Main Menu
User Menu

31. československý střelecký pluk [1918-1920]

31st Czechoslovak Rifle Regiment / 31° Reggimento di Fanteria Cecoslovacco

     
Název:
Name:
31. československý střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
31. československý střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.06.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1920
Nástupce:
Successor:
31. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.06.1918-15.11.1918 11. československá střelecká brigáda
15.11.1918-01.06.1919 6. československá střelecká divise
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
03.06.1918-01.06.1919 Ciaffi, Luigi rytíř (plukovník legií)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 31. československý střelecký pluk
URL : https://www.valka.cz/31-ceskoslovensky-strelecky-pluk-1918-1920-t43427#413504Verze : 1
MOD