Main Menu
User Menu

13. mechanizovaná brigáda [1995-2000]

13th Mechanized Brigade

     
Název:
Name:
13. mechanizovaná brigáda
Originální název:
Original Name:
13. mechanizovaná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
8. mechanizovaný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.2000
Nástupce:
Successor:
1. mobilizačná základňa
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.04.2000 1. armádny zbor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.04.2000 Vajnory, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.1995-01.01.1997 Regula, Mikuláš (Podplukovník)
01.01.1997-DD.MM.1999 Regula, Mikuláš (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1995-31.03.2000 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-31.03.2000 veliteľstvo a štáb brigády
01.10.1995-31.03.2000 tankový prápor
01.10.1995-31.03.2000 3x mechanizovaný prápor
01.10.1995-31.03.2000 delostrelecký oddiel
01.10.1995-31.03.2000 protilietadlový oddiel
01.10.1995-31.03.2000 prápor velenia a BZ
01.10.1995-31.03.2000 prieskumná rota
01.10.1995-31.03.2000 rota technického zabezpečenia
01.10.1995-31.03.2000 rota materiálneho zabezpečenia
01.10.1995-31.03.2000 brigádne obväzisko
01.10.1995-31.03.2000 strážna rota
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1995-31.03.2000
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/13-mechanizovana-brigada-1995-2000-t43168#170993Verze : 0
MOD
13. mechanizovaná brigáda


Krycie číslo: VÚ 3853


Podřízené oddíly
01.10.1995-31.03.2000 veliteľstvo a štáb
01.10.1995-31.03.2000 tankový prápor (veliteľské družstvo, tri tankové roty, technické družstvo, čata tylového zabezpečenia, práporné obväzisko)- T-72
01.10.1995-31.03.2000 3x mechanizovaný prápor (veliteľské družstvo, tri mechanizované roty, protitanková batéria, mínometná batéria , spojovacia čata, čata materiálového a technického zabezpečenia, práporné obväzisko) - BVP-1
01.10.1995-31.03.2000 delostrelecký oddiel (batéria velenia, 2x palebná batéria -každá veliteľská čata, 2x palebná čata) 122 mm D-30
01.10.1995-31.03.2000 protilietadlový oddiel (batéria velenia, 2x palebná batéria -každá veliteľské družstvo, 2x protilietadlová čata, dopravné družstvo), S-10
01.10.1995-31.03.2000 prápor velenia a BZ (spojovacia rota (spojovacia čata, rádiová čata), ženijná rota (ženijní čata, strojní čata), rota chemické ochrany (veliteľské družstvo, čata radiačného a chemického prieskumu, čata špeciálnej očisty)
Podřízené setniny
01.10.1995-31.03.2000 prieskumná rota (tri prieskumné čaty)
01.10.1995-31.03.2000 rota technického zabezpečenia (dielňa pásovej techniky, dielňa kolesovej techniky, výzbrojná dielňa, spojovací dielne, špeciálna dielňa, vyslobodzovacie družstvo)
01.10.1995-31.03.2000 rota materiálneho zabezpečenia (dve automobilové čaty, hospodárske družstvo, úpravňa vody, sklady)
01.10.1995-31.03.2000 brigádne obväzisko
01.10.1995-31.03.2000 strážna rota
Výzbroj a vybavení
01.10.1995-31.03.2000 T-72
01.10.1995-31.03.2000 BVP-1
01.10.1995-31.03.2000 S-10
01.10.1995-31.03.2000 122mm D-30Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 , archív autora
URL : https://www.valka.cz/13-mechanizovana-brigada-1995-2000-t43168#295215Verze : 0
MOD
Odznak 13. mechanizovanej brigady, určený pre vojakov s povolania a vybraných vojakov ZVS /za odmenu/
13. mechanizovaná brigáda  [1995-2000] - Odznak z roku 2000

Odznak z roku 2000
URL : https://www.valka.cz/13-mechanizovana-brigada-1995-2000-t43168#205382Verze : 0