Main Menu
User Menu

Dragounský pluk 1, velitelství [1936-1938]

Headquarters of the 1st Dragoon Regiment

     
Název:
Name
Dragounský pluk 1
Originální název:
Original Name:
Dragounský pluk 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1936
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecký pluk 1
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 301
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1936-15.10.1937 1. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 1. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1936-24.09.1938 Terezín, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa /

Velitel:
Commander:
01.01.1936-05.03.1936 Škvor, Jiří (podplukovník jezdectva)
05.03.1936-15.09.1938 Škvor, Jiří (plukovník jezdectva)
15.09.1938-24.09.1938 Vrzáček, Josef (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1936-24.09.1938 I. korouhev dragounského pluku 1
01.01.1936-24.09.1938 II. korouhev dragounského pluku 1
01.01.1936-24.09.1938 Náhradní korouhev dragounského pluku 1
01.01.1936-25.09.1938 Polní eskadrona 3/1 /kulometná/
01.01.1936-25.09.1938 Pomocná eskadrona dragounského pluku 1
01.01.1936-01.01.1938 Vozatajská eskadrona 1
01.01.1936-25.09.1938 Vozatajská eskadrona 3
01.09.1937-01.01.1938 Vozatajská eskadrona 15

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1936-24.09.1938
Dragounský pluk Jana Jiskry z Brandýsa
Vyznamenání:
Decorations:
01.01.1936-25.09.1938 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Dragounsky-pluk-1-velitelstvi-1936-1938-t43352#403844Verze : 5
MOD