Main Menu
User Menu

Středisko řízení a provozu komunikačních a informačních systémů [2003-2009]

Management and Operation of Communications and Information Systems Centre

     
Název:
Name:
Středisko řízení a provozu komunikačních a informačních systémů
Originální název:
Original Name:
Stredisko riadenia a prevádzky komunikačných a informačných systémov
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.2003
Předchůdce:
Predecessor:
5. spojovacie prevádzkové stredisko
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2009
Nástupce:
Successor:
Základňa stacionárnych komunikačných a informačných systémov
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.2003-01.07.2009 Spojovacie veliteľstvo
Dislokace:
Deployed:
01.03.2003-01.07.2009 Trenčín, Kasárna Slovenského národního povstáni

Velitel:
Commander:
01.03.2003-01.01.2006 Bumbál, Štefan (Podplukovník)
01.08.2006-01.08.2007 Gacko, Ľubomír (Podplukovník)
01.08.2007-01.07.2009 Schvarcbacher, Peter (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.03.2003-30.06.2009 Veliteľstvo a štáb
01.03.2003-30.06.2009 Centrum podpory informačných systémov
01.03.2003-30.06.2009 Centrum riadenia komunikačných systémov
01.03.2003-30.06.2009 Centrum informačnej bezpečnosti
01.03.2003-30.06.2009 Uzol riadenia služieb KIS
Čestný název:
Honorary Name:
30.06.2008-01.07.2009 Středisko řízení a provozu komunikačných a informačních systémů generálmajora Jozefa Marka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
VÚ 1117
Zdroje:
Sources:
Archív autora - prednáška: Komunikačný systém ASR, plk.doc. Ing. Jozef Kašša, PhD; VA Liptovský Mikuláš 2002
https://www.valka.cz/topic/view/48750/
URL : https://www.valka.cz/Stredisko-rizeni-a-provozu-komunikacnich-a-informacnich-systemu-2003-2009-t42714#307074Verze : 3
MOD
StrRaPKIS je stredisko určené pre riešenie spojenia v rámci ozbrojených síl. Rieši management, návrh, výstavbu a dohľad nad komunikačnými sieťami na teritóriu Slovenskej republiky určených pre OSSR v súčinnosti s externými firmami.


Skladá sa z:
- centrálnej lokality v Trenčíne (management)
- regionálne centrá v Bratislave, Trenčíne, Prešove a Zvolene
- uzla servisných služieb a frekvenčného managementu Nové Mesto nad Váhom


V prípade poruchy môže účastník nahlásiť poruchu na dispečerské pracoviská kontaktného centra v pracovnej dobe a v mimopracovnej dobe priority 1 a 2 dozornému riadenia komunikačných a informačných systémov v Trenčíne po dobu 24 hod. denne.


V období 01.03.2003 - 31.07.2007 boli velitelia Bumbál a Gacko.
Zdroj: archív autora.
URL : https://www.valka.cz/Stredisko-rizeni-a-provozu-komunikacnich-a-informacnich-systemu-2003-2009-t42714#168445Verze : 0
Na základe rozkazu č. 3 Prezidenta SR zo dňa 25.06.2008 o zapožičaní čestného názvu bol zapožičaný "Vojenskému útvaru 1117" − "Stredisku riadenia a prevádzky komunikačných a informačných systémov Trenčín" čestný názov "STREDISKO RIADENIA A PREVÁDZKY KOMUNIKAČNÝCH A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV GENERÁLMAJORA JOZEFA MARKA".
Platnosť rozkazu od 30.06.2008


Zdroj : Vestník MO SR č. 57/2008
URL : https://www.valka.cz/Stredisko-rizeni-a-provozu-komunikacnich-a-informacnich-systemu-2003-2009-t42714#289904Verze : 0