Main Menu
User Menu

Kadlec, Eduard

     
Příjmení:
Surname:
Kadlec
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard Kadlec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.03.1880 Ústí nad Labem /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.08.1961 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kadlec-Eduard-t43469#172238Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kadlec
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard Kadlec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1891-DD.06.1896 Státní reálná škola, Karlín
DD.03.1909-DD.10.1909 Kurs koloniální služby, Bruxelles
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.06.1896-DD.08.1900 Kadetní škola dělostřelectva, Wien
DD.11.1921-DD.12.1921 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1900 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1909 nadporučík rakousko-uherské branné moci
06.07.1917 podkapitán ruské armády
23.10.1917 kapitán ruské armády
07.02.1918 kapitán legií
23.07.1918 plukovník legií
10.09.1920 plukovník pěchoty
20.07.1921 generál V. hodnostní třídy
10.02.1925 generál IV. hodnostní třídy
16.12.1927 divisní generál
31.05.1937 armádní generál
01.08.1937 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1918-20.08.1918 Velitel : 7. československý střelecký pluk
01.09.1918-26.09.1918 Velitel : 2. československá střelecká divise
26.09.1918-DD.11.1918 Velitel : Velitelství Dálného východu
00.01.1921-DD.07.1921 Velitel : 10. divise
00.07.1921-10.02.1925 Velitel : 10. divise
10.02.1925-DD.11.1931 Velitel : 10. divise
00.12.1931-15.10.1935 Velitel : 7. divise
15.10.1935-15.11.1935 Velitel : IV. sbor
15.11.1935-31.05.1937 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně
31.05.1937-DD.07.1937 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1900-DD.04.1903 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 1, Wien
DD.04.1903-DD.11.1904 praporní pobočník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 1, Wien
DD.11.1904-DD.06.1906 správce skladu Pevnostního dělostřeleckého praporu č. 3, Petervaradin
DD.06.1906-DD.11.1906 pobočník velitele Dělostřeleckého inspekčního velitelství č. 4, Sarajevo
DD.11.1906-DD.02.1909 velitel dělostřelecké roty Pevnostního dělostřeleckého praporu č. 3, Bogiševac
DD.09.1914-DD.12.1914 velitel dělostřelectva Pevnůstky IX přemyšlské pevnosti, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.02.1915 velitel Pevnůstky X přemyšlské pevnosti, východoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.03.1915 velitel Pevnůstky XI přemyšlské pevnosti, východoevropské válčiště
23.03.1915-23.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti 23.
DD.03.1915-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.08.1917 člen Klubu spolupracovníků, Kijev
DD.08.1917-DD.03.1918 velitel praporu 7. československého střeleckého pluku, Běrezaň a přesun
DD.03.1918-DD.05.1918 zástupce velitele 7. československého střeleckého pluku, přesun
DD.05.1918-DD.09.1918 velitel 7. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.09.1918 velitel Východní operační skupiny, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.09.1918 velitel 2. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 velitel Velitelství Dálného východu, Vladivostok
DD.11.1918-DD.07.1920 velitel Legiune de tragatori Transilvania-Bucovina, sibiřské válčiště
DD.07.1920-DD.12.1920 repatriační a zdravotní dovolená
DD.01.1921-DD.11.1921 velitel 10. divise, Banská Bystrica
DD.11.1921-DD.12.1921 vojenské studium, Versailles
DD.12.1921-DD.09.1931 velitel 10. divise, banská Bystrica
DD.09.1931-DD.10.1935 velitel 7. divise, Olomouc
DD.10.1935-DD.11.1935 velitel IV. sboru, Olomouc
DD.11.1935-DD.07.1937 velitel Zemského vojenského velitelství v Brně
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1911

