Vojenský záslužný kříž

Military Merit Cross
Militärverdienstkreuz
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž Military Merit Cross
Název v originále:
Original Name:
Militärverdienstkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.10.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
čestný kříž s brilianty a rubíny
1. třída
2. třída
3. třída
Cross of Honour with Diamonds and Rubis
1st Class
2nd Class
3rd Class
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#407680 Verze : 0
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž 1. třída Military Merit Cross 1st Class
Název v originále:
Original Name:
Militärverdienstkreuz I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.09.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
provedení s válečnou dekorací a meči -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch, München 1974
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#412245 Verze : 0
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž 2. třída Military Merit Cross 2nd Class
Název v originále:
Original Name:
Militärverdienstkreuz II. Kl.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.09.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
provedení s meči a válečnou dekorací a variety with swords and war decoration
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#407681 Verze : 0
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný kříž 3. třída Military Merit Cross 3rd Class
Název v originále:
Original Name:
Militärverdienstkreuz III. Kl.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.10.1849
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
provedení s meči a válečnou dekorací variety with swords and war decoration
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#407683 Verze : 0
Vojenský záslužný kříž
Militärverdienstkreuz ( zkratka MVK)


Záslužný kříž založen 22. října 1849 císařem Františkem Josefem I. na podnět polního maršála Radeckého z Radče původně jako vyznamenání pro důstojníky za statečnost v boji, později udělován i za mimořádnou služební horlivost v míru. Původně založen v jedné třídě, ale od 23. září r. 1914 byl rozšířen na 3 třídy :
1.třída - zvětšený připínací tlapatý kříž, nošený bez pásky na levé straně hrudi
2.třída - závěsný nošený na krku3.třída - původní vyznamenání - nošeno na prsou
Jde o stříbrný tlapatý kříž s mírně prohnutými rameny, bíle smaltovaný s červeným lemem. V okrouhlém bílém středu s červeným lemem je vpředu nápis "Ver / dienst" (Zásluha), vzadu bílá plocha. Do roku 1860 byl mezi ramena přidán stříbrný věnec (věnec slávy) za válečné zásluhy - takto povýšený jej získali všichni důstojníci, kteří se zůčastnili válečných kampaní v letech 1848 - 49.
Stuha : typická rakouská tzv. válečná stuha - červeno-bílá příčně šrafovaná s červeno-bílými okraji.
Další povýšení bylo položení kříže na zkřížené zlaté meče, ( později i stříbrné) zavedeno 13. prosince 1916
Možnost udělení vyšších tříd s válečnou dekorací nižších za I. světové války - totéž u zkřížených mečů- vede k velkému množství variant v umístění věnce (původních stříbrných, později zelených vavřínových) a mečů (zlatých či stříbrných).ale většinou jsou tyto varianty pouze teoretické. Tak lze odvodit ke konci války 34 variant MVK.
Mimo oficiální varianty byly udělovány osobně zasloužilým jedincům císařem Františkem Josefem I. také varianty s diamanty a rubíny.
Tyto se však nepovažují za oficiální vyšší stupně, ale za vyjádření symbolu vážnosti onoho jedince u císaře a proto byla jejich výroba objednávána vyslovně císařem.
Prakticky se můžeme setkat s opakovaně uděleným křížem 3. třídy, označeným zlatou kovovou sponou na stuze.
V 23. dubna roku 1918 byli ještě zavedeny tzv. "Kleine Dekorationen" (malé dekorace vyšších tříd,) což jsou miniatury na stuze kříže 3. třídy. To umožňovalo nošení tohoto kříže na prsou na trojúhelníkové stuze místo originálu obou vyšších tříd.
1.třída bylo zcela vyjímečné vyznamenání na úrovni velkokříže udělované pouze nejvyšším velitelům a lze jej zaznamenat i povýšené položené na zelený vavřínový věnec a zkřížené meče, 2. třída byla udělena několikrát dvakrát, což bylo od 8. února 1918 vyznačeno zeleným věncem mezi křížem a jeho zavěšením.
V míru byl kříž (t.j. pouze jeho 3. třída) udělován bez věnce mezi rameny-
Vyznamenání zaniklo v roce 1918


