Main Menu
User Menu

Drobný, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Drobný
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Drobný
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.02.1866 Železný Brod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.02.1948 Choceň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
2. divise, velitel
Zemské vojenské velitelství v Praze, velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Petr Nedvěd via e-mail
URL : https://www.valka.cz/Drobny-Jan-t43473#172243Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Drobný
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Drobný
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1876-DD.07.1883 Státní reálné gymnasium, Hradec Králové
DD.10.1883-DD.10.1885 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1885-DD.09.1887 Vojenská technická akademie, Mödling
DD.09.1892-DD.09.1894 Vyšší ženijní kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1887 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1889 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1886 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 podplukovník rakousko-uherské branné moci
08.11.1912 plukovník rakousko-uherské branné moci
10.05.1916 generálmajor rakousko-uherské branné moci
01.01.1919 výslužba
19.05.1919 generálmajor
01.10.1919 generál V. hodnostní třídy
29.12.1922 generál IV. hodnostní třídy
21.12.1926 generál III. hodnostní třídy
16.12.1927 armádní generál
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
18.07.1919-24.09.1919 Velitel : 1. divise
10.10.1919-01.11.1919 Velitel : 2. divise
01.11.1919-25.09.1920 Velitel : 2. divise
25.09.1920-29.12.1922 Velitel : 2. divise
29.12.1922-00.09.1923 Velitel : 2. divise
31.01.1926-21.12.1926 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Praze
21.12.1926-16.12.1927 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Praze
16.12.1927-DD.07.1928 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Praze

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1885-DD.09.1887 vojenské studium, Mödling
DD.09.1887-DD.11.1887 velitel ženijní čety Ženijního pluku č. 1, Praha
DD.11.1887-DD.09.1892 velitel ženijní čety Ženijního pluku č. 1, Plevlje
DD.09.1892-DD.09.1894 vojenské studium, Wien
DD.09.1894-DD.11.1897 důstojník Ženijního ředitelství, Sarajevo
DD.11.1897-DD.05.1899 velitel ženijní roty Ženijního praporu č. 7, Budapest
DD.05.1899-DD.09.1899 velitel skladu Ženijního ředitelství, Kotor
DD.09.1899-DD.09.1903 profesor Kadetní školy ženijního vojska, Hainburg
DD.09.1903-DD.10.1905 důstojník velitelství XI. sboru, Lwów
DD.10.1905-DD.06.1909 profesor Vojenského stavebního kursu, Wien
DD.06.1909-DD.04.1911 zatímní ředitel Ženijního ředitelství, Przemysl
DD.04.1911-DD.10.1911 zástupce ředitele Ženijního ředitelství, Kotor
DD.10.1911-DD.09.1912 ředitel Ženijního ředitelství, Kotor
DD.09.1912-DD.08.1914 profesor Vojenské technické akademie, Mödling
DD.08.1914-DD.10.1914 přednosta ženijní služby velitelství 3. armády, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.05.1915 přednosta ženijní služby velitelství Pflanzer-Baltinovy armádní skupiny, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.09.1915 přednosta ženijní služby velitelství Tolmeinské armádní skupiny, italské válčiště
DD.09.1915-DD.10.1915 přednosta ženijní skupiny velitelství Rohrovy armádní skupiny, italské válčiště
DD.10.1915-DD.11.1916 přednosta ženijní služby velitelství přemyšlské pevnosti, východoevropské válčiště
DD.11.1916-DD.02.1917 přednosta ženijní služby velitelství 4. armády, východoevropské válčiště
DD.02.1917-DD.10.1917 přednosta ženijní služby velitelství přemyšlské pevnosti, východoevropské válčiště
DD.10.1917-DD.11.1917 přednosta ženijní služby XX. sboru, italské válčiště
DD.11.1917-DD.02.1918 nemocniční ošetřování
DD.02.1918-DD.04.1918 zástupce velitele VI. sborové oblasti, Kassa
DD.04.1918-DD.01.1919 zdravotní dovolená
DD.05.1919-DD.07.1919 velitel Divise 1, slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.07.1919 zástupce velitele Východní skupiny, slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.01.1920 velitel Divise 11, Banská Bystrica
DD.01.1920-DD.10.1920 velitel Divise 10, Banská Bystrica
DD.10.1920-DD.09.1923 velitel Divise 2, Plzeň
DD.09.1923-DD.09.1925 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.09.1925-DD.01.1926 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.01.1926-DD.02.1929 velitel Zemského vojenského velitelství v Praze
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1905

Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Long Service Cross 3rd Class for Officers
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1909

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1912

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1915

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1923

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1926

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1926 -

Řád dvojitého draka III. třída 3. stupeň
Order of Double Dragon 3rd Class 3rd Grade
双龙宝星
-

DD.MM.1927

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Drobny-Jan-t43473#374944Verze : 0
MOD