Main Menu
User Menu

Dragounský pluk 5, velitelství [1936-1938]

Headquarters of the 5th Dragoon Regiment

     
Název:
Name
Dragounský pluk 5
Originální název:
Original Name:
Dragounský pluk 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1936
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecký pluk 5
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 305
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1936-26.09.1936 3. jezdecká brigáda
26.09.1936-15.10.1937 1. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 1. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1936-26.09.1936 Košice, Malé jezdecké kasárny /
26.09.1936-24.09.1938 Praha, Nové jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1936-00.03.1937 Ševčík, Karel (podplukovník jezdectva)
00.03.1937-00.09.1937 Landsfeld, Otakar (podplukovník jezdectva)
00.09.1937-24.09.1938 Bilík, František (plukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1936-24.09.1938 I. korouhev dragounského pluku 5
01.01.1936-24.09.1938 II. korouhev dragounského pluku 5
01.01.1936-24.09.1938 Náhradní korouhev dragounského pluku 5
01.01.1936-24.09.1938 Polní eskadrona 3/5 /kulometná/
01.01.1936-24.09.1938 Pomocná eskadrona dragounského pluku 5
01.01.1936-26.09.1936 Vozatajská eskadrona 11
01.01.1936-26.09.1936 Vozatajská eskadrona 12
01.01.1938-25.09.1938 Vozatajská eskadrona 1
01.01.1938-25.09.1938 Vozatajská eskadrona 15

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Dragounsky-pluk-5-velitelstvi-1936-1938-t43356#403851Verze : 3
MOD