Prameny:
Lobkowicz, František: Encyklopedie řádu a vyznamenání s.130, ISBN 80-901579-9-8
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/mvk.htm
Vojenský záslužný kříž - MVK 1. třídy s válečnou dekorací

MVK 1. třídy s válečnou dekorací
Vojenský záslužný kříž - MVK 2. třídy s válečnou dekorací

MVK 2. třídy s válečnou dekorací
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#182862 Verze : 0
Len upresním, kríž bol v opísanej podobe udeľovaný až po zmene stanov v roku 1860, dovtedy bol smaltovaný len červeno, ostatné časti dekorácie boli len prevedené "zrnito". Rubová strana kríža bola zo začiatku hladká.
Pri Vojenskom záslužnom kríži (VZK) existovala až do roku 1874 povinnosť vrátenia dekorácie.
Čo sa týka udelení VZK s briliantami a rubínmi, bolo ich udelených 14 kusov s vojnovou dekoráciou a 10 kusov bez nej.
O význame Vojenského záslužného kríža svedčí aj fakt, že v postupnosti rádov a vyznamenaní z roku 1918 je VZK I. triedy uvádzané na 4. mieste, VZK II. triedy na mieste 11. a kríž III. triedy je uvádzaný na 26. mieste.


zdroj: Tusek - Kilian: Vojenský záslužný kríž, In: Signum, IV. řada - č.16/2006, str. 581-623
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#283835 Verze : 0
Doplním ešte fotografiu pôvodného typu, pochádza zo zbierky jedného kolegy.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#283836 Verze : 0
Fotografia rozličných druhov náprsných stužiek Vojenského záslužného kríža.
Zo zbierky kolegy...
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#283916 Verze : 0
Historie Vojenského záslužného kříže z roku 1849 a jeho pokračování do roku 1860:
Po výtvarné stránce, ve své jednoduchosti a efektu na uniformě, řadíme tento prostý kříž mezi jeden z nejlépe řešených křížů v prosté dekoraci,který však později po roce 1914 svým významem zastíní i starobylé řády monarchie.
Rakouský Vojenský záslužný kříž byl založen císařem Frntiškem Josef I. a to na základě návrhu polního maršálka Josefa Radetzkého z Radče a po doporučení obou v té době úřadujících ministrů války (polní zbrojmistr Theodor hrabě Latour a polní podmaršálek František hrabě Gyulai)Datum založení 22.října 1849. Bylo to v době,kdy Rakousko prožívalo hlubokou politickou krizi, boje na severoitalském bojišti,ale i boje na potlačení povstání v Uhrách,Haliči, Praze. Radetzský dobře věděl,že je nutno ocenit statečnost a odvahu důstojníků,kteří bojovali s plným nasazením,ale přesto nemohli být vyznamenáni žádným z existujících řádů.Vojenský řád Marie Terezie byl vázán přísnými hledisky a byl udělován zcela výjimečně a stávající řád Leopolda z roku 1808 a řád Železné koruny, znovuzřízený v roce 1816 jsou doplněny tak zvanou válečnou dekorací až v roce 1860.
Při založení kříže,který nemá charakter řádové dekorace(i když vzhledově se řádu přibližoval)bylo rozhodnuto,že dekorace bude zřízená jen v jediném stupni,nebo třídě že bude propůjčována jen skutečným důstojníkůma a to v době války za mimořádnou služební horlivoat.Pojem důstojník byl specifikován tak jak to platilo při udílení Vojenského řádu Marie Terezie.Znamená to,že Vojenský záslužný kříž nemohl být udělen příslušníkům mužstva a poddůstojníkům.Tato kategorie měla vyhrazenou medaili Za statečnost.
Dne 24.října 1849 byly vydány stanovy pro udělování tohoto kříže.Bylo upřesněno,že křížem mohou být dekorováni jen důstojníci ve válce.Výjimečně mohli obdržet kříž i ti důstojníci z tažení let 1848-49,kteří byli za prokázané služby,statečnost a odvahu poctěni vyslovením "Nejvyššího uznání".
Původní kříž z roku 1849 je jednostranný (viz obrázek)
