Main Menu
User Menu
Reklama

RUS - 96L6 (prehľadový rádiolokátor)

96L6 (96Л6) - prehľadový rádiolokátor určený na zistenie a identifikáciu vzdušných cieľov vo všetkých výškach, určenie ich súradníc v priestore (diaľka, azimut a polohový uhol), prepočítanie údajov a ich distribúciu pre užívateľov.
Vývoj: konštrukčná kancelária LIRA (КБ "Лира")
Výrobca: Liazovský elektromechanický závod (Лианозовский электромеханический завод)
Verzie:
- 96L6 - v zostave S-300PM (С-300ПМ)
- 95L6E - v zostave S-300PMU-1 (С-300ПМУ-1) a S-300PMU-2 (С-300ПМУ-2)
V súčasnosti sa vyrába verzia 96L6E, ktorá je určená aj na vývoz. Rádiolokátor umožňuje pracovať aj s ďalšímy protilietadlovými raketovými systémami, vrátane S-400.


Rádiolokátor 96L6E je určený pre prácu v zostave protilietadlových raketových systémov S-300PMU, S-300PMU1 a Favorit (S-300PMU2) ako autonómny prostriedok zisťovania cieľov komplexu 90Ž6E (90Ж6Е), 90Ž6E1 (90Ж6Е1) a 90Ž6E2 (90Ж6Е2).
Spojenie so systémom S-300PMU (С-300ПМУ) a S-300PMU1 (С-300ПМУ1) je zabezpečené káblami, so systémom S-300PMU2 (С-300ПМУ2) sa používa rádioreléové spojenie, alebo spojenie pomocou optických vlákien prostredníctvom výnosného pracoviska 965RR03E (965РР03Е).


Zabezpečuje zistenie, sledovanie a rozpoznanie vzdušných cieľov odovzdanie informácie do automatizovaného systému velenia 30N6 a 83M6, prípadne do nadriadených automatizovaných systémov velenia Bajkal-1E ("Байкал-1Э"), Senež-M1E ("Сенеж-М1Э") a veliteľských stanovísk Osnova-1E ("Основа-1Э") a Pole-E ("Поле-Э"). Prenos údajov je možný linkovým, alebo rádiovým spojením.
Rádiolokátor 96L6E je schopný zisťovať ciele letiace v rôznych výškach a rôznou rýchlosťou, vrátane malorozmerných cieľov, cieľov kategórie "stealth" a vysokopresných zbraní. Použitím širokopásmového a multifrekvenčného príjmu a vysielania je rádiolokátor schopný prispôsobiť svoju činnosť pri zisťovaní a sledovaní cieľov v rôznych výškach konkrétnym podmienkam rádioelektronického rušenia čím dosahuje vysokú pravdepodobnosť zistenia cieľov a znižuje možnosť zobrazenia falošných signálov. Rádiolokátor má vysoký stupeň automatizácie bojovej činnosti, čím je umožnené nepretržitá prevádzka všetkých súčastí rádiolokátora a nepretržité sledovanie vzdušnej situácie a jednotlivých parametrov rádiolokátora. K rádiolokátoru môže byť pripojených päť výnosných pracovísk operátorov. Zobrazenie vzdušnej situácie je vykonávané na farebnom indikátore kruhového obzora.
Pre zvýšenie schopnosti zachytiť ciele letiace v malých výškach, v lesnatom a kopcovitom teréne môže byť anténa použitá na špeciálnom stožiari 40V6M (40В6М) a 40V6MD (40В6МД) zavedených v systéme S-300P.


Rádiolokátor 96L6E automaticky prehľadáva určenú oblasť a automaticky generuje trasu letu cieľa pre prioritné ciele. Tieto prioritné ciele je schopný zameriavať, sledovať a automaticky odosielať ich súradnice pre ďalšie využitie.


Zloženie:
Zloženie rádiolokátora 96L6E je závislé na verzii.
V podstate sú dve verzie - prvá verzia je umiestnená na vozidle TM966E (ТМ966Е) - vychádzajúce z terénneho podvozku s vysokou priechodnosťou MZKT-7930 "Astrolog" (МЗКТ-7930 "Астролог") , na ktorom je umiestnený anténny systém s fázovou anténnou mrieškou (FAM) (označenie 966AA01E (966АА01Е)) a prístrojový kontajner s obsluhou, prijímacím, vysielacím, komunikačným a rozpoznávacím systémom (označenie 966FF03E (966ФФ03Е)). Súčasťou vozidla je aj komplet náhradných dielcov (ЗИП-0), systém autonómneho napájania SEP-2L (СЭП-2Л) tvoreného generátorom elektrickej energie poháňanom motorom vozidla a káblový komplet.


Verzia umiestnená na jednom podvozku v pochodovej polohe:

Verzia umiestnená na jednom podvozku v bojovej polohe:Druhá verzia je umiestnená na dvoch vozidlách s návesmi.
- anténne stanovišťe 966AA00E (966АА00Е ) tvorené ťahačom s návesom, na ktorom je umiestnený anténny systém 966AA01E (966АА01Е), systém autonómneho napájania SES-75 (SES-75M) (СЭС-75 (СЭС-75М)), alebo iný analogický systém a káblový komplet.
- prístrojové stanovište 966FF00E (966ФФ00Е) tvorené ťahačom s návesom a prístrojovým kontajnerom 966FF03E (966ФФ03Е ) a systém autonómneho napájania SES-75 (SES-75M) (СЭС-75 (СЭС-75М)), alebo iný analogický systém.
Táto varianta rádiolokátora umožňuje rozmiestenie jednotlivých návesov do vzdialenosti 100 m od seba.


Obe verzie rádiolokátora sú vybavené vnútorným hovorovým zariadením 14Ja6-5 (14Я6-5).


Jednotlivé varianty rádiolokátora sú schopné prepravy vlakom, lietadlom i loďou.


Súprava rádiolokátora 96L6E može ešte obsahovať:
- príves so systémom vonkajšieho napájania (elektrocentrála) 98E6U (98Э6У)
- ťahač prívesu
- zdvíhacia plošina 966AA14 (966АА14) - ťahač MAZ-537G (MAZ-74106) (МАЗ-537Г (МАЗ-74106)) s návesom so stožiarom 40V6M (40В6М) alebo 40V6MD (40В6МД)
- výnosné miesta operátora (ďalšie 4)
- skupinový ZIP P28E (П28Е) (príves spoločný pre tri rádiolokátory)


Anténny systém rádiolokátora zabezpečuje súčasné elektronické prehľadávanie tromi lúčmi v námere a mechanické natáčanie lúčov v odmere. Rýchlosť vyhľadávania v jednotlivých azimutálnych sektoroch sa môže meniť v závislosti na vzdušnej situácii. Elektronické vychyľovanie lúča umožňuje rádiolokátoru pracovať v nasledujúcich základných režimoch činnosti:
- v režime prehľadávania všetkých výšok (nízka zóna - lúč rádiolokátora je vychyľovaný len v malých polohových uhloch od -3° do + 20°) s rýchlosťou obnovy informácie 6 s (v polohovom uhle -3° - +1,5°) a 12 s (v polohovom uhle 1,5° - 20°) pri rýchlosti cieľa od ±30 m/s do ±1200 m/s.
- v režime sektrového prehľadávania s rozsahom prehľadávania v azimute do 120°, v polohovom uhle od 0° do 60°. Rádiolokátor je schopný v tomto režime sledovať ciele s rýchlosťou od 50 m/s do 2800 m/s s rýchlosťou obnovy informácie 8 s, alebo v polohovom uhle -3° do 1,5 °s rýchlosťou obnovy rádiolokačnej informácie 5,5 s. V prípade sektorového prehľadávania celej oblasti polohového uhla lúča je doba obnovenia rádiolokačnej informácie 13,5 s.
- v režime vyhľadávania nízkoletiacich cieľov s rozsahom vyhľadávania v azimute 360° a polohového uhla 0°- 1,5° pri rýchlosti cieľa od ±30 m/s do ±1200 m/s s rýchlosťou obnovy rádiolokačnej informácie 6 s.


Takticko-technické údaje
Vlnová dĺžka: centimetre
Dosah: 5 - 300 km
Odmer: 360°
Námer: -3° - +60°
Rozsah rýchlosti: 30 - 2800 m/s
Hodnota potlačenia šumov: do 70 dB
Počet sledovaných cieľov: do 100
Počet falošných cieľov v priebehu 30 minút činnosti: max. 5
Doba obnovenia RL informácie: 6 s (v nízkej zóne) -12 s (v stredná a vysoká zóna)
Doba nepretržitej činnosti: neobmedzená
Čas prípravy k použitiu:
- verzia umiestnená na jednom vozidle: 5 min
- verzia umiestnená na dvoch vozidlách: 30 min
Životnosť: min. 20 rokov
Doba služby: 25000 - 30000 hodín do vykonania generálnej opravy (alebo 10 rokov služby).
Stredná medziopravná doba: 12000 hodín
Dojazd po vlastnej osi: nie menej ako 10000 km


Zdroj: www.mil.ru, www.pvo.guns.ru , www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-96L6-prehladovy-radiolokator-t41860#164479Verze : 0
MOD
Fotografie rádiolokátora 96L6E z výstavy MAKS 2001 v auguste 2001 v Žukovskom ( www.russianarms.ru )


URL : https://www.valka.cz/RUS-96L6-prehladovy-radiolokator-t41860#174686Verze : 0
MOD
Zopár snímkov MO RF ( www.mil.ru ) predstavujúce rádiolokátor 96L6E v zostave S-400.
RUS - 96L6 (prehľadový rádiolokátor) - 96L6E pri presune, v popredí oz PLR systému S-400 5P85T-2

96L6E pri presune, v popredí oz PLR systému S-400 5P85T-2
RUS - 96L6 (prehľadový rádiolokátor) - 96L6E

96L6E
URL : https://www.valka.cz/RUS-96L6-prehladovy-radiolokator-t41860#253930Verze : 0
MOD
Diskuse
Když vidím takové ruské monstra na vícekolových podvozcích ,tak se ptám jaké je složení takového oddílu (typy vozů,ženijní doprovod,ochrana a pod.) a jeho schopnosti průjezdzu v terénu??? Já jsem sloužil u Tamary v okolí Prešova a ta měla velké problémy z důvodu přetíženosti se někam vydrápad na vrcholek kopce nebo hřbet až to skoro znemožnovalo urychlené zaujetí boj.polohy.Pak se jezdilo na stálé místa a to už asi není moc efektivní pro ochranu před zaměřením JSTARS (pozemní AWACS)...
Víš něco o tomhle Buko1?


Beteer
URL : https://www.valka.cz/RUS-96L6-prehladovy-radiolokator-t41860#174984Verze : 0
Bojové zabezpečene rádiolokátoru závisí od kompexu v ktorom je zaradený. Samotné príslušenstvo rádiolokátoru je uvedené v texte. Rádiolokátor nie je určený pre samostatnú činnosť, takže ďalšie zabezpečenie mu poskytujú technické a zabezpečovacie prostriedky komplexu do ktorého je zaradený.


U S-300P.. postupne nahrádza rádiolokátory 30N6E v zostave PLRK 90Ž6E - v tom odkaze je zloženie komplexu a troška vyššie aj zloženie celého systému (zatiaľ konkrétne S-300PS), ale ďalšie verzie S-300 majú podporu obdobnú.


Podobne je to a u S-400 a perspektívne aj u ďalších PLRK.


Čo sa týka priechodnosti, tak tieto vozidá sú trochu iná kategória ako naše Tatry, na ktorých je umiestnená Tamara - tá je pre Tatru 815 podľa môjho názoru príliš ťažká a tým pádom obmedzuje možnosti tohto vozidla v teréne. Ďalej celá konštrukcia týchto kolesových vozidiel aj s nadstavbami je postavená tak, aby mali ťažisko čo najnižšie, čo spolu s väčšou šírkou vozidla a špeciálnymi pneumatikami tiež zlepšuje priechodnosť v teréne (týka sa to aj vozidiel, na ktorých sú postavené rádiolokátory a samohybné OZ systému S-300PS, S-300PM..


Čo sa týka podvozku MZKT-7930 - niektoré TTD sú uvedené v odkaze, ak získam ďalšie info, tak to tam hodím.
URL : https://www.valka.cz/RUS-96L6-prehladovy-radiolokator-t41860#175011Verze : 0
MOD

Citace - beteer :

Když vidím takové ruské monstra na vícekolových podvozcích ,tak se ptám jaké je složení takového oddílu (typy vozů,ženijní doprovod,ochrana a pod.) a jeho schopnosti průjezdzu v terénu??? Já jsem sloužil u Tamary v okolí Prešova a ta měla velké problémy z důvodu přetíženosti se někam vydrápad na vrcholek kopce nebo hřbet až to skoro znemožnovalo urychlené zaujetí boj.polohy.Pak se jezdilo na stálé místa a to už asi není moc efektivní pro ochranu před zaměřením JSTARS (pozemní AWACS)...
Víš něco o tomhle Buko1?


BeteerTamara jezdila na stejna mista protoze predem museli geodeti udelat zamereni vsech tri stanovist. Tak kdyz se stavela na novem miste museli zememerici udelat zamereni mista. Tenkrat GPS mela umyslnou chybu.


Tamara pri zkouskach vyrobcem Tesla Pardubice s jejich ridici vyjeli na kazdy kopec, nahoru nebyl problem, ale z nekterych kopcu je nenechali sjet samotne, spousteli je na lanu tankem. Jednalo se o kopce na Sumave. Tak by je mohl i nahoru vytahnout tank.
Par jich slo do Ruska a dodali si na to nejake velke Krazy.
URL : https://www.valka.cz/RUS-96L6-prehladovy-radiolokator-t41860#549645Verze : 0