Main Menu
User Menu
Evidenční číslo ŘOP B-S 14
Výzbroj vlevo-beton N
Krycí název Duna
Výzbroj vlevo-pancíř -
Stavební podúsek Bratislava
Výzbroj vpravo-beton D
Odolnost -
Výzbroj vpravo-pancíř -
Tvrz -
Čelní výzbroj-beton -
Osádka 7
Čelní výzbroj-pancíř -
Objem betonu ?
Pomocné střílny N -
Průměrná pevnost zkušeb.kostek?
Granátově skluzy -
Datum výkresu -
Vytržené střílny hl. zbraní -
Datum betonáže ?
Zvony osazené/vytržené -
Cena objektu bez vybavení ?
Levá intervalová překážka -
Studna (hloubka) -
Pravá intervalová překážka -
Lomení objektu -
Obvodová překážka -
Poloha objektu (GPS) ?
Nadmořská výška (m.n.m.) ?
Tabulka má malou vypovídací hodnotu - jde o starý atypický objekt. Objekt je dvoupatrový.
URL : https://www.valka.cz/B-S-14-Duna-t42612#168047Verze : 0
vchod objektu:zabetónovaná strieľňa v miestnosti vpravo:
URL : https://www.valka.cz/B-S-14-Duna-t42612#168151Verze : 0
MOD
strieľňa vpravo:URL : https://www.valka.cz/B-S-14-Duna-t42612#168152Verze : 0
MOD
strieľňa N vľavo:URL : https://www.valka.cz/B-S-14-Duna-t42612#168153Verze : 0
MOD
podzemie objektu:vstupná šachta:predná stena (pod vchodom):
URL : https://www.valka.cz/B-S-14-Duna-t42612#168155Verze : 0
MOD