Main Menu
User Menu

Velitelství 1. čs. střelecké divise [1917-1918]

Headquarters of the 1st Czechoslovak Rifle Division

     
Název:
Name:
1. československá střelecká divise
Originální název:
Original Name:
1. československá střelecká divise / 2-я Чехословацкая стрелковая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.09.1917
Předchůdce:
Predecessor:
Československá střelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1918
Nástupce:
Successor:
Pěnzenská skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.09.1917-04.11.1917 -
04.11.1917-DD.05.1918 Československý armádní sbor
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
18.09.1917-DD.11.1917 Mamontov, Nikolaj Petrovič (plukovník ruské armády)
00.11.1917-07.02.1918 Kolomenskij, Nikolaj Petrovič (generálmajor ruské armády)
07.02.1918-DD.05.1918 Kolomenskij, Nikolaj Petrovič (generálmajor legií)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.08.1917-DD.01.1918 Vojcechovský, Sergej (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.09.1917-29.10.1917 Čs. náhradní prapor
12.09.1917-30.03.1918 1. československá střelecká brigáda
12.09.1917-30.03.1918 2. československá střelecká brigáda
21.09.1917-20.08.1918 4. československý střelecký pluk
18.10.1917-05.11.1917 1. čs. náhradní pluk
05.11.1917-01.02.1919 1. československá dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
18.09.1917-DD.05.1918 Husitská střelecká divise
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1. československá střelecká divise
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-1-cs-strelecke-divise-1917-1918-t43436#346747Verze : 4
MOD