Main Menu
User Menu

12. československá střelecká brigáda [1918-1918]

12th Czechoslovak Brigade / 12° Brigata Cecoslovacca

     
Název:
Name:
12. československá střelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
12. československá střelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.04.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.11.1918
Nástupce:
Successor:
7. československá střelecká divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.04.1918-17.11.1918 Československá střelecká divise
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
26.04.1918-DD.10.1918 Sapienza, Luigi (Plukovník)
00.10.1918-17.11.1918 Caio, Pietro Giuseppe (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
26.04.1918-03.06.1918 3. československý střelecký pluk
26.04.1918-03.06.1918 4. československý pěší pluk
03.06.1918-17.11.1918 33. československý střelecký pluk
03.06.1918-17.11.1918 34. československý střelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Československá střelecká divise
URL : https://www.valka.cz/12-ceskoslovenska-strelecka-brigada-1918-1918-t43493#359550Verze : 1
MOD