Služební hvězda
Star of Service
L´Étoile de Service
-

DD.MM.1913

Služební hvězda
Star of Service
L´Étoile de Service
-

DD.MM.1914

Řád lva - 4. třída
Order of Lion - 4th Class
Ordre du Lion officier
-

09.09.1918

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1918

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

29.09.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

02.10.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Vladimíra 2. třída s meči
Order of St. Vladimir 2nd Class with Swords
Орден Святого Владимира 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Rumunské hvězdy 3. třída s meči
Order of Star of Romania 3rd Class with Swords
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1920

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř komandér (2. třída)
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1929

Pamětní konžská medaile
Congo Commemorative Medal
Médaille Commémorative du Congo
-

DD.MM.1933

Řád rumunské koruny 1. třída
Order of Crown of Romania 1st Class
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.1936

Řád Rumunské hvězdy 1. třída
Order of Star of Romania 1st Class
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.1948

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
-

DD.MM.1948

Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku
Commomerative Medal of 7th Shooting Regiment "Tatransky"
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kadlec-Eduard-t43469#367403Verze : 1
MOD
Generál Eduard Kadlec se narodil v roce 1880 v Ústí nad Labem. Po ukončení civilní školy nastupuje do Vídně na dělostřeleckou kadetní školu. Po absolvování školy až do roku 1907 sloužil v armádě jako důstojník pevnostního dělostřelectva. V roce 1907 končí aktivní vojenskou službu v Rakousko-Uherské armádě a odchází do zálohy. Jeho dobrodružná povaha jej nutila hledat nové cíle, nové kariéry. Proto přivítal nabídku belgického krále Leopolda II. (1835-1865-1909) a vstupuje do služby v africké kolonii v belgickém Kongu. Toto zámořské území podléhalo osobní suverenitě krále Leopolda II. Kadlec odjíždí v hodnosti kapitána do Afriky, kde pracuje celkem šest let jako vojenský administrátor, či přesněji vojenský správce v několika oblastech země. Za svoji práci obdržel od krále řády a vyznamenání, odjíždí na dovolenou do vlasti. Zde jej však zastihla válka. Eduard Kadlec jako záložní důstojník je povolán do Rakousko-Uherské armády a stává se příslušníkem dělostřelectva u jednotek v Haliči. Bojoval v pevnosti Přemyšl, a po pádu Přemyšlu se ocitá v ruském zajetí. V roce 1916 se rozhodl vstoupit do československého vojska na Rusi a stává se příslušníkem 7. střeleckého pluku Tatranského. Je vynikající dělostřelec a ještě lepší velitel. Získává důvěru legionářů a stává se velitelem pluku. Jako velitel pluku úspěšně bojoval se svoji jednotkou u Bachmače, ale dne 16. března 1918 byl těžce zraněn.


Po zhojení ran a zahájení bojových akcí československých legii s bolševickou moci se kapitán Kadlec v prostoru Marijinská dostal do obklíčení z kterého se svými vojáky probil a nepříteli způsobil materielní i lidské ztráty, je povýšen na majora a nakonec i na plukovníka. Plk. Kadlec je jmenován do funkce náčelníka štábu středoasijské skupiny, kde výtečně zhodnotil své vojenské vzdělání a praktické zkušenosti z Afriky. S generálem Gajdou vypracoval plán druhé bitvy u Marijinky pád města vedl ve svém důsledku i k pádu celé Krasnojarské oblasti. Významně se podílel na zabezpečení bajkalské okružní dráhy po níž probíhala anabáze čs. legii směrem na Dálný východ. Plukovník Kadlec velel význačné vojenské skupině a to i v součinnosti s ruským plukovníkem Ušakovem.
Po ukončení bojů s bolševiky na Sibiři přebírá plukovník Kadlec velení po generálu Gajdovi, který v hodnosti ruského generálporučíka přechází ke Kolčakově armádě. Kadlec se tak stává velitelem čs. legii ve Vladivostoku a organizuje první odsuny jednotek do vlasti, ale zároveň je pověřen organizováním Rumunské legie, stává se jejich velitelem a s touto jednotkou odjíždí na lodi Tras os Montes do Rumunska. Za tuto akci je dekorován (přehled vyznamenání gen. Kadlece bude upřesněn).


