Main Menu
User Menu

Israel Defense Forces (IDF)

Israel Defense Forces(IDF) - ozbrojené sily Izraela, vznikli v roku 1948. Jedna z najlepších armád sveta, ktorá svoje kvality preukázala v piatich veľkých vojenských konfliktoch a v rade menších bojových operácií.


Názov štátu: State of Israel (Izraelský štát), skrátene Israel (Izrael), miestny názov Medinat Yisra'el (skrátene Yisra'el)
Hlavné mesto: TeL Aviv (Izrael označuje za hlavné mesto od roku 1950 Jeruzalem, čo ale mnohé štáty (vrátane USA) neuznavajú a majú svoje diplomatické zastúpenie v Tel Avive)
Štátne zriadenie: parlamentná demokracia
Vznik: 14. 05. 1948 (z mandátneho územia Spoločnosti národov zvereného Veľkej Británii)
Rozloha: 20 770 km2, z toho 20 330 km2 súše a 440 km2 vodnej hladiny


Vojenská služba sa delí na povinnú, záložnu a dobrovoľnú. Vek pre vstup do armády je 17 rokov (povinná služba pre Židov a Drúzov, dobrovoľná pre Kresťanov, Muslimov a Čerkesov). Vojenská služba je povinná pre mužov (v trvaní 36 mesiacov) aj ženy (v trvaní 24 meiacov) s výnimkou ortodoxných židov (majú povinnú službu v civilnom sektore). Služba v zálohe trvá u mužov do veku 51 rokov, u slobodných žien do veku 24 rokov.
Pre vojenskú služb sú k dispozícii 1 492 125 mužov (17-49 roční, odhad z roku 2005) a 1 443 916 žien (17-49 ročné, odhad z roku 2005), z toho schopných vojenskej služby je 1 255 902 mužov a 1 221 394 žien.
Ročne vykoná povginnú službu zhruba 53 760 mužov a 51 293 žien (odhad z roku 2005).
V roku 2005 činili výdavky na obranu 9,45 bilióna US$ (7,7% HDP) (2005)


Zloženie IDF:


Ground Corps
- Infantry
- Armor Corps
- Corps of Engineers
- Ordnance Corps
- Education and Youth Corps
- Medical Corps
- Quartermaster Corps

Navy


Air and Space Force (vrátane Air Defense Forces)


Zdroj: http://www1.idf.il , www.cia.gov
URL : https://www.valka.cz/Israel-Defense-Forces-IDF-t42759#168774Verze : 0
MOD
Zloženie/ Štruktúra Izraelských Obranných Síl
Generálny Štáb (HaMate HaKlali) Všetky zložky IDF sú koordinované generálnym štábom IDF, na čele ktorého stojí „Ramatkal - Rosh haMate haKlali“. Zodpovedá sa priamo premiérovi Izraela prostredníctvom Ministra Obrany. Je vymenovaní vládou na tri roky (niekedy je jeho funkcia predlžená na 4 roky) na základe odporučenia ministra. V súčasnosti je ním GenPor. (Generál) Gabi Aškenazi.


Súčasťou Generálneho Štábu sú:
- Plánovací Odbor
- Operační Odbor:
Sekcia Hovorcu (Dover Tzahal)
Inšpekcia
- Spravodajský Odbor (Agaf HaModiin), vrátane jednotky „Sayeret Matkal“
Spravodajský Zbor: (Heil HaModi'in)
– Jednotka 8200, oddiel „Hatzav“
VISINT
HUMINT
Vojenský cenzor
Oddelenie informačnej bezpečnosti
- Odbor Ľudských Zdrojov: (Agaf Koakh Adam)
Vojenská Polícia : (Heil HaMishtara HaTzva'it)
– Zbor Výchovy a Mládeže: (Heil HaHinuh VeHaNo'ar)
– „Adjutant Corps“: (Heil HaShalishut)
– „General Corps“: (HaHayil HaKlali)
– Vojenský Rabinát: (HaRabanut HaTzva'it)
– Odbor Ženských záležitostí
– Hlavní záložní dôstojník
- Odbor IT (Agaf HaTikshuv)
Zbor C4I: „Heil HaTikshuv“
Operačná Brigáda: „Hativat HaHaf'ala“
LOTEM „Unit for Telecommunications and Information Technology“
Mamram, Hoshen, Matzov, Ma´of, Shoham, Leshem...
- Odbor Logistiky a Technológií:
– Zbor „Ordonancie“ (Heil HaHimush)
– Zbor Logistiky (Heil HaLogistika)
– Lekársky zbor (Heil HaRefu'a)


REGIONÁLNE VELITELSTVÁ:
Veliteľstvo Sever: Pikud Tzafon
Veliteľstvo Stred: Pikud Merkaz
Veliteľstvo Juh: Pikud Darom
„Home Front Command“: Pikud HaOref


ZLOŽKY IDF:
POZEMNÉ SILY: "Tzava"
-- Velitelstvo Pozemných síl (Mifkedet Zro'a HaYabasha)
- Zbor Pechoty/Výsadkárov (Heil HaRaglim)
- Obrnený Zbor (Heil HaShiryon)
- Ženijný Zbor (Heil HaHandasa HaKravit)
- Delostrelecký Zbor (Heil HaTothanim)
- Zbor Poľnej Rozviedky (Heil Modi'in HaSade)


VZDUŠNÉ A VESMÍRNE SILY: Zroa HaAvir VeHahalal
Odbor Rozviedky, Jednotka 22 (údržba), Jednotka „Ofek“ (C4I), Veliteľstvo PVO, Jednotka Saldag, Jednotka 669 (SAR), Jednotka leteckého zdravotníctva, Letecké Testovacie Centrum, Dôstojnícka škola, Technické učilište...


NÁMORNÉ SILY: Heil HaYam
- 3. Flotila (flotila raketových člnov) Haifa
- 7. Flotila (ponorky)
- 13. Flotila (Jednotka „Šajetet“)


OSTANÉ (to čo nie je súčasťou IDF)
- Vojenská Akadémia
- Veliteľsko-štábne učilište
- Koordinátor vládnych aktivít na „územniach“
- Vojenská Generálna Prokuratúra
- Vojenský odvolací súd
- Finanční poradca
- Vojenský Sekretariát Predsedu vlády
Spravodajská Komunita:
- Šin-Bet
- Mossad
- Národná Bezpečnostná rada
Izraelská Polícia: Mishteret Yisrael
- Pohraničná polícia: Mishmar HaGvul
Väzenská stráž: Sherut Batei HaSohar
Parlamentná Ostraha: Mishmar HaKnesset


Zdroje: - http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Defense_Forces
- http://dover.idf.il/IDF/English/
- http://www.fotw.net/flags/il%5E.html
- www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/Israel-Defense-Forces-IDF-t42759#280278Verze : 0
Barvy baretu IDF


tweet #955455020815847424
URL : https://www.valka.cz/Israel-Defense-Forces-IDF-t42759#591030Verze : 0
MOD