Main Menu
User Menu

1. průzkumný prapor [1995-2000]

1st Reconnaissance Battalion

     
Název:
Name:
1. průzkumný prapor
Originální název:
Original Name:
1. prieskumný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
13.prieskumný prápor
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.2000
Nástupce:
Successor:
Prieskumný prápor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.04.2000 1. armádny zbor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.04.2000 Vajnory, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.1995-31.03.2000 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-31.03.2000 veliteľstvo a štáb práporu
01.10.1995-31.03.2000 2x prieskumná rota
01.10.1995-31.03.2000 rota hĺbkového prieskumu
01.10.1995-31.03.2000 výcviková rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-01.04.2000 Průzkumný prapor generála Jána Repaského
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 1995, Peter Švrlo - Vojenskí výsadkári na Slovensku, MOSR, ISBN 80-88842-65-4
URL : https://www.valka.cz/1-pruzkumny-prapor-1995-2000-t43177#295009Verze : 0
MOD
1. prieskumný prápor


Krycie číslo: VÚ 1734


Počet osob
?
Podřízené jednotky
01.10.1995-31.03.2000 veliteľstvo a štáb
01.10.1995-31.03.2000 2x prieskumná rota
01.10.1995-31.03.2000 rota hĺbkového prieskumu
01.10.1995-31.03.2000 výcviková rota
Výzbroj a vybavení
01.10.1995-31.03.2000 UAZ-469
01.10.1995-31.03.2000 Praga V3S
01.10.1995-31.03.2000 Tatra 813
01.10.1995-31.03.2000 Tatra 815
01.10.1995-31.03.2000 BPzV
01.10.1995-31.03.2000 BVP-1Poznámka:
Príslušníci 1. prieskumného práporu sa niekoľkokrát zúčastnili súťaže prieskumných hliadok v Rakúsku pod názvom Rakúska hliadka. Podarilo sa im vyhrať túto súťaž vyhrať 3x čím získali putovný pohár venovaný víťazovi do vlastníctva.Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 1995, Peter Švrlo - Vojenskí výsadkári na Slovensku, MOSR, ISBN 80-88842-65-4
URL : https://www.valka.cz/1-pruzkumny-prapor-1995-2000-t43177#171013Verze : 0
MOD
Znak 1. průzkumného praporu
1. průzkumný prapor [1995-2000] - archív autora

archív autora
URL : https://www.valka.cz/1-pruzkumny-prapor-1995-2000-t43177#255640Verze : 0
MOD