Main Menu
User Menu
Shafrir 1
Výrobce: Rafael
Kategorie: protiletadlová řízená střela
krátkého dosahu
Vyráběn: od 1963
Hmotnost: 93 kg
Hmotnost hlavice:
Délka: 2.500 mm
Průměr těla: 150 mm
Rozpětí křídel: 550 mm
Rychlost:
Dolet: 5 km
Max. dovolené přetížení:
Způsob navedení: infračervené
Zorné pole hlavice: +/- 10°

Rakety Šafrir 1 byly velmi nespolehlivé (například za šestidenní války z mnoha odpálených Šafrirů cíl nezasáhl ani jeden), takže bylo vyrobeno jenom asi 60 kusů.


Zdroj: Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/ISR-Shafrir-1-t41867#197349Verze : 0
MOD