Main Menu
User Menu

Babangida, Ibrahim

President of the Armed Forces Ruling Council, General (ret) Ibrahim Badamosi Babangida, GCB, známý v Nigérii jako IBB


narozen: 17.08.1941, Minna
u moci: 27.08.1985 - 26.08.1993


Ibrahim Babangida se narodil 17.08.1941 v západonigerijském městě Minna rodičům národnosti Gwari. Jeho rodiče byli muslimové, sám Babangida také. Základního vzdělání se mu dostalo mezi lety 1950 a 1956, v roce 1957 získal povolení pokračovat ve vzdělání na Government College ve městě Bida, kde v roce 1962 získal West African school certificate.


Prakticky okamžitě poté nastoupil do vojenské školy a už za rok byl vyřazen, přičemž byl povýšen do hodnosti 2nd Lieutenant. Poté byl vyslán na další vojenské vzdělání do Indie, které ukončil v dubnu 1964. Poté byl jmenován velitelem 1st Reconnaissance Squadron. V této funkci vydržel až do ledna 1966, kdy byl vyslán do Velké Británie do Royal Armoured Centre na další kurz pro mladé důstojníky. Tento kurz Babangida úspěšně dokončil 24.04.1966. Poté se vrátil do Nigérie, byl povýšen na poručíka a znovu vyslán do RAC, kde tentokrát absolvoval kurz řízení a údržby obrněných vozidel. Přesto byl v Nigérii zařazen - už v hodnosti kapitána - jako velitel 44. praporu (jednalo se o pluk označený jako The Rangers). Jako velící důstojník tohoto praporu byl také v dubnu 1970 povýšen na majora a byl pro své předchozí dobré výkony vybrán pro další studium ve Velké Británii, konkrétně v kurzu pro velitele rot ve Warminsteru. Po návratu do Nigérie totiž Babangidu čekalo instruktorské místo a velení roty na Nigerian Defence Academy. V roce 1972 byl Babangida vyslán na vzdělání dokonce do USA - tam absolvoval kurz pro vyšší důstojníky obrněných sil na Armoured School. Rok po návratu, v roce 1974, byl opět povýšen, tentokrát na podplukovníka. Tím zůstal po následujících 6 let, během kterých byl postupně na krátký čas velitelem nigerijských obrněných sil, řadovým důstojníkem armády a když v roce 1977 nadvakrát dokončil kurz pro starší důstojníky na nigerijské velitelské a štábní akademii, byl opět jmenován velícím důstojníkem nigerijských obrněných sil. V roce 1979 byl povýšen na brigádního generála a zaujímal dosti významnou pozici v nigerijské armádě. Dnes je svými odpůrci obviňován z účasti na všech vojenských převratech, které Nigérie zažila, není to však příliš pravděpodobné. Je však s podivem, že Babangida působil v administrativních vládních funkcích už za generálů Muhammada a Obasanja.


Je však jisté, že 01.03.1983 byl Babangida povýšen do hodnosti generálmajor a když vojenský puč generála Buhariho dne 31.12.1983 svrhl civilní vládu Shehu Shagariho, byl Babangida jmenován velitelem štábu. Z této pozice byl už jen krůček k pozici vládce celé Nigérie. Babangida si tedy soustavně upevňoval svou pozici a 27.08.1985 svrhl v palácovém nekrvavém převratu generála Muhammada Buhariho a sám se prohlásil vojenským prezidentem Nigérie.


Babangida nastupoval na místo hlavy státu s gloriolou muže, který dokázal odzbrojit pučisty, kteří v roce 1976 během puče zabili tehdejší hlavu státu, generála Murtalu Mohammeda. Měl také v zemi v době svého nástupu k moci značnou podporu, která pramenila z jeho slibu ukončit porušování lidských práv, které se dělo za generála Buhariho, a také proto, že slíbil předání moci civilní vládě v roce 1990. Tato stylizace však vzala rychle za své. Babangida sice propustil mnohé opoziční vůdce uvězněné generálem Buharim, nezrušil však nechvalně známý Decree Number 2, který umožňoval zatýkání bez soudního příkazu. Tento dekret pak zůstal v platnosti až do roku 1990 a byl Babangidou hojně využíván k potlačování studentských a odborových hnutí i nepohodlných novinářů. Jinak se ale Babangida, co se týče opozice ne přímo nepřátelské, držel osvědčeného postupu, zavedeného do africké politiky Mobutuem - opozici jednoduše podplácel ze státní pokladny.


Babangida také nechvalně proslul svým nemoudrým krokem, kdy převedl Nigérii z pozorovatelského do plnoprávného členství v Organizaci islámské konference, ačkoliv pouze zhruba 50 % obyvatel Nigérie bylo v té době muslimské víry. To přispělo k napětí mezi konfesemi v Nigérii, které trvalo fakticky už od doby převratu, který vynesl k moci generála Ironsiho. Na druhé straně ale nutno Babangidovi přičíst ke cti, že federaci jako takovou zcela oddělil od vlivu jakýchkoliv církví, což státu samotnému pomohlo přečkat náboženské nepokoje z počátku 90. let bez vážnější újmy. Babangidův obraz také zkazila nevyjasněná vražda novináře jménem Dele Giwa, který hojně kritizoval Babangidův diktátorský režim. Ten byl zabit dopisovou bombou, kterou pro něj objednal podle všech indicií právě Babangida. Nevyjasněné zůstalo také údajné armádní spiknutí, které bylo odhaleno a jehož údajní účastníci skončili většinou na popravišti (byl mezi nimi i Babangidův nejlepší přítel a svatební svědek, generál Mamman Vatsa).


Co se týče ekonomické oblasti, vypadalo to nejprve, že Babangida dostane Nigérii z vleklé ekonomické krize. Zavedl program, nazývaný Structural Adjustment Program (SAP), který mimo jiné zrušil regulace v zemědělství, uměle devalvoval nigerijskou měnu naira (za účelem zvýšení konkurenceschopnosti nigerijských vývozců), zrušil regulaci cen a výrazně omezil restrikce, zavedené vládou generálů Muhammada a Obasanja na konci 70.let. SAP skutečně v důsledku znamenal velké posílení pozic nigerijských vývozců, stabilizaci nigerijského rozpočtu a pozvolnou inflaci místo pádivé, jeho odvrácenou tváří však byl růst cen potravin, zavedení poplatků do zdravotnictví a školství, rostoucí nezaměstnanost, klesající reálné mzdy státních zaměstnanců a obyvatelů ve městech a razantní škrty ve veřejných výdajích, jež vyvolaly nespokojenost mezi nigerijskou populací, která se projevila demonstracemi. Ty nakonec přiměly Babangidovu vládu pozvolna zavést zpět ekonomickou politiku, která zvyšovala inflaci. Nakonec se Babangidovi v podstatě podařilo zlikvidovat nigerijskou střední třídu. Ani program SAP nakonec asi nebyl zcela prost korupce a Babangida je obviňován z korupce a defraudace, ve srovnání s Mobutuem, Patassém či třeba svým následovníkem, generálem Abachou, byl Babangida ještě břídil.


Koncem 80. let začal Babangida velmi rychle měnit ministry ve své vládě. Nebál se ani odstranit z vlády svého zástupce, komodora Ebitu Ukiweho či jednoho z nejmocnějších mužů tehdejší Nigérie, ministra obrany a šéfa štábů Domkata Baliho. Pro tyto změny byl široce kritizován ze strany křesťanů a animistů - po provedení změn totiž zůstaly klíčové posty ve vládě i armádě v rukou muslimů, převážně ze severních států federace. Například z náčelníků štábů byl z jihu pouze náčelník štábu letectva, náčelníci štábů pozemních sil, námořnictva i policie byli muslimové ze severu státu. To, a také další přiživování náboženského napětí vedlo 22. 4. 1990 k puči, který vedl major Gideon Orkar. Prezidentská rezidence v kasárnách Dodan v Lagosu byla těžce poškozena palbou, Babangida sám však vyvázl a přemístil se bleskurychle do Abuji. Než bylo povstání, mimochodem z velké části financované z tajných darů obyvatelstva, potlačeno, ovládly jednotky majora Orkara (křesťana z jihu) značnou část Lagosu a prostřednictvím rozhlasového vysílání obvinil Orkar Babangidu z homosexuality, užívání drog a rozsáhlé korupce. Povstání bylo nakonec loajálními jednotkami potlačeno, vážně však otřáslo Babangidovým křeslem.


Ten už v té době patrně skutečně uvažoval o demokratizaci Nigérie. Už v roce 1989 povolil znovu činnost v politických stranách, v listopadu 1991 bylo dokončeno sčítání lidu a 24.01.1992 oznámila Národní volební komise (NEC), že volby do nigerijského Národního shromáždění i volby prezidentské se budou konat ještě téhož roku. Podle plánu se však odehrály jen volby legislativní. V těch získala absolutní většinu v obou částech Národního shromáždění Social Democratic Party (SDP). První kolo následujících prezidentských voleb bylo NEC zrušeno kvůli údajným nepravostem. Prezidentem se prohlásil Babangida. Prezidentské volby byly vyhlášeny znovu, přičemž kandidáty se stali Moshood Abiola za SDP a Bashir Othma Tofa za stranu Northern´s People Congress (NPC). Výsledky však byly tajeny, ale i přesto se nakonec veřejnost dozvěděla, že vítězem voleb se stal Abiola. Jeho radost však netrvala dlouho, protože Babangida prohlásil výsledky voleb za anulované, oznámil, že budou vypsány nové prezidentské volby, z kterých však budou vyloučeni kandidáti NPC i SDP. To vyvolala obrovskou vlnu nevole a bouří obyvatelstva, zvláště ve státě Southwest, kde měl největší podporu Abiola. Babangidovi věrná armáda a bezpečnostní složky tyto nepokoje potlačily, ale Babangida už seznal, že situace je nadále neudržitelná a oznámil, že přechodná vláda, která zemi dovede po 10 letech vojenské vlády k demokracii, bude jmenována 27.08.1993. Kromě tohoto prohlášení však Babangida pro naplnění výše uvedeného nic neudělal, na což obyvatelstvo reagovalo novou vlnou stávek. Babangida byl doslova donucen tlakem ulice předat 26.08.1993 moc do rukou přechodné vlády Ernesta Shonekana. Babangida se však ani tak nevzdal moci úplně, neboť pověřil generála Saniho Abachu, svého podřízeného, dohledem nad přechodnou vládou. Ten však už po třech měsících novou vládu svrhl a až do konce svého života opět nastolil vojenskou vládu. Za takové situace Babangida odešel do výslužby a stáhl se až do konce vlády Abachova nástupce, generála Abubakara, z politického života.


Dnes Ibrahim Babangida žije v přepychovém sídle postaveném v jeho rodném městě Minna (podle všeho za zdefraudované peníze) a plánuje kandidaturu v prezidentských volbách roku 2007. Tomu se však může postavit do cesty žaloba, která by mu kandidaturu znemožnila.


Ibrahim Babangida je držitelem prestižního britského vyznamenání Grand Cross of the Bath, které mu bylo uděleno v roce 1989 královnou Alžbětou II.. Mimoto je dekorován následujícími řády a vyznamenáními:
Commander of the Federal Republic of Nigeria (CFR)
Defence Service Medical (DSM)
National Service Medal (NSM)
Royal Service Medal (RSM)
Forces Services Star (FSS)
General Service Medal (GSM)


Ibrahim Babangida je od roku 1969 ženatý s Maryam Kingovou a má s ní dva syny (Mohammeda a Aminua) a dvě dcery (Aishu a Halimu).


Zdroje:
Klánský, Josef: Nigérie, Nakladatelství politické literatury, Praha 1964
https://www.babangida.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Babangida
https://de.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Babangida
https://countrystudies.us/nigeria/73.htm
https://www.ibrahim-babangida.com/about%20ibb.html
https://www.againstbabangida.com/content/view/5/46/
https://www.dawodu.com/orkar.htm
www.omoigui.com
www.omoigui.com
archiv autora
Babangida, Ibrahim - Ibrahim Babangida dnes

Ibrahim Babangida dnes
Babangida, Ibrahim - Ibrahim Babangida v době své prezidentury

Ibrahim Babangida v době své prezidentury
URL : https://www.valka.cz/Babangida-Ibrahim-t42683#168286Verze : 0