Main Menu
User Menu

2. československá střelecká divise [1918-1920]

2nd Czechoslovak Rifle Division / 2-я Чехословацкая стрелковая дивизия

     
Název:
Name:
2. československá střelecká divise
Originální název:
Original Name:
2. československá střelecká divise / 2-я Чехословацкая стрелковая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.09.1918
Předchůdce:
Predecessor:
Uralská skupina
Datum zániku:
Disbanded:
20.06.1920
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.09.1918-07.01.1919 Československý armádní sbor
07.01.1919-20.06.1920 Československé vojsko na Rusi
Dislokace:
Deployed:
01.09.1918-26.04.1920 sibiřské válčiště ruské občanské války /
26.04.1920-18.06.1920 přeprava
18.06.1920-20.06.1920 Brno, Budova divisního velitelství /

Velitel:
Commander:
26.09.1918-31.12.1918 Gajda, Radola (Generálmajor)
31.12.1918-20.06.1920 Krejčí, Ludvík (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.02.1919-DD.04.1920 Birula, Jindřich (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
07.10.1918-DD.MM.1920 5. československý střelecký pluk
07.10.1918-26.03.1920 6. československý střelecký pluk
26.10.1918-01.02.1919 2. československý jezdecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 2. československá střelecká divise
Fidler, Jiří: Generálové legionáři. Brno, Books 1999.
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovenska-strelecka-divise-1918-1920-t43439#464738Verze : 3
MOD