kříž leopoldského typu, rozměr kříže je 30-21mm. Na střed kříže je umísten kruhový,mírně vypouklý medailon o průměru 12mm,jhož okraj je opět granátově červeně smaltován.Střed medailonu zůstává stříbrný,je opět zrněn a je zde nápois rozdělený do dvou řádku: VER/DIENST.Ouško je podkovité,kterým prochází oválný,uprostřed rýhou prolomený prstenec,který je téměř shodný se závěsným prstencem Rakouského armádního kříže z let 1813-14.Rubní strana je hladká, u některých exemplářů je privátně upravena s nápisem se jménem bitvy, důstojníka či letopočtem.Kříž se nosil nejprve na kratší splývavé stuze / obdoba Dělového kříže)později na volně složeném trojúhelníku.Jde o tak zvanou Válečnou stuhu,která byla použita u medailí Za statečnost.Kříž se nosil na levé straně hrudi ve stejné výšce,kde byla první knoflíková dirka vojenského kabátce. S udělením kříže nebyla spojená žádná jiná výhoda či výsada. Ale každý dekorovaný důstojník měl právo,aby vyznamenání bylo spojováno s jeho jménem.(Majitel VZK-Inhaber des MVK).Ještě dnes se na starých hřbitovech vyskytuji náhrobky se jménem důstojníka upozorňující,že jmenovaný byl majitelem Vojenského záslužného kříže.V původních stanovách bylo nařízení o vrácení kříže k rukám c.a k. nejvyššího komořího a teprve dne 7.července 1874 bylo rozhodnuto,že dědicové nositele vyznamenání si jej mohou ponechat na památku. Všechny náležitosti tohoto kříže spravuje ministerstvo války.
U tohoto I.typu kříže existuji velice vzácné, klenotnicky zhotovené miniaturky(viz obrázek), což v praxi ukazuje na výjimešnost kříže,kdy i na civilním oděvu po ukončení služby bylo ctí dekorovaného nosit tuto miniaturku.
S příhlédnutím k tomu,že tento kříž byl udělován a nosil se do roku 1860, musel být po smrti jmenovaného vrácen, byl udělen důstojníkům bojujícím v letech 1848/49 a pak ještě v italském tažení roku 1859 řadíme tento kříž k vzácným dekoracím našich sbírek.
Dne 16.února 1860 uveřejnil c.a k. Armádní nařizovací list č. 6 pod číslem nařízení 34 ustanovení ze dne 10.února 1860. Zde se zdůrazňuje že mimořádné výkony a statečnost před nepřítelem se odměnuje panovníkem propůjčenými řády a medailemi.V žádném přépadě však nelze nárokovat odměnu za takovéto činy či žádat o udělení šlechtického titulu.
Další důležité ustanovení č. 460 ze dne 12.března 1860 říká,že z rozhodnutí panovníka se zřizuje tak zvaná "Válečná dekorace" a to pro řád Leopoldův,Železné koruny a Vojenského záslužného kříže, aby došlo k odlišení těch, co získali řád či vyznamenání v boji od těch,které byly uděleny za zásluihy v oblasti civilní a státní služby. Charakteristickým doplňkem je zlatý vavřínový věnec,který u Železné koruny je pokryt zeleným smaltem, Leopold má smaltování světle zelené a Vojenský záslužný kříž stříbřitý, případně zlacený věnec. Kříže prvního typu jsou vzácně, soukromě,klenotnicky dodatečně doplněny Válečnou dekorací. Vojenský záslužný kříž je po roce 1860 doplněn v ploše bílým smaltem, zadní straně je také bílé smlatovaná, případně stříbrná či zlatá destička,která tvoří zadní stranu kříže je opatřena věnováním jako projev kamarádství důstojníků jednotky
Litaratura:
Ehrenbuch der Osterreichisch-Ungarischen Wehrmacht I. díl Vídeň 1917
V.Měřička: Rakouský vojenský záslužný kříž DP ročník 1972.
Dr. Ivan Koláčný: Vyznamenání habsburské monarchie
Walter A.Schwarz: Die militarverdienstkreuz
F.Tusek-F.Kilián: Vojenský záslužný kříž, Signum 2006
Vojenský záslužný kříž - Kříže prvního typu, období 1489-60

Kříže prvního typu, období 1489-60
Vojenský záslužný kříž - Miniaturka má bílé smaltování,které zabraňuje špinění oděvu.

Miniaturka má bílé smaltování,které zabraňuje špinění oděvu.
Vojenský záslužný kříž - MVK období 1860-67, kříž ještě není puncován

MVK období 1860-67, kříž ještě není puncován
Vojenský záslužný kříž - Orig. původní stuha složená ve volný trojúhelník

Orig. původní stuha složená ve volný trojúhelník
Vojenský záslužný kříž - MVK před rokem 1914 věnování kamarádů 4.pl..pluku Vídeň

MVK před rokem 1914 věnování kamarádů 4.pl..pluku Vídeň
Vojenský záslužný kříž - Priávátní úprava s citací.

Priávátní úprava s citací.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#296622 Verze : 1

Citace - altmann :

Historie Vojenského záslužného kříže z roku 1849 a jeho pokračování do roku 1860:

Na prosbu kolegy Altmanna zde ještě doplňuji 3 obrázky těch nejstarších exemplářů Vojenského záslužného kříže I. vydání z let 1849-1860, které byly použity v časopise Signum k obsáhlému článku našich vídeňských kolegů Friedricha Tuska a Felixe Kiliana a který vyšel v prosinci 2006.
Obr. 1 a 2 ukazují různá provedení včetně originálních původních etují a exempláře s věnováním na rubních stranách.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#297854 Verze : 1

Citace - altmann :

Historie Vojenského záslužného kříže z roku 1849 a jeho pokračování do roku 1860:

Ještě obr.1.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#297855 Verze : 1
Hello,
here, a group of Militärverdienstkreuze II Klasse from my collection.
Among the other pieces, it is interesting to note the cross with laurel wreath for second award.
Best wishes,
Elmar Lang
Czech translation: Zdravím, tady je skupina Militärverdienstkreuze II Klasse - Vojenských záslužných krížov 2 triedy z mé sbírky. Mezi dalšími kusy, je zajímavé povšimnout si kříž s vavříny věnec za druhé ocenění. Všechno nejlepší, Elmar Lang. Translations done with https://traduttore.babylon.com
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#322999 Verze : 2
Pripájam foto dekrétu na udelenie Vojenského záslužného kríža III. triedy s vojnovou dekoráciou...


zdroj: www.sammlerecke.at
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#234646 Verze : 0

Diskuse

Hello,


the cross for second award (with green laurel leaves)has the "R.MARSCHALL" mark on the lower arm; the suspension is marked with "R-S" and "Diana′s Head"; the ribbon ring, with "A".
I can say that this is a very rare piece...
As a matter of interest, I am glad to post the pictures of my 1st Class MVKs.


Kind regards,
Elmar Lang


Czech Translation (Český překlad s traduttore.babylon.com ):
Dobrý den,
kříž za druhé ocenění (se zeleným vavřínové listy) má "R. Marschall" značky na spodní rameno, odpružení je označen "RS" a "Diana vedoucí"; pásku prsten s "A". I lze říci, že se jedná o velmi vzácný kus ... Jako věc zájem, jsem rád, že na post obrázky z mých 1. třídy MVKs.
Všechno nejlepší,
Elmar Lang

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#323039 Verze : 1
Hi, I would like to express thanks from phalerists of this forum for photos of your excelent pieces.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#323072 Verze : 0
Hello,
thank you for your kind words; I′ll be glad if I can be of help to the colleagues, collectors and enthusiasts of Austrian awards.
I regret if I cannot write in Czech, except using a web-translator, with the result of hilarious sentences.
Best wishes,
Elmar Lang


Translation done with http://traduttore.babylon.com :
Dobrý den,
děkuji Vám za milá slova, budu rád, když mohu být pomoc na kolegy, sběratele a milovníky rakouských ocenění. Je mi líto, když nemůže psát v češtině, s výjimkou pomocí web-překladatel, což má za následek o povedený vět.
Všechno nejlepší,
Elmar Lang
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-kriz-t42032#323120 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více