Main Menu
User Menu

Hasal, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Hasal
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Hasal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.01.1893 Nová Huť pod Nižborem /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.04.1960 Washington
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hasal-Antonin-t43501#172289Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hasal
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Hasal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1907-DD.07.1912 Státní reálka, Rakovník
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.02.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Goritz
DD.03.1916-DD.07.1916 Důstojnická škola, Kyjev
DD.06.1921-DD.08.1921 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
DD.11.1924-DD.08.1925 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
DD.11.1926-DD.12.1926 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
DD.11.1947-DD.03.1948 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.07.1916 praporčík ruské armády
10.12.1916 podporučík ruské armády
07.02.1917 podporučík legií
01.04.1918 poručík legií
10.09.1918 kapitán legií
15.12.1918 major legií
01.05.1919 podplukovník legií
06.05.1920 podplukovník pěchoty
28.06.1923 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
31.07.1934 divisní generál
26.10.1945 armádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1919-01.05.1919 Velitel : 2. československý střelecký pluk
01.05.1919-DD.02.1920 Velitel : 2. československý střelecký pluk
26.08.1920-28.06.1923 Velitel : Pěší pluk 2
28.06.1923-01.11.1924 Velitel : Pěší pluk 2
01.09.1925-01.12.1925 Velitel : Pěší pluk 2
00.01.1926-04.05.1928 Velitel : 7. pěší brigáda
04.05.1928-DD.12.1929 Velitel : 7. pěší brigáda
00.11.1932-11.01.1934 Velitel : 6. divise
11.01.1934-15.10.1935 Velitel : 6. divise
15.10.1935-DD.07.1937 Velitel : III. sbor
00.11.1937-25.09.1938 Velitel : III. sbor
04.10.1938-08.10.1938 Velitel : IV. armáda, velitelství
24.09.1938-DD.MM.1938 Velitel : Velitelství XIV. hraničního pásma
14.10.1938-14.03.1939 Velitel : III. sbor
20.08.1944-DD.04.1945 Velitel : Velitelství osvobozeného území

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Praporu polních myslivců č. 7, Trieste
DD.11.1912-DD.02.1913 vojenské studium, Trieste
DD.02.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Praporu polních myslivců č. 7, Trieste
DD.08.1914-DD.10.1914 dobrovolník České družiny, Kyjev
DD.10.1914-DD.04.1915 tlumočník velitelství 11. armády, východoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.02.1916 dobrovolník České družiny, východoevropské válčiště
DD.02.1916-DD.03.1916 dobrovolník Československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.03.1916-DD.07.1916 vojenské studium, Kyjev
DD.07.1916-DD.04.1917 velitel pěší čety 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.08.1917 člen náborové komise Odbočky Československé národní rady v Rusku, Kyjev
DD.08.1917-DD.02.1918 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, Čartorija
DD.02.1918-DD.11.1918 velitel praporu 2. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.02.1919 zástupce velitele 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.02.1920 velitel 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.02.1920-DD.04.1920 velitel XVII. lodního transportu
DD.04.1920-DD.05.1920 repatriační dovolená
DD.05.1920-DD.08.1920 velitel 2. československého střeleckého pluku, Litoměřice
DD.08.1920-DD.06.1921 velitel Pěšího pluku 2, Prešov a Litoměřice
DD.06.1921-DD.08.1921 vojenské studium, Praha
DD.08.1921-DD.11.1924 velitel Pěšího pluku 2, Litoměřice
DD.11.1924-DD.08.1925 vojenské studium, Praha
DD.08.1925-DD.11.1925 velitel Pěšího pluku 2, Litoměřice
DD.11.1925-DD.03.1926 velitel 7. pěší brigády, Josefov
DD.03.1926-DD.07.1926 velitel Kursu pro velitele vojskových těles, Praha
DD.07.1926-DD.11.1926 velitel 7. pěší brigády, Josefov
DD.11.1926-DD.12.1926 vojenské studium, Versailles
DD.12.1926-DD.12.1929 velitel 7. pěší brigády, Josefov
DD.12.1929-DD.11.1932 přednosta I./1. oddělení /pěšího vojska/ ministerstva, Praha
DD.11.1932-DD.10.1935 velitel 6. divise, Brno
DD.10.1935-DD.07.1937 velitel III. sboru, Brno
DD.07.1937-DD.11.1937 zatímní velitel Zemského vojenského velitelství v Brně
DD.11.1937-DD.09.1938 velitel III. sboru, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel XIV. hraničního pásma, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel III. sboru, Brno
16.03.1940-16.03.1940 odchod do exilu pod jménem Antonín Nižborský
DD.04.1940-DD.06.1940 přednosta IV. odboru Československé vojenské správy, Paris
DD.06.1940-DD.07.1940 náčelník štábu Československé vojenské správy, London
DD.07.1940-DD.08.1944 přednosta Vojenské kanceláře presidenta republiky v exilu, London
DD.08.1944-DD.04.1945 velitel Velitelství osvobozeného území, středoevropské válčiště
DD.04.1945-DD.06.1946 ministr dopravy a techniky vlády Československé republiky, Košice a Praha
DD.07.1946-DD.06.1948 přednosta Vojenské kanceláře presidenta republiky, Praha
04.07.1948-04.07.1948 odchod do exilu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1922