Dne 1. ledna 1921, po návratu do vlasti, se generál Kadlec stal velitelem divize. Po skončení v těchto funkcích postupuje na služebním žebříčku a nakonec se stává zemským vojenským velitelem na Moravě a to již v hodnosti armádního generála. Generál Kadlec nebyl příliš oblíbený mezi legionářskými důstojníky, byl prototypem kádrového důstojníka Rakousko-Uherské armády, vojenský organizátor, člověk, který měl zkušenosti ze štábní práce což dával na zřetel "bráškům" legionářům - zásadně nestrpěl oslovení "bratře generále". Více si rozuměl s důstojníky, které převzala armáda ČSR z armády RU. Ale byl to schopný generál, který prokázal, že plně zvládl své služební povinnosti.


V době Protektorátu byl střežen policii, nebyl tedy odbojovými funkcionáři kontaktován. Po roce 1945 mu byla přiznaná hodnost armádního generála, ale již v roce 1948 je vystěhován ze své vily v Brně a svůj boj se "švejky" a komunistickou lůzou v armádě prohrává a je degradován na vojína, zbaven vyznamenání a zapomenut?


Literatura:
Dr. Jiří Fidler a kolektiv: Československá generalita
Metoděj Pleský: Bratr generál (Památce gen. Čečka)
Rudolf Gajda: Moje pamětí 1920


Poznámka:
Pro zájemce o podrobný životopis gen. Kadlece doporučuji prácí Dr. Fidlera, která je nejen obsažná, ale je hlavně přesná a výstižná.


Podrobné a popisné zpracování řádů pana generála vložím!
URL : https://www.valka.cz/Kadlec-Eduard-t43469#309482Verze : 0
Armádní generál Eduard Kadlec byl nositelem těchto řádů a vyznamenání:


1. Československý válečný kříž 1918
2. Řád Milana Rastislava Štefánka "Sokol s meči"
3. Československá Revoluční medaile
4. Československá mezispojenecká medaile "Vítězství"
5. Velkokříž řádu Rumunské koruny
6. Velkodůstojník řádu Rumunské koruny
7. Ruský vojenský řád Sv. Jiří IV. stupně
8. Ruský řád Svatého Vladimíra II. třídy s meči
9. Ruský řád Svaté Anny II. třídy s meči
10. Francouzský řád Čestné legie, důstojník řádu
11. Anglický řád Svatého Michala a Svatého Jiří, rytíř (C.M.G.)
12. Francouzský válečný kříž 1914-18 s palmovou ratolestí na stuze
13. Rumunský válečný kříž 1916
14. Řád Rumunské koruny, komander s meči
15. Královský řád Konžského lva II. třída
16. Konžská služební hvězda s dvěma stříbrnými páskami
17. Pamětní konžská medaile z roku 1929
18. Bachmačská pamětní medaile 1948
19. Pamětní medaile 7. střeleckého pluku Tatranského


Pan generál měl nárok nosit na Revoluční medaili štítek BACHMAČ, SIBIŘ. Obdržel i další pamětní medaile ruských legii, ale tyto nejsou podchyceny, neb v roce 1948 měl těžké existenční podmínky i jiné starosti. Rumunské řády s meči dostal za svoji práci ve prospěch Rumunské legie. Belgické za svoji práci ve službách belgického krále.


Prameny:
Dr. Fidler a kolektiv: Československá generalita 1918-1938.
Kadlec, Eduard - Kapitán Eduard Kadlec v uniformě belgického důstojníka v době své služby v Kongu, rok 1908.

Kapitán Eduard Kadlec v uniformě belgického důstojníka v době své služby v Kongu, rok 1908.
URL : https://www.valka.cz/Kadlec-Eduard-t43469#309496Verze : 0