Main Menu
User Menu
Reklama

Bojová skupina SS Deak [1944-1944]

SS Combat Group Deak

SS-Kampfgruppe Deak

SS-Kampfgruppe Deak

Maďarská jednotka SS-Kampfgruppe (neboli bojová skupina) Deak byla založena na území Vojvodiny v roce 1944 a byla vedena László Deakem (*1891, +1946). Deak byl zasloužilým členem a bývalým plukovníkem Honvedu, který se např. podílel na Velkém nájezdu či Razzia v lednu 1942 v regionu Baška - šlo o hromadné vraždění srbských a židovských obyvatel kolem města Novi Sad, tak aby došlo k "vyčištění" této oblasti dle geopolitických teorií pro Balkán Hitlera a Himmlera (více viz. můj článek "Záhada jedné divize aneb 31. dobrovolnická granátnická divize SS").

V srpnu 1942 byl penzionován a propuštěn z armády díky jeho roli na masakru srbských a židovských civilistů v průběhu již zmíněné akce v oblasti Vojvodina. Zhruba za rok od propuštění, tedy v srpnu 1943, byl formálně obviněn za spáchání válečných zločinů v průběhu Razzie.

Následně v únoru 1944 byl převelen do oblasti Banat (Vojvodina), kde se okamžitě aktivně dává do služeb Waffen-SS. Byla mu udělena hodnost Waffen-Oberführer der SS a stal se velitelem ozbrojené skupiny SS Kampfgruppe Deak. V listopadu roku 1944 byla tato jednotka přidělena k 25. Waffen-Grenadier-Division der SS "Hunyadi” a zároveň s tím byl také určen jako velitel 61. Waffen-Grenadier-Regimentu der SS. Bojová skupina SS Deak tak v průběhu následujících měsíců čítala něco kolem 1.000 mužů a byla rozdělena na tři pěchotní mužstva (zřejmě ve velikosti čety), rotu těžkých zbraní a spojovací rotu. Bojové operace jednotky spočívaly především v defensivních bojích v regionu Baška a Banat (Vojvodina). Společně s tím se také jednotka účastnila těžkých bojů s Rudou armádou v oblasti Novi Sad.

Po II. světové válce byla většina maďarských vojenských představitelů předána do Jugoslávie, kde byli obžalováni z těžkých vojenských zločinů - zejména ve vytvoření loutkového režimu Velkého Maďarska a také byli obžalováni z masakrů srbských a židovských civilistů v oblasti Vojvodiny. László Deak byl odsouzen k smrti pověšením Vojvodinským vrchním soudem 31. října roku 1946. Byl shledán vinným z hromadné vraždy 5 000 srbských a také židovských obyvatel v oblasti Novi Sad v lednu roku 1942 v průběhu Razzia.

K vykonání rozsudku došlo buď 4. nebo 5. listopadu 1946 ve Vojvodině. Společně s ním byl také popraven maršál letectva Ferenc Szombáthelyi a József Grassy. Grassy byl také jako Deak členem SS (v hodnosti SS-Gruppenführera) a společně s tím byl také generálporučíkem Maďarska. V průběhu roku 1945 se osobně podílel na velení ve 26. granátnické divizi SS "Hungaria" od dubna do května roku 1945. V průběhu své vojenské kariéry byl také velitelem 15. maďarské divize od ledna 1941 do října 1943. Grassy byl zatčen Američany a později předán do Maďarska v listopadu roku 1945. Byl obviněn a odsouzen 8. ledna 1946 za válečné zločiny maďarským soudem k trestu smrti. Nicméně ještě v průběhu roku 1946 byl předán Jugoslávii, kde byl znovu obviněn, souzen a také odsouzen k trestu smrti pověšením za válečné zločiny. Grassy byl pověšen 5. listopadu 1946 v oblasti Vojvodina.

Společně s předchozími zmíněnými byl také ve Vojvodině v Novi Sadu pověšen maďarský plukovník četnictva Marton Zoldi.

Zdroj: www.serbianna.com
Pencz, Rudolf. For the Homeland! The History of the 31st Waffen SS Volunteer Grenadier Division. West Midlands, UK: Helion & Co., 2003.
URL : https://www.valka.cz/Bojova-skupina-SS-Deak-1944-1944-t42980#169571Verze : 0
Reklama