Main Menu
User Menu

Obrona Narodowa (ON)

Obrona Narodowa (Národní obrana). Vojenské jednotky organizované v létech 1936-1939 dle zásad teritoriální mobilizace. Tvořili ji dobrovolníci polské národnosti, kteří nebyli zahrnuti do stavu záloh a také vojáci záloh bez přidělení. Jednalo se o nezaměstnané ze jmenných listin, které vypracovaly politicko-společenské a paramilitarní organizace loajální vůči vládě. V roce 1939 byla ON včleněna do stavu ozbrojených sil. Měla zvětšit mírový stav vojska a jeho přeškolených lidských záloh.
ON vytvářela jednotky pěchoty a jezdectva. Základní pěší jednotkou byl prapor ON, jezdectva - eskadrona. Jezdecké eskadrony byly nazývány eskadronami "Krakusów" (Krakusů) a byly přidělovány jako divizní kavalerie do sestavy pěších divizí. Měly plnit průzkumné a zabezpečovací úkoly. Dle určení a úkolů byly tvořeny pěší prapory ON typu I, II, III, IV, "S". O typu praporu rozhodovalo množství a kvalita výzbroje i výstroje. Prapory tvořily polobrigády a brigády ON. Byly také přidělovány některým jednotkám pravidelné armády (plukům, divizím) pro plnění druhořadých úkolů -np. krátkodobá obrana v příznivém terénu. Důstojníci vyššího velitelského sboru byli vybíráni z řídícího kádru paramilitární organizace Przysposobienie Wojskowe ( Vojenská příprava). Funkci velitelů vykonávali záložní důstojníci. Příprava jednotek ON probíhala nepravidelně jako součást přípravy rot a praporů na několikadenních cvičeních Przysposobienia Wojskowego a také při cvičeních v rámci pravidelných jednotek. Vojenskou výstroj si členové ON přechovávali doma a výzbroj byla umístěna u nejbližších vojenských jednotek, na policejních stanicích nebo v ktomu určených skladech. Formování jednotek ON bylo ukončeno ke 30. květnu 1939. V jednotkách ON bylo celkem kolem 1600 důstojníků a 50 000 poddůstojníků a vojínů.
URL : https://www.valka.cz/Obrona-Narodowa-ON-t41930#164819Verze : 0
MOD
Tabulkové stavy pěších praporů:
Typ I
16 důstojníků
79 poddůstojníků
325 vojínů
373 pušek
9 ručních kulometů
2 těžké kulomety
1 minomet 81mm
34 koní
13 koňských vozů
2 bričky
3 polní kuchyně


Typ II
16 důstojníků
123-125 poddůstojníků
418 vojínů
497 pušek
9 ručních kulometů
3 těžké kulomety
1 minomet 81mm
6 granátometů 46mm
40 koní
1 nákladní automobil
4 motocykly
12 koňských vozů
10 briček
22 jízdních kol
3 polní kuchyně


Typ III
18 důstojníků
133 poddůstojníků
460 vojínů
546 pušek
9 ručních kulometů
3 těžké kulomety
1 minomet 81mm
6 granátometů 46mm
46 koní
1 nákladní automobil
4 motocykly
48 jízdních kol
3 polní kuchyně


Typ IV
19 důstojníků
138 poddůstojníků
545 vojínů
630 pušek
9 ručních kulometů
6 těžkých kulometů
1 minomet 81mm
3 protitanková děla vz.36 ráže 37mm (ve skutečnosti nebyla přidělena)
70 koní
1 nákladní automobil
4 motocykly
29 koňských vozů
50 jízdních kol
3 polní kuchyně


Typ S
20 důstojníků
138 poddůstojníků
368 vojínů
450 pušek
18 těžkých kulometů
2 minomety 81mm
3 protitanková děla vz.36 ráže 37mm
10 signálních pistolí
50 pistolí
82 koní
1 nákladní automobil
4 motocykly
35 kňských vozů
7 jízdních kol
3 polní kuchyně
URL : https://www.valka.cz/Obrona-Narodowa-ON-t41930#166141Verze : 0
MOD
Jednotky vzniklé v DOK I (Warszawa) - (Dowództwo Okręgu Korpusu - Velitelství sborového okruhu) :
Warszawska Brygada ON ( Warszawska brigáda ON)
velitel - płk.dypl. Józef Sas-Hoszowski
náčelník štábu - mjr. Wacław Jastrzębski
Brigáda nebyla nasazena jako celek. Jednotlivé prapory byly přiděleny:
pěší prapor ON "Warszawa I" - typ IV - k ochraně předmostí na řece Wisle - Płock.
pěší prapor ON "Warszawa II" - typ IV - k ochraně předmostí Zegrze.
pěší prapor ON "Warszawa III" - typ IV - k ochraně předmostí Pułtusk.
pěší prapor ON "Mazurski I" - typ IV - byl přiřazen do sestavy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii (Nowogródzka jízdní brigáda)
pěší prapor ON "Mazurski II" - typ IV - byl přiřazen do sestavy 20 Dywizji Piechoty ( 20.pěší divize)


Jednotky vzniklé v DOK V (Kraków):
Cieszyńska Półbrygada ON ( Cieszyńska půlbrigáda ON)
Prapory této půlbrigády vytvořily 202 Pułk Piechoty rez. - 202.záložní pěší pluk, který byl včleněn do sestavy 21 Dywizji Piechoty.
Velitel pluku - ppłk Zygmunt Piwnicki
pěší prapor ON "Bielsko" jako I.prapor - typ III
pěší prapor ON "Cieszyn I" jako II.prapor - typ III - v sestavě praporu byly také roty "Karwina" - velitel kpt.J.Szewczyk a "Jabłonków" . Velitel praporu - mjr.Kazimierz Bełko
pěší prapor "Cieszyn II" jako III.prapor - typ III - velitel - mjr.Włodzimierz Kuczma


Dąbrowska Półbrygada ON:
prapory této půlbrigády tvořily 204 Pułk Piechoty rez., který byl včleněn do sestavy 55 Dywizji Piechoty rez. (55.záložní pěší divize). Jeho mobilizace trvala až do 3.září, a nebyla prakticky ukončena. Pluk byl vyzbrojen pouze 1990 puškami, 12 těžkými kulomety, 27 ručními kulomety a 3 protitankovými děly 37mm.
velitel pluku - ppłk. Wiktor Eichler
pěší prapor "Dąbrowa Górnicza" jako I.prapor - typ IV - velitel - ?
pěší prapor "Chrzanów" jako II.prapor - typ IV - velitel - ?
pěší prapor "Olkusz" jako III.prapor - typ IV - velitel - ?


Śląska Brygada ON :
velitel - płk.Józef Giza (po mobilizaci byl velitelem divizní pěchoty 55.záložní pěší divize)
prapory této brigády tvořily:
201 Pułk Piechoty rez. ( záložní pěší pluk ) - v sestavě 55.záložní pěší divize
velitel pluku - ppłk.Władysław Adamczyk
pěší prapor "Zawiercie" - typ III - mjr.Rudolf Geyer
pěší prapor "Sosnowiec" - typ III -
pěší prapor "Oświęcim" - typ III -
další plukovní jednotky:
kompania zwiadu (zvědná rota) (jízdní a cyklistická četa) - kpt.Kowalski
protitanková rota - por.Jan Wawrzyczek
pluton pionierów (zákopnická četa) - ppor.rez.Władysław Ignatowski
pluton przeciwgazowy (protiplynová četa) - ppor.Józef Kurek
pluton łączności ( spojovací četa ) - st.sierż.Stanisław Czerwiński


203 Pułk Piechoty rez. - v sestavě 55.záložní pěší divize
velitel pluku - ppłk.Albin Rogalski
pěší prapor "Rybnik" - typ III
pěší prapor "Katowice" - typ III
pěší prapor "Tarnowskie Góry" - typ III


Samostatnou jednotku tvořil pěší prapor "Chorzów" - typ "S". Ve výzbroji měl mj. 18 těžkých kulometů a 2 minomety 81mm. Jeho 4 roty byly přiděleny k posílení jednotek pevnostních úseků "Bobrowniki", "Kochłowice"a "Chorzów".


Podhalańska Brygada ONDalší jednotky budou průběžně doplňovány.
URL : https://www.valka.cz/Obrona-Narodowa-ON-t41930#166761Verze : 0
MOD