Main Menu
User Menu

23. tanková brigáda [1995-2000]

23rd Tank Brigade

     
Název:
Name:
23. tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
23. tanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
60. tankový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.2000
Nástupce:
Successor:
55. mechanizovaná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.04.2000 2. armádny zbor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.04.2000 Kežmarok, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.1995-01.04.2000 Vývlek, Jaroslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.2000-01.04.2000 Sálaši, Ivan ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-31.03.2000 veliteľstvo a štáb brigády
01.10.1995-31.03.2000 3x tankový prápor
01.10.1995-31.03.2000 mechanizovaný prápor
01.10.1995-31.03.2000 samohybný delostrelecký oddiel
01.10.1995-31.03.2000 protilietadlový oddiel
01.10.1995-31.03.2000 prápor velenia a BZ
01.10.1995-31.03.2000 prieskumná rota
01.10.1995-31.03.2000 rota technického zabezpečenia
01.10.1995-31.03.2000 rota materiálneho zabezpečenia
01.10.1995-31.03.2000 brigádne obväzisko
01.10.1995-31.03.2000 strážna rota
Čestný název:
Honorary Name:
09.10.1998-30.09.2000 Kežmarská tanková brigáda
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/23-tankova-brigada-1995-2000-t43179#333652Verze : 0
MOD
23. tanková brigáda


Krycie číslo:


Podřízené oddíly
01.10.1995-30.09.2000 veliteľstvo a štáb
01.10.1995-30.09.2000 3x tankový prápor (veliteľské družstvo, tri tankové roty, technické družstvo, čata tylového zabezpečenia, práporné obväzisko)- T-72
01.10.1995-30.09.2000 mechanizovaný prápor (veliteľské družstvo, tri mechanizované roty, protitanková batéria, mínometná batéria , spojovacia čata, čata materiálového a technického zabezpečenia, práporné obväzisko) - OT-90
01.10.1995-30.09.2000 samohybný delostrelecký oddiel (batéria velenia, 2x palebná batéria -každá veliteľská čata, 2x palebná čata) 122 mm 2S-1
01.10.1995-30.09.2000 protilietadlový oddiel (batéria velenia, 2x palebná batéria -každá veliteľské družstvo, 2x protilietadlová čata, dopravné družstvo), S-10 , S-2
01.10.1995-30.09.2000 prápor velenia a BZ (spojovacia rota (spojovacia čata, rádiová čata), ženijná rota (ženijní čata, strojní čata), rota chemické ochrany (veliteľské družstvo, čata radiačného a chemického prieskumu, čata špeciálnej očisty)
Podřízené setniny
01.10.1995-30.09.2000 veliteľská čata
01.10.1995-30.09.2000 prieskumná rota (tri prieskumné čaty)
01.10.1995-30.09.2000 rota technického zabezpečenia (dielňa pásovej techniky, dielňa kolesovej techniky, výzbrojná dielňa, spojovací dielne, špeciálna dielňa, vyslobodzovacie družstvo)
01.10.1995-30.09.2000 rota materiálneho zabezpečenia (dve automobilové čaty, hospodárske družstvo, úpravňa vody, sklady)
01.10.1995-30.09.2000 brigádne obväzisko
01.10.1995-30.09.2000 strážna rota
Výzbroj a vybavení
01.10.1995-30.09.2000 T-55AM1
01.10.1995-30.09.2000 OT-90
01.10.1995-30.09.2000 S-10
01.10.1995-30.09.2000 122mm 2S1
9.10.1998 - pri príležitosti 30. výročia redislokácie útvaru zo Šumperka do Kežmarku bola prepožičaná brigáde bojová zástava a brigáde bol priznaný historický názov Kežmarská tanková brigáda.
Historický názov 23. tankovej brigády "Kežmarská tanková brigáda" a právo používať nový znak boli priznané Rozkazom ministra obrany SR číslo 60 zo dňa 25. 8. 1998.


Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 , archív autora, Zborník príspevkov z odborného seminára ku 110. výročiu narodenia gen. Štefana Jurecha: Štefan JURECH 1898-1945; ISBN 978-80-969375-6-1
URL : https://www.valka.cz/23-tankova-brigada-1995-2000-t43179#171015Verze : 0
MOD
znak 23. tankovej brigády
Zdroj : Peter Zelizňák, Vojenská symbolika register znakov vojenských útvarov a zariadení OSSR, Oddelenie umeleckých činností KaMC OS SR Bratislava, ISBN 978-80-969458-5-6
URL : https://www.valka.cz/23-tankova-brigada-1995-2000-t43179#307562Verze : 0
MOD