Main Menu
User Menu
Reklama

The Northern Rhodesia Regiment

The Northern Rhodesia Regiment


Samostatná vojenská organizácia v Severnej Rodézii (od roku 1964, po získaní nezávislosti Zambia) vzniká v období medzi rokmi 1912 – 1933, keď vzniká samostatná civilná a vojenská polícia v tomto teritóriu. V apríli 1933 (04/1933) vzniká podľa vzoru susedných Východoafrických síl (vytvorených z práporov King´s African Rifles) Northern Rhodesia Regiment.
V auguste 1938 (08/1938) tvorí pluk 401 domorodých pešiakov a 20 európskych dôstojníkov, z ktorých väčšina je vyčlenená z Britskej armády. V tomto roku sa pre pluk vytvárajú prvé zálohy – najskôr prebieha výcvik bielych osadníkov (European Reserve), rok nato pluk prijíma aj dobrovoľníkov čiernej pleti (African Reserve). V auguste 1939 (08/1939) sú mobilizované European Reserve a príslušníci dovtedajšieho pluku sú oficiálne organizovaní do 1st Battalion The Northern Rhodesia Regiment. Zo skromných začiatkov a využitím miestnej viac ako 20000 komunity bielych osadníkov sa vytvorilo celkom 8 práporov a samostatná rota, ktoré bojovali ako súčasť britských síl na bojiskách druhej svetovej vojny.


Historické medzníky:


05/1900 - vytvorené veliteľstvo North Eastern Rhodesia Constabulary vo Fort Jameson
18.12.1912 - vytvorené veliteľstvo Northern Rhodesia Police v Livingstone, zlúčením s domorodou políciou kmeňa Barotse.
01.04.1932 - vytvorená Northern Rhodesia Military Police
20.07.1932 - presun veliteľstva polície do Lusaky
04/1933 - vytvorený The Northern Rhodesia Regiment
05/1938 - vytvorené European Reserve
01/1964 - zánik The Northern Rhodesia Regiment, vytvorenie Zambia Regiment ako ozbrojených síl nezávislej Zambie.


Zloženie:
1st Battalion The Northern Rhodesia Regiment (od roku 1933)
2nd Battalion The Northern Rhodesia Regiment (1939-1946)
2-2nd Battalion The Northern Rhodesia Regiment (1941)
3rd Battalion The Northern Rhodesia Regiment (1941-1946, 1964 - ??)
4th Battalion The Northern Rhodesia Regiment (1941-1946)
5th Battalion The Northern Rhodesia Regiment (1941-1946)
6th Battalion The Northern Rhodesia Regiment (1942-1946)
7th Battalion The Northern Rhodesia Regiment (1942-1945)
8th Battalion The Northern Rhodesia Regiment (1943-1945)
96th Independent Garrison Company The Northern Rhodesia Regiment (1939 - ??)


Colonel-in-Chief
od 05/1939 - F.M. HM King George VI
od 02.06.1953 - do 1964 HM Queen Elizabeth II


Velitelia:


1933 Maj. B.J. Graham
1937 Lt-Col. William Alfred Dimoline, CBE, MC
??
od 08.06.1945 - Gen. Sir George James Giffard, GCB, DSO
od 28.09.1954 - Maj-Gen. William Alfred Dimoline, CB, CMG, CBE, DSO, MC


História a činnosť súčastí:


1st Battalion
Prápor vznikol 03.09.1939 s úlohou strážiť hranicu s Belgickým Kongom pred imaginárnou inváziou mýtických 1300 členných mechanizovaných síl pravdepodobne prichádzajúcich z Portugalskej Angoly. Po trojtýždňovom hliadkovaní bol prápor presunutý do Kene s krátkou zastávkou na výcvik v Tanganike. 11.05.1940 sa prápor vylodil v Mombase a po štvordňovom presune dosiahol Berberu. Odtiaľ pokračoval na pozície v priesmyku Tug Argan. V tomto priesmyku sa jednotka bránila spolu so Somaliland Camel Corps Talianskym vojskám počas ich postupu do Britského Somálska. Po porážke sa jednotka stiahla a 16.08.1940 bola evakuovaná do prístavu Aden. Naspäť do Mombasy sa prápor vrátil 17.09.1940 a stal sa súčasťou 21st (East African) Infantry Brigade (v zostave 11th African Division, neskôr 1st South African Division). V roku 1941 sa jednotka opäť zúčastnila bojových akcií – v máji ako súčasť Cunningham's offensive postupovala z Kenského mesta Moyale a po ukončení bojov zabezpečovala posádkovú službu v Abesínii (Etiópii) a v Keni.
10.03.1942 sa spolu s 21st (East African) Infantry Brigadevylodila na Cejlóne (Srí Lanka). Bola presunutá do hlavného mesta Kolombo (Colombo), kde dva roky vykonávala posádkovú službu a výcvik v džungli. V júli 1944 (07/1944) sa prápor presúva do Chittagong (Barma) a zabezpečuje konštrukčné úlohy v blízkosti Palel až do októbra (10/1944). Do decembra 1944 (12/1944) je prápor bojovo nasadený na smere Palel-Tamu-Kalewa. V Barme zostáva až do konca druhej svetovej vojny.


2nd Battalion
Vzniká na konci roku 1939. V aprĺi 1940 (04/1940) je zatiahnutý do občianskych nepokojov počas stávky baníkov. Počas tzv. „Copperbelt Riots“ je streľbou zasahujúcich príslušníkov práporu zranených, alebo zabitých 80 štrajkujúcich baníkov. V roku 1941 je prápor rozdelený na dva prápory - 2nd Battalion a 2-2nd Battalion (neskôr preznačený na 5th Battalion) a pokračuje v bezpečnostnej službe v Severnej Rodézii. V júli 1942 (07/1942) ako súčasť 27th (Northern Rhodesian) Infantry Brigade, spolu s 3rd Battalion a 4th Battalion je cez Južnú Afriku presunutý na Madagaskar. Na palube holandskej lode Nieuw Amsterdam prichádza 14.08.1942 na Diego Suarez, kde plní úlohy posádkovej služby. Od 09/1943 plní úlohy posádkovej služby v Talianskom Somálsku.


3rd Battalion
Spočiatku plnil prápor bezpečnostné úlohy v Severnej Rodézii, neskôr ako súčasť 27th (Northern Rhodesian) Infantry Brigade úlohy posádkovej služby na Madagaskare.
V roku 1944 je presunutý späť na pevninu, kde prebieha výcvik a doplňovanie, následne je v júli 1944 (07/1944) presunutý na Srí Lanku, odkiaľ je 10.12.1944 prepravený do Chittagong v Barme. V zostave 22nd East African Brigade je zálohou 15th Indian Corps tzv. "Tunnels" regióne. Vo februári 1945 (02/1945) je presunutý na Arakan, prepodriadený 7th Indian Division s ktorou prekoná rieku Irrawaddy, zúčastní sa obsadenia Rangúnu a dosiahne rieku Salween.


4th Battalion
Od svojho vzniku vykonával prápor bezpečnostnú službu v Severnej Rodézii, neskôr v zostave 27th (Northern Rhodesian ) Infantry Brigade posádkovú službu na Madagaskare, Keni a v Somálsku.

5th Battalion
Sformovaný rozdelením 2nd Battalion ako 2-2nd Battalion. Presunutý na posádkovú službu v Talianskom Somálsku a následne na Blízky východ, kde plnil bezpečnostné a posádkové úlohy, väčšinou v Palestíne.


6th Battalion
Prápor bol vytvorený v prvej polovici roku 1942 a plnil úlohy v Talianskom Somálsku.


7th Battalion
Vytvorený v roku 1942, následne presunutý na Madagaskar, kde bol dislokovaný až do konca vojny.

8th Battalion
Vytvorený v januári 1943, vykonával službu v Abesínii (Etiópia) a v Somálsku.

96th Independent Garrison Company
Rota zabezpečovala stráženie veliteľstva East Africa Command.


Zdroje: www.regiments.org , www.sonic.net
URL : https://www.valka.cz/The-Northern-Rhodesia-Regiment-t43202#171147Verze : 0
MOD
Reklama