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1924

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1934

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1941

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1942

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1945

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1945

Medaile za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.1946

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.1946

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1947

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

DD.MM.1947

Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
-

DD.MM.1947

Řád rumunské koruny 2. třída s meči
Order of Crown of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1947

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1947

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

DD.MM.1947

Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
Commemorative Medal of 2nd Rifle Regiment of Jiri from Podebrady
Pamětní medaile 2. střeeckého pluku Jiřího z Poděbrad
-

DD.MM.1947

Záslužná legie komandér (2. třída)
Legion of Merit Commander (2nd Class)
-

DD.MM.1948

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hasal-Antonin-t43501#375112Verze : 0
MOD
Narozen 7.1.1893 Nová Huť pod Nižborem (okr. Rakovník)
Zemřel 22.4.1960 Washington D. C.


Po obecné a měšťanské škole nastoupil ke studiu na Vyšší reálné gymnázium


1912 – maturoval na Vyšším reálném gymnáziu v Rakovníku, presentován u 7.praporu polních myslivců v Terstu


1914 – odjel do Ruska, pracoval jako účetní na Volyni


22.8.1914 – podal přihášku do České družiny


26.8.1914 presentován do České družiny v Kijevě, účastní se obléhání pevnosti Przemysl


1915 – člen české družiny


Do května 1916 – bojuje v Haliči a Pinských močálech


Do května 1917 – v sestavě 2. čs. střeleckého pluku


Duben 1917 – člen komise pro nábor dobrovolníků


Srpen 1917 – velitel roty 2. čs. střeleckého pluku


Únor 1918 – velitel praporu 2. čs. střeleckého pluku, bojoval u Simbirska a na západní Sibiři, u Bugulmy, Belebeje


1.2.1919 – velitel 2. čs. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad, bojuje v okolí Irkutsku


Duben 1920 – navrací se do vlasti v hodnosti podplukovníka, nadále působí jako velitel p. pl. 2 a velitel posádky v Litoměřicích


1921 povolán k potlačení pokusu o puč krajní levice sociálnědemokratické strany


1.11.1925 – velitel 7. pěší brigády v Josefově


Prosinec 1929 – převeden na MNO, přednosta oddělení pěšího vojska


1933 – velitel 6. divize v Brně


1.1.1934 – povýšen na divizního generála


15.10.1934 - velitel III. sboru


1937 – Zemský vojenský velitel v Brně


Od září 1938 – velitel Hraničního pásma XIV


Září 1939 – pensionován, zařazen jako odborový přednosta na Ministerstvo financí, zapojil se do činnosti vojenské odbojové organizace Obrana národa


Březen 1940 – ilegálně opustil vlast a přes Bělehrad se dostal do Francie


Duben 1940 – přednosta odboru ČSVS a v VI. náčelník štábu ČSVS


Červenec 1940 – evakuuje do V. Británie


Srpen 1940 – jmenován přednostou Vojenské kanceláře presidenta republiky, zde přijal a užíval krycí jméno – Nižborský


1943 – německé úřady mu zabavily majetek, zbavily jej protektorátního občanství a internovali jeho manželku a dvě děti ve Svatobořicích


Prosinec 1943 – doprovázel presidenta E. Beneše do Moskvy


Červen 1944 – jmenován velitelem osvobozených území a vrchním velitelem čs. jednotek na osvobozených územích mimo svazek sovětských vojsk


7.10.1944 – přiletěl na Slovensko, odkud brzo, v souvislosti s pádem povstání, evakuoval


28.10.1944 – působí v Chustu na Podkarpatské Rusi a stává se svědkem jejího uchvácení Rudou armádou a pošlapání dohod, jejichž podpisu se zúčastnil


Duben 1945 – ministrem dopravy v Košické vládě, později i v druhé poválečné vládě


1945 povýšen na armádního generála


3.7.1946 – opět jmenován přednostou Vojenské kanceláře presidenta republiky a přednostou Vojenského ústavu vědeckého


21.6.1948 – odvolán ze svých funkcí


Červenec 1948 – odchází opět do exilu, do Německa


1949 odjíždí do USA, kde je předsedou Svazu československých důstojníků v exilu a zároveň pracuje jako poradce úřadu americké vlády pro východní Evropu


22.4.1960 – umírá ve Washingtonu D. C.


28.10.1996 im memoriam udělen Řád bíleho lva
Vyznamenání :
Rusko:
Vojenský Řád svatého Jiří,
Vojenský Řád svatého Stanislava,
Řád svaté Anny,
Pamětní medaile Vítězství nad Německem,


Francie:
Croix de Guerre 1914 – 1918,
L´Ordre National de la Legion d´Honneur – Chevallier,
L´Ordre National de la Legion d´Honneur – Officier,
L´Ordre National de la Legion d´Honneur – Commander,
L´Ordre National de la Legion d´Honneur,
Croix de Guerre 1939,


Československo:
Čs. válečný kříž 1939,
Čs. řád Sokol s meči,
Čs. válečný kříž 1918,
Čs. pamětní medaile se štítky F, VB, SSSR,,
Řád Bílého lva


USA:
Legion of Merit
Legion of Merit – Commander,


Rumunsko:
Ordinul Coroana Romaniei cu spade in gradul Comandor cu paglica de Virtute Militara,
Zdroj: https://www.vuapraha.army.cz/ ,
www.vets.estranky.cz ,
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Hasal-Antonin-t43501#316917Verze : 0
* 07.01.1893, Nová Huť pod Nižborem
+ XX.XX.1960, XXXXX- československý legionář


Vystudoval vojenskou školu a sloužil jako důstojník v rakousko-uherské armádě. Poté co byl přeložen do zálohy, odjel k příbuzným do Ruska. Zde ho zastihla první světová válka. Byl povolán v hodnosti podporučíka do rakousko-uherské armády. 14. září 1914 ale vstoupil do právě se formujících Československých legií. Zúčastnil se bojů v Haliči, Karpatech, v ruské části Polska a v Pinských močálech na Ukrajině. V roce 1918 se stal zástupcem velitele pluku a brzy poté i velitelem 2. pěšího pluku, s nímž se v roce 1920 vrátil do Československa. V roce 1921 byl povolán, aby zabránil pokusu o puč krajní levice sociálnědemokratické strany. V roce 1934 získla hodnost divizního generála. V roce 1945 dosáhl hodnosti armádního generála. V československé armádě sloužil až do roku 1948.


Po německé okupaci v roce 1939 pracoval chvíli na ministerstvu financí. Brzy však uprchl přes Jugoslávii do Francie k československému vojsku. Zde se stal velitelem Československé vojenské správy. Po pádu Francie odešel do Anglie, kde se tal přednostou vojenské kanceláře prezidenta Beneše.
V září 1944 byl generál Hasal jmenován vojenským velitelem osvobozených území. Měsíc na to se s československou vládní delegací odebral na Podkarpatskou Rus.
Po válce se generál Hasal stal ministrem dopravy v čs. vládě Národní fronty.
Po únoru 1948 uprchl se ženou a dětmi do USA. Zde byl předsedou Svazu československých důstojníků v exilu.
Zemřel v roce 1960.


Zdroj: Na všech frontách - čechoslováci ve II. světové válce
URL : https://www.valka.cz/Hasal-Antonin-t43501#288453Verze : 0
Diskuse
Já vzdávám snahu o kulturu ve faleristice. Ale pane kolego, jste si jistý, že si nepletete řád Sv. Jiří IV. st. a kříž sv. Jiří?? To je rozdíl jako mezi mercedesem a trabantem! Proč nenapsat český, že pan generál byl nositelem řádu Čestné legie a jak vidno z obrázku má na prsou řádovou hvězdu, to je známka, že byl majitelem stupně velkodůstojník.


Ten rumunský nápis Vašeho řádu je v překladu Řád Rumunské koruny, komander s meči. Mám takové podezření, že ani Vám to nic moc neříká. Já jsem se nabídl i Vám,že Vám vždy pomochu tyto věci upřesnit. V sekci faleristika máme i překlady pro Francie: Válečný kříž 1914-18 i Válečný kříž 1939. Bohužel bratři legionáři to opisovali vše doslova, neb s překlady jména vyznamenání byl vždy problém. Chápu, že v něterých případech je lépe ponechat originál, ale pro čtenáře neznalé pojmů a názvu je to potom nicneříkající popis něčeho??
Hasal, Antonín - Je to tato hvězda!

Je to tato hvězda!
URL : https://www.valka.cz/Hasal-Antonin-t43501#316939Verze : 0
Pane kolego, velice rad rozsirim svuj prispevek o Vas odborny doplnek a nebo samozrejne dane vyznamenani upresnete v dalsim faktografickem prispevku sam. Cerpal jsem z intrenetovych zdroju, ale pokud mate moznost vyjmenovat vsechna vyznamenani, samozrejme tento Vas zasluzny cin uvitam Smile
URL : https://www.valka.cz/Hasal-Antonin-t43501#316956Verze : 0