Main Menu
User Menu

Nyerere, Julius

     
Příjmení:
Surname:
Nyerere
Jméno:
Given Name:
Julius Kambarage
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doktor ekonomie a historie
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.04.1922 Butiama, Tanganika
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.10.1999 Londýn, Velká Británie
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1. prezident Tanzánie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
1. vůdce Chama Cha Mapinduzi (Revoluční strana)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Nyerere
URL : https://www.valka.cz/Nyerere-Julius-t41986#326208Verze : 0
MOD
President Julius Kambarage "Mwalimu"(1) Nyererežil: 13. 4. 1922,Butiama - 14. 10. 1999, Londýn
v úřadě: 29. 10. 1964 - 5. 11. 1985Julius Nyerere se narodil náčelníku vesnice Butiama, ležící blízko břehů Viktoriina jezera. V roce 1943 přijal římskokatolickou víru a katolíkem zůstal až do své smrti.


Nyerereho vzdělání začalo až ve 12 letech, kdy začal navštěvovat vládní základní školu ve městě Musoma. Tam dokončil čtyřletý studijní program ve třech letech a byl poslán do chlapecké střední školy v městě Tabora, kde jako vynikající student získal možnost studovat na Makerere University, která byla tou dobou jedinou vysokou školou v celé východní Africe. Tam získal učitelský diplom a začal učit na St. Mary´s Secondary School ve městě Tabora. V roce 1949 získal možnost studovat na Edinburgh University. Stal se tak prvním Tanganičanem studujícím na britské univerzitě, a když v roce 1952 získal magisterský titul v oborech dějepis a ekonomika, byl teprve druhým Tanganičanem, který získal univerzitní vzdělání jinde než v Africe. V Evropě se také seznámil s idejemi fabiánského socialismu, čímž byl velmi silně ovlivněn po zbytek svého života. Pod tímto vlivem také začal konstruovat svou ideu propojení socialismu s tradičním systémem afrických obcí.


Po svém návratu do Afriky získal Nyerere místo jako učitel dějepisu, angličtiny a jazyka kiswahili na St.Francis´College blízko Dár-es-Salámu. Tam také v roce 1954 spoluzakládal Tanganjickou africkou národní unii (Tanganyika African National Union (TANU)). To se ale příliš nelíbilo koloniální správě, která dala Nyereremu na výběr: buď škola, nebo politika. Nyerere, který se nechal slyšet, že je "učitelem, protože si to vybral a politikem náhodou", si vybral politiku, rezignoval na svůj učitelský post a plně se věnoval sjednocování roztříštěných nacionalistických skupinek do jedné velké politické strany, která by měla při usilování o nezávislost silnější pozici. Po procestování téměř celé země se mu nakonec podařilo téměř všechny tanganické nacionalisty sjednotit do TANU. Nyerere jakožto nejvýznamnější představitel TANU tuto organizaci zastupoval na zasedání Poručenské rady OSN v New Yorku.


Nyerereho výborné řečnické schopnosti a jednota tanganického národního hnutí a zároveň ochota ke spolupráci ze strany britského guvernéra sira Richarda Turnbulla vedly k tomu, že za nezávislost Tanganiky nebylo třeba bojovat. V roce 1958 vstupuje Nyerere na základě prvních voleb, které byly přístupné i pro černochy, do Koloniální zákonodárné rady a roku 1960 je zvolen "chief ministrem". V prosinci 1961 získává Tanganika samosprávu a Nyerere se 9. 12. 1961 stává prvním předsedou vlády Tanganiky. Když se 9. 6. 1962 Tanganika definitivně odpoutala od Velké Británie a stala se republikou, byl Nyerere zvolen jejím prvním prezidentem.


Nyerere už v době nástupu do prezidentského úřadu snil o spojení tehdy ještě britského Zanzibaru s pevninskou Tanganikou. Tento sen se mu však splnil až 29. 10. 1964, kdy se bývalý Zanzibarský sultanát spojil s Tanganikou do Tanzanijské sjednocené republiky. Z této pozice začal Nyerere uskutečňovat velkolepý program afrického rolnického socialismu, který nastínil už v deklaraci z Arusha. Program byl do značné míry kolektivistický a socialistický, Nyerere byl však především Afričanem, a tak i jeho program stavěl na africké realitě. Byl přesvědčen, že socialismus je přirozeným stavem africké společnosti a že toto uspořádání existovalo před příchodem kolonizátorů a že vše, co Afričané potřebují, aby dosáhli socialismu, je zapomenout na násilně jim vnucený kapitalismus. Nyerere chtěl socialismu dosáhnout pomocí systémů občin, zvaných ve svahilštině ujamaa, přičemž věřil, že africký lid je od základů socialistický. Bohužel, ukázalo se, že tanzanijská společnost není na africký socialismus připravena a jeho jediným výsledkem (pokud pomineme značné přesuny lidu na venkov) bylo to, že se Tanzanie během 10 let stala z největšího afrického vývozce zemědělských plodin naopak jejich největším africkým dovozcem. V roce 1976 to nakonec vedlo k ukončení programu zemědělské kolektivizace. Nyerere, který seznal, že jeho ekonomický model zemi neprospívá, ale nechtěl vládnout zemi, která by měla ekonomický systém, v nějž sám nevěřil, oznámil, že v prezidentských volbách v roce 1985 nebude kandidovat a po těchto volbách odejde z čela státu. Ve svém posledním prezidentském projevu pronesl (s upřímností až netypickou pro africké politiky té doby) na adresu svého plánu: "Připusťme si to - zklamal jsem."


