Main Menu
User Menu

Velitelství letectva Armády "Modlin" [1939-1939]

Dowództwo Lotnictwa Armii "Modlin"/Aviation Command of the Modlin Army

     
Název:
Name:
Velitelství letectva Armády „Modlin“
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Lotnictwa Armii „Modlin“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
13.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Velitelství letectva Severního frontu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-10.9.1939 Armáda „Modlin“
10.09.1939-13.09.1939 Armáda Przedrzymirski
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-04.09.1939 Modlin/pevnost /
05.09.1939-08.09.1939 Legionowo/Jabłonna /
08.09.1939-10.09.1939 Rembertów/? /
11.09.1939 Jeruzal/Łukówiec /
12.09.1939-13.09.1939 Brest nad Bugem/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-13.09.1939 Prauss, Tadeusz (pułkownik pilot) 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-13.09.1939 Adamecki, Bernard Antoni (podpułkownik pilot) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-11.09.1939 41. průzkumná letka
24.08.1939-13.09.1939 53. pozorovací letka
24.08.1939-07.09.1939 III/5 stíhací peruť
25.08.1939-06.09.1939 Kurýrní četa 11
09.09.1939-11.09.1939 III/5 stíhací peruť

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Plné znění názvu je Velitelství letectva a protiletecké obrany Armády „Modlin“ (Dowództwo Lotnictwa i Obrony przeciwlotniczej Armii „Modlin“, Aviation and Anti Aircraft Command of the Modlin Army). Po 10.09.1939 byl i přes změnu názvu armády používán název Velitelství letectva a protiletecké obrany Armády „Modlin“. Ve většině polské historiografie je název uváděn jako zde.
2) Rozkazem Vrchního velitele letectva a protiletecké obrany bylo velitelství dáno k dispozici veliteli Severního frontu.
3) Do 24.08.1939 byl velitelem 6. leteckého pluku ve Lvově. Pravděpodobně měl pravomoci velitele brigády.
4) Do 24.08.1939 byl přednášejícím na Vysoké škole letectva..
Zdroje:
Sources:
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Modlin-1939-1939-t41787#468453Verze : 0
MOD
v sestavě: Armii "Modlin"


sestava:
Pluton Łącznikowy nr 11 ( kurýrní četa )
152 Eskadra Myśliwska ( stíhací letka )
53 Eskadra Obserwacyjna ( pozorovací letka )
Ruchomy park lotniczy nr 3 ( mobilní letecký park )
Kompania lotniskowa nr 1 ( letištní rota ve složení tří strážních a dvou letištních čet )
Stacja meteorologiczna nr 11 ( meteorologická stanice )
Drużyna radiokorespondencyjna nr 1 ( radiokorespondenční družstvo )


Velitelství (neúplné) :
velitel - płk.pil.Tadeusz Prauss
náčelník štábu - ppłk.pil.Bernard Adamecki
operační důstojník - mjr.dypl.pil.Bohdan Kleczyński
důstojníci štábu - mjr.pil.Kazimierz Benz
kpt.dypl.pil.Władysław Polesiński
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Modlin-1939-1939-t41787#163957Verze : 0
MOD