Main Menu
User Menu

III. peruť leteckého pluku 5 [1937-1938]

3rd Squadron of the 5th Air Regiment

     
Název:
Name:
III. peruť leteckého pluku 5
Originální název:
Original Name:
III. peruť leteckého pluku 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 605
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1937-24.09.1938 Letecký pluk 5
Dislokace:
Deployed:
01.10.1937-24.09.1938 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1937-12.10.1937 Pala, Vladimír (kapitán letectva)
12.10.1937-02.02.1938 Jarčevský, Dimitrij (major letectva)
02.02.1938-01.08.1938 Müller, Karel (podplukovník letectva)
01.08.1938-19.09.1938 Procházka, Miroslav (štábní kapitán letectva)
19.09.1938-24.09.1938 Müller, Karel (podplukovník letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1937-25.09.1938 Letka 75
01.09.1937-25.09.1938 Letka 76
01.09.1937-25.09.1938 Letka 77

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 5
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/III-perut-leteckeho-pluku-5-1937-1938-t43344#376832Verze : 0
MOD