Tak se i stalo a Tanzanie vkročila do epochy tržního hospodářství pod vedením nového prezidenta Ali Hassana Mwinyi. Ten sice příslušel ke stejné straně (Chama Cha Mapinduzi) jako Nyerere, byl to však pragmatik a dokázal Tanzanii přeorientovat na tržní hospodářství.


Během svého prezidentství udržoval Nyerere dobré vztahy se Zambií prezidenta Kennetha Kaundy. Tanzanie poskytovala za Nyerereho útočiště mnoha osvobozeneckým skupinám, mezi jinými i jihoafrickým ANC a PAC, mozambickému hnutí FRELIMO nebo hnutí ZANLA Roberta Mugabeho. Nyerere také podporoval politiky, kteří do Tanzanie prchli před Idi Aminem a v roce 1979 to byly právě tanzanské jednotky, které Amina vyhnaly z Ugandy (viď tému 1978-1979 Ugandsko-tanzánijská válka, pozn. buko1). Nyerere také stál za převratem, který v roce 1977 vynesl na Seychelách k moci France-Alberta Reného. V 80. letech patřila Tanzanie společně se Zambií k tzv. Front line states, které podporovaly projekt vlády černé většiny v Jihoafrické republice.


Nyerere sám zůstal v politice činný jako přededa Chama Cha Mapinduzi až do roku 1990. Poté, co tuto pozici převzal Mwinyi, stal se Nyerere hlasitým kritikem korupce, bující ve všech vrstvách administrativy. Stál i za prosazením Benjamina Mkapy na pozici prezidentského kandidáta na úkor Jakayi Kikweteho, kterého označil za příliš mladého na to, aby mohl vést stát.


Po svém odchodu ze struktur CCM začal Nyerere cestovat po světě jako"advokát chudých zemí". Jeho mezinárodní reputace mu otevírala dveře na jednání mezinárodních organizací, a tak se uvádí, že víc cestoval v důchodu než jako prezident. Jednou z jeho posledních akcí ve vysoké politice bylo zprostředkování rozhovorů mezi znevářenými stranami v konfliktu v Burundi roku 1996.


Když mu byla zjištěna leukémie, odjel se Nyerere léčit do Velké Británie, kde také v nemocnici v Londýně 14. 10. 1999 zemřel.


Nyerere byl držitelem čestných doktorátů na následujících univerzitách:
University of Edinburgh (UK)
University of Duquesne (USA)
University of Cairo (Egypt)
University of Nigeria (Nigeria)
University of Ibadan (Nigeria)
University of Liberia (Liberia)
University of Toronto (Canada)
Howard University (USA)
Jawaharlal Nehru University (India)
University of Havana (Cuba)
University of Lesotho
University of the Philippines
Fort Hare University (South Africa)
Sokoine University of Agriculture (Tanzania)


Nyerere získal v roce 1976 Nehrúovu cenu mezinárodního porozumění, v roce 1982 Cenu třetího světa, v roce 1983 Nansenovu cenu za pomoc uprchlíkům a v roce 1987 Leninovu cenu míru.


Nyerere se ale neangažoval jen v politice - přeložil Shakespearovy hry Julius Caesar a Kupec benátský do svahilštiny a byl v letech 1963-1970 rektorem na University of East Africa, mezi lety 1970 a 1985 rektorem University of Dar-es-Salam a v letech 1984-1985 rektorem Sokoine University of Agriculture.


(1) Mwalimu znamená svahilsky učitel, jde o přezdívku, kterou posléze Nyerere používal běžně jako součást svého jména.
Nyerere, Julius - Julius Nyerere v pokročilejším věku

Julius Nyerere v pokročilejším věku
Nyerere, Julius - Julius Nyerere, oficiální portrét z roku 1965

Julius Nyerere, oficiální portrét z roku 1965
URL : https://www.valka.cz/Nyerere-Julius-t41986#165175Verze : 0