The Somaliland Camel Corps

Somaliland Camel Corps - Somálsky ťaví zbor - britská koloniálna jednotka zložená zo Somálskych domorodcov. Postupne súčasť King´s African Rifles, vojenských jednotiek Britského Somálska a Britských Východoafrických síl (East Africa Force)


Jednotka bola vytvorená v počiatkoch britskej prítomnosti v Somálsku a bola bojovo nasadená už počas vojenských kampaní proti Abdullah Mohamedovi (tzv. Mad Mullah period) od roku 1902.


Od roku 1902 bola jednotka súčasťou 6. práporu (Somálskeho) King African Rifles, od roku 1910 pôsobila samostatne.


V roku 1939, po vypuknutí druhej svetovej vojny sa Ťaví zbor stáva súčasťou East Africa Force a je bojovo nasadený na bojiskách v Somálsku a Etiópii (viď článok Italská Východní Afrika 1940-1941)


Organizačná štruktúra Somaliland Camel Corps na začiatku WW2:
HQ veliteľstvo Laferug
HQ Company veliteľská rota Laferug
'A' (Camel) Company rota A (ťavia) Hargeisa
'B' (Nyasa Infantry) Company rota B (Nyaská pechota) Tug Argen
'C' Company rota C Burao
'D' Company rota D Tug Argen (2 čaty v Sheik)S nasadením jednotky sa počítalo aj na bojiskách v barme, ale po sérii čiastkových vzbúr v roku 1943 bola jednotka rozpustená.
URL : https://www.valka.cz/The-Somaliland-Camel-Corps-t43105#170562 Verze : 0
The Somaliland Camel Corps


Somálčania sú prirodzení jazdci na ťavách. Jazdu na ťavách majú v krvi a ťavy sú pre nich dôležité ako kone pre Mongolov. Vo vyprahnutej krajine je ťava omnoho dôležitejšia ako iné domáce zvieratá. Británia včas rozpoznala výhody tohto zvieraťa pre vojenské účely a po vytvorení kolónie v Somálsku vytvorili aj vojenkú jednotku – Somálsky ťaví zbor. Počas povstaní, v somálskej histórii nazývaných Mad Mullah period (1902 – 1920) mal ťaví zbor silu 700 jazdcov a slúžil na zásahy proti banditom a ich tajným úkrytom. Jednotka bola schopná zasiahnuť v relatívne krátkom čase na veľké vzdialenosti (štandardný dosah bola vzdialenosť 150 míľ v priebehu 72 hodín).
Počas medzivojnových rokov bol ťaví zbor predurčený na obranu kolónie v prípade budúcej vojny. Col. Reginald Chater z Royal Marines znížil počet príslušníkov ťavieho zboru na 500. Ako aj iné Britské koloniálne jednotky aj v tejto jednotke slúžili bieli dôstojníci.
Koncom roku 1930 budovala jednotka záložné vodné zdroje a ukryté opevnenia. Gen. Wavell považoval túto jednotku za nenahraditeľnú pri obrane kolónie. Z tohto dôvodu bola jednotka aj čiastočne mechanizovaná.
Príprava jednotky na obranu bola ukončená v roku 1940, ale pre nedostatok financií nemala jednotka najmodernejšiu výzbroj. Štyri roty jednotky boli rozdelené do piatich obranných postavení v kolónii. Okrem roty A, ktorá si jediná zachovala svoje ťavy, sa zvyšné ti roty transformovali na pešie. Okrem Camel Corps bol vyčlenený na obranu Britského Somálska aj jeden prápor Northern Rhodesian Regiment. Dokopy to bolo 1457 vojakov.
Počas Talianskej invázie sa jednotky Camel Corps väčšinou zúčastnili ľahkých šarvátok na hranici a následne sa stiahli do lepšie brániteľných postavení.

Počas jednej takejto potýčky na pozícii Observation Hill, 11. - 15 augusta 1940 (11.08.1940 - 15.08.1940) získal dôstojník jednotky Capt.Eric Charles Twelves Wilson vysoké britské vyznamenanie - Victoria Cross. Ako veliteľ guľometného postavenia na pozícii Observation Hill (jeden z kľúčových bodov obrany priesmyku Tug Argan) spolu so svojou jednotkou viedli guľometnú paľbu na sily protivníka útočiace na na postavenie Mill Hill. Potom, čo spôsobili nepriateľovi veľké straty bol útok prerušený a začala sa delostrelecká paľba na jeho postavenie, pričom postavenie dostalo dva priame zásahy. Capt. Wilson bol niekoľkokrát ranený, mal poranenú pravú ruku a ľavé oko, ale spolu s ďalšími ranenými príslušníkmi jednotky zostal vo svojom postavení a pokračovali v boji. Guľomety jednotky sa viackrát zasekli a poškodili, no on ich vždy uviedol opäť do chodu. Jeho vojaci ho pri opravách chránii vlastnými telami, čo zaplatil životom aj jeho zástupca, somálsky sergeant Omar Kujoog. Medzi 12.-14. augustom (12.08.1940 - 14.08.1940) nepriateľ opakovane viedol delostreleckú paľbu na toto postavenie, ale capt. Wilson a jeho muži odolávali naďalej. 15.08.1940 boli dve jeho postavenia úplne zničené, ale capt. Wilson, napriek svojim zraneniam a záchvatu malárie odmietal opustiť postavenie. Postavenia boli nakoniec dobité 15.08.1940 o 5 hodine popoludní. Capt. Wilson bol neskôr oslobodený z Talianskeho zajateckéo tábora v Etiópii. Vysoké vyznamenanie, ktoré capt. Wilson získal bolo v tejto kampani a v Somálsku udelené jediné. V celom východoafrickom ťažení bolo celkom udelených 6 VC.
Po obsadení Britského Somálska Talianskom bol Camel Corps rozpustený a jeho príslušníci sa vracali do svojich domovov. Mnohí príslušníci tejto jednotky boli po návrate domov podrobovaní represáliám, či už zo strany okupačných úradov, alebo príslušníkov etiópskych jednotiek v talianskych službách. To spôsobilo že časť bývalých vojakov začala partizánsku vojnu proti okupantom, pričom vo veľkom využívali svoje ťavy, piesočný terén a tiež presné protitankové pušky Boyle.


Po vytlačení Talianov zo Somálska bola jednotka obnovená, 18.04.1941 v nej slúžilo 80% pôvodného personálu. V roku 1942 sa jednotka reorganizovala na mechanizovaný pluk.


03.05.1944 príslušníci jednotky zajali posádku nemeckej ponorky U-852 - spolu 52 príslušníkov posádky, ktorým velil Kapitänleutnant Heinz-Wilhelm Eck. Posádka sa na pobreží ocitla potom, čo ich ponorku napadlo a potopilo 6 bombardérov zo 621. perute RAF.


Vzhľadom ku kvalitám jej príslušníkov sa s jednotkou počítalo v bojovom nasadení proti Japonsku v Barme, ale viacero vzbúr v roku 1943 nakoniec spôsobilo, že jednotka bola v definitívne rozpustená.


Zdroj: www.regiments.org
en.wikipedia.org
archív autora
URL : https://www.valka.cz/The-Somaliland-Camel-Corps-t43105#170790 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více