Main Menu
User Menu

PHL - Corregidor - Pevnostní opevnění

Corregidor samotný je pouze velmi malý sklanatý ostrůvek, který se nachází zhruba 48 kilometrů západně od Manily. Tento ostrov díky své strategické poloze při vjezdu do Manilského zálivu byl přímo předurčen k využití jako vojenský objekt.


Samotný název ostrova vznikl zřejmě ze španělského slova “corregir,″ což znamená kontrolovat, spravovat, napravovat. K vysvětlení tohoto jsou dvě různé verze - jedna tvrdí, že za španělských dob musela každá loď vstupující do zálivu přistát na ostrově a nechat si zkontrolovate veškeré své dokumenty. Druhá tvrdí, že ostrov byl určitou dobu užíván jako nápravné zařízení. Buď jak buď později se stal námořní základnou Španělů a tato tak bránila hlavní město Filipín před útoky z moře.


K prvnímu využití tohoto ostrova ze strany Španělů došlo v roce 1795, kdy na ostrově byla zřízena nemocnice a přístavní molo s doky. Největšího rozmachu za španělské éry dochází mezi roky 1853 - 1898, kdy bylo vybudováno malé město San Jose a také na ostrově bylo sídlo vlády.


Později s předáním Filipín USA (1898) dochází ke změně statutu ostrova na statut vojenský. Dochází k budování kasárna pro jednotky tzv. Philippine Scouts. Tyto jednotky také vybudovali první opevnění a pevnosti. V roce 1902 byl ostrov prohlášen za "U.S. Military Reservation" a 1908 bylo opevnění na ostrově nazváno Fort Mills, po Brig. Gen. Samuelu M. Millsovi, veliteli US dělostřelectva v letech 1905-1906.


Od roku 1907 tak 2nd Battalion of the U.S. Corps of Engineers začíná budovat veškerá opevnění, která přežila do dnešního dne - jedná se o pozice možďířů, baterie skrývajících se děl a zároveň s tím dochází k opevňováním oproti obojživelnému útoku.


Až do začátku WW II. tak probíhalo kontinuální vylepšování této základny. Historie v průběhu WW II. je myslím velmi známá, takže jenom ve zkratce - po zhroucení obrany Filipín "vedené" neschopným generálem MacArthurem došlo k obklíčení většiny posledních bojeschopných jednotek na poloostrově Bataan. Tyto jednotky byli podporovány dělostřeleckou palbou z ostrova. Část z nich se dokázala dostat na ostrov, zbytek se vzdal (připomímán, že v kotli Bataanu bylo něco kolem 60 000 Filipínců a asi 350 Američanů).


Japonci po obsazení Bataanu podnikly rozsáhlé jak dělostřelecké bombardování, tak také letecké, v průběhu čehož byla zničena většina opevnění a ubikací. Navíc s tím byl díky zradě zničen jediný zdroj pitné vody na ostrově, takže v průběhu japonského vylodění nebyli Filipínci ani Američano sto klást silnější odpor.


Po záboru pak sloužil určitou chvíli ostrov jako zajatecký tábor, kde bylo tísněno něco kolem 125 000 vojáků.


Poté se stal základnou pro oddíl žabých mužů japonského námořnictva a také základnou rychlých torpédových člunů.


22.ledna, 1945 se na ostrov vrací americké jednotky vedené MacArthurem.


Po válce byl ostrov přeměněn na muzeum WW II., kde se nachází jak americké zbraně a opevnění, tak také zbraně zanechané zde Japonci či Filipínci.


V současnosti jsou tak veškeré objekty přístupné veřejnosti.


Fotky z muzea můžete nalézt v mé Fotogalerii, zde na válce - více viz.
https://galerie.valka.cz/showgallery.php/cat/272
URL : https://www.valka.cz/PHL-Corregidor-Pevnostni-opevneni-t42445#167484Verze : 0