1. sv. válka - M1907/10 Feltrock, M1915, Pickelhaube

Uniformy nemeckej armády v rokoch 1914-1918


Helmy


Nemecká armáda používala počas vojny niekoľko druhov charakteristických heliem. Môžeme ich rozdeliť do dvoch veľkých skupín. Prvú predstavujú helmy z ranného obdobia vojny 1914-1915, druhú helmy vyrábané v rokoch 1916-1918. Helmy s ktorými v roku 1914 vpochodovali nemecké armády do Belgicka sa len málo líšili od heliem, ktoré používali v roku 1871. Išlo o známe helmy Pickelhaube, charakteristické ostňom umiestneným na vrchu helmy. Tieto helmy boli robené z tvrdenej kože, lakovanej čiernou farbou. Na takomto základe boli umiestnené kovové časti helmy: osteň na vrchu mal slúžiť na odrazenie úderov sečnými zbraňami kavalérie, ďalej kovový znak na čele, označujúci príslušnosť k jednotkám rôznych krajov nemecka a nakoniec kovová alebo kožená "brzda", upevnená na kovových kokardách na bokoch helmy. Na ľavej strane helmy sa nachádzala kružnicová kokarda vo farbách krajiny ( napr. modro biela - Bavorsko, čierno bielo čierna - Prusko ). Na pravej strane sa nachádzala kužnicová červeno-bielo-čierna imperiálna kokarda. Pretože výrobný proces kožených heliem bol náročný na čas a v rokoch vojny nedokázal vždy úplne pokryť potrebu, objavovali sa aj tzv. Ersatz helmy. Tieto boli robené z rôzneho materiálu, napr. tenkého plechu. Brzda bola kožené. Pickelhauby mali veľmi veľa nedostatkov. Materiál nebol dostatočne odolný proti strelám z ručných zbraní a črepinám granátov, čo spôsobovalo časté zranenia hlavy. Ani ostne na vrchu helmy sa neukázali ako užitočné - časy masívnych útokov jazdectva na pechotu boli dávno preč a vysoké ostne zbytočne prezrádzali prítomnosť vojakov v zákopoch. Stalo sa preto bežnou praxou ich odstránenie. Rovnako farba heliem a lesknutie sa ich kovových častí malo demaskujúci účinok a preto sa už čoskoro začali požívať plátené poťahy na helmy. najčastejšie mali svetlohnedú farbu a mohly niesť napr. číslo pluku v červenej farbe.
V roku 1916 prišla zásadná inovácia. Objavila sa celokovová helma M1916, ktorá poskytovala oveľa lepšiu ochranu ako ktorákoľvek iná dovtedajšia pokrývka hlavy. Helma M1916 sa stala trvalou súčasťou výstroje každého pešiaka na fronte, aj keď helmy Pickelhaube sa objavovali ešte aj počas bitky o Verdun v roku 1916. Bola nasledovaná helmami M1917 a M1918. Pri helme M1918 spočíva zásadný rozdiel v tom že upevnenie remenca sa presunulo z okraja helmy ( u M1916 a M1917 ) viac dovnútra a lepšie priliehalo k hlave. Nemecké helmy sa stali charakteristickou súčasťou výstroja a zároveň základným rozpoznávacím znakom pri rýchlej identifikácií vlastní-cudzí. V posledno mroku vojny sa medzi jednotkami na západnom fronte a špeciálne jednotkami Sturmtruppen rozšírilo farebné maskovanie heliem. Toto maskovanie nemalo predpísanú formu a odlišuje sa kus od kusu. vo všeobecnosti sa dá však povedať že sa podobalo na maskovací vzor lietadiel z konca vojny tzv. Lozenge tvorený hranatými poliami farieb oddelenými tenkou linkou čiernej farby. Na helmy sa okrem toho umiestňoval občas aj tzv. Stirnpanzer, dodatočné pancierovanie čelnej časti helmy. Išlo o 4mm hrubý kovový výlisok, umiestňovaný priamo na helmu.


Uniformy


Uniforiem zaviedla nemecká branná moc v rokoch 1914-1918 také veľké množstvo že úplné obsiahnutie tejto problematiky je pre obmedzený rozsah tohto fóra nemožný. Zameriam sa teda len na základné poľné uniformy. Nemecké poľné druhovojnové uniformy sa farbou podobali na uniformy Wehrmachtu. Nemecká armáda používala celú plejádu oblečenia, začínajúc nohavicami a blúzou cez rôzne kabáty a čiapky, letné aj zimné. Rôznorodosť bola ešte okrem toho umocnená aj faktom že jednotlivé druhy vojska v jednotlivých jednotkách, členených na krajinskom princípe mali oblečenie rôzneho strihu. Základné oblečenie bolo tvorené nohavicami a blúzou vo farbe Feldgrau, ušitých z vlny. Oblečenie vo farbe Feldgrau bolo navrhnuté a schválené v roku 1907 a prvá uniforma, tzv Feltrock zavedený v roku 1910, preto sa označuje ako Feltrock M1907/10. Feltrock bol u pechoty ošitý červenou farbou, na náramenníkoch sa objavovalo červené číslo pluku a ošitie pokračovalo po celej prednej časti. Ošité boli aj rukávy. Aj napriek tomu že väčšina armády ho už v roku 1914 mala k dispozícií, stále sa na bojisku objavovali jednotky v modrom, zelenom alebo hnedom neštandardnom oblečení, čo platilo aj pre jednotky Landwehru a rezerv. V dôsledku nