Main Menu
User Menu

Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice [1862-1946]

generál III. hodnostní třídy / General of the 3rd Rank Class

     
Příjmení:
Surname:
Janin
Jméno:
Given Name:
Pierre-Thiebaut-Charles-Maurice
Jméno v originále:
Original Name:
Pierre-Thiebaut-Charles-Maurice Janin
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
generál III. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.10.1862 Paříž /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.04.1946 Saint-Sébastien
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Hlavní velitelství československých legií, hlavní velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Janin-Pierre-Thiebaut-Charles-Maurice-1862-1946-t41725#217369Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Janin
Jméno:
Given Name:
Pierre-Thiebaut-Charles-Maurice
Jméno v originále:
Original Name:
Pierre-Thiebaut Charles-Maurice Janin
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1880-DD.09.1882 Vojenská škola, Saint-Cyr
DD.10.1890-DD.11.1892 Vysoká válečná škola, Paris
DD.10.1910-DD.07.1911 Císařská nikolajevská vojenská akademie, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1882 podporučík francouzské armády
31.05.1886 poručík francouzské armády
29.12.1892 kapitán francouzské armády
03.11.1900 major francouzské armády
24.09.1907 podplukovník francouzské armády
24.06.1912 plukovník francouzské armády
20.04.1915 brigádní generál francouzské armády
20.04.1916 divisní generál francouzské armády
01.10.1919 generál III. hodnostní třídy
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1882-DD.05.1886 velitel pěší čety 31. pěšího pluku, Paris-Melun
DD.05.1886-DD.09.1887 velitel pěší čety 123. pěšího pluku, La Rochelle
DD.09.1887-DD.10.1890 zástupce velitele pěší roty 123. pěšího pluku, La Rochelle
DD.10.1890-DD.11.1892 vojenské studium, Paris
DD.11.1892-DD.05.1893 velitel pěší roty, 158. pěší pluk, Bruyères
DD.05.1893-DD.06.1895 pobočník vojenského přidělence, Sankt-Pětěrburg
DD.06.1895-DD.11.1900 důstojník Hlavního štábu, Paris
DD.11.1900-DD.04.1901 velitel praporu 22. pěšího pluku, Lyon
DD.04.1901-DD.02.1903 zástupce vojenského přidělence, Sankt-Pětěrburg
DD.02.1903-DD.10.1905 pobočník člena Nejvyšší válečné rady, Paris
DD.10.1905-DD.03.1906 náčelník štábu 5. armádního sboru, Orléans
DD.03.1906-DD.10.1907 přednosta sekce Hlavního štábu, Paris
DD.10.1907-DD.10.1910 přednosta zpravodajského oddělení Hlavního štábu, Paris
DD.10.1910-DD.07.1911 vojenské studium, Moskva
DD.07.1911-DD.07.1912 přednosta zpravodajského oddělení Hlavního štábu, Paris
DD.07.1912-DD.10.1913 velitel 66. pěšího pluku, Le Blanc
DD.10.1913-DD.08.1914 přednosta zpravodajského oddělení Hlavního štábu, Paris
DD.08.1914-DD.10.1914 přednosta zpravodajského oddělení štábu Hlavního velitelství, Chantilly
DD.10.1914-DD.08.1915 velitel 35. pěší brigády, západoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.12.1915 podnáčelník štábu Hlavního velitelství, Chantilly
DD.12.1915-DD.04.1916 náčelník štábu Hlavního velitelství, Chantilly
DD.04.1916-DD.11.1917 náčelník Francouzské vojenské mise v Rusku, Mogiljov
DD.11.1917-DD.12.1917 zdravotní dovolená
DD.12.1917-DD.02.1918 předseda Vojenské mise francouzsko-československé, Paris
DD.02.1918-DD.07.1920 velitel Hlavního velitelství československých vojenských jednotek
DD.07.1920-DD.10.1921 mimo službu
DD.10.1921-DD.10.1924 velitel 8. armádního sboru, Bourges
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1895

Řád Sv. Anny 3. třídy
Order of St. Anne 3rd Class
Орден Святой Анны 3 степень
-

DD.MM.1896

Řád Sv. Stanislava 2. třída
Order of St Stanislaus 2nd Class
Орден Святого Станислава 2-я степень
-

DD.MM.1903

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1906

Řád Posvátného pokladu 4. třídy
Order of Sacred Treasure 4th Class
瑞宝小綬章 / ずいほうしょうじゅしょう
-

DD.MM.1911

Řád Sv. Anny 2. třídy
Order of St. Anne 2nd Class
Орден Святой Анны 2 степень
-

DD.MM.1915

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1915

Řád Leopolda 3. třída
Order of Leopold 3rd Class
Ordre de Leopold Commandeur
-

DD.MM.1915

Řád italské koruny velkodůstojník (2. třída)
Order of Crown of Italy Grandofficer (2nd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1915

Řád bílého orla 2. třída s meči
Order of White Eagle 2nd Class with Swords
Орден белог орла 2. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Stanislava 1. třída s meči
Order of St Stanislaus 1st Class with Swords
Орден Святого Станислава 1-я степень с мечами
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

DD.MM.1917

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1917

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.1918

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
-

DD.MM.1918

Řád bílého orla 1. třída s meči
Order of White Eagle 1st Class with Swords
Орден белог орла 1. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-

DD.MM.1920

Řád akademických palem 2. třída
Order of Academic Palms 2nd Class
Ordre des Palmes Académiques
-

DD.MM.1920

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

DD.MM.1920

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

DD.MM.1921

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.1922

Řád medvědobijce 2. třída
Order of Bearslayer 2nd Class
Lacplesa Kara Ordenis
-

16.10.1923

Řád Bílého lva vojenská skupina I. třída (velkokříž) [1922]
Order of White Lion Military Division 1st class
inventární číslo B 196/24

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Janin-Pierre-Thiebaut-Charles-Maurice-1862-1946-t41725#375258Verze : 0
MOD
Diskuse