Main Menu
User Menu

Československý armádní sbor [1918-1918]

Czechoslovak Army Corps / Corpo d'Armata Cecoslovacco

     
Název:
Name:
Čs. armádní sbor
Originální název:
Original Name:
Československý armádní sbor / Corpo d'Armata Cecoslovacco
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.11.1918
Předchůdce:
Predecessor:
6. československá střelecká divise
Datum zániku:
Disbanded:
28.12.1918
Nástupce:
Successor:
Hlavní velitelství československých vojsk na Slovensku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.11.1918-28.12.1918 Ministerstvo války
Dislokace:
Deployed:
17.11.1918-DD.12.1918 Padula
Velitel:
Commander:
17.11.1918-28.12.1918 Piccione, Luigi Giuseppe (generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
17.11.1918-DD.11.1918 Beaud, Eugenio rytíř (plukovník generálního štábu)
00.11.1918-28.12.1918 Gleyeses, Carlo rytíř (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
17.11.1918-28.12.1918 6. československá střelecká divise
17.11.1918-28.12.1918 7. československá střelecká divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Československý armádní sbor v Itálii
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovensky-armadni-sbor-1918-1918-t43416#359547Verze : 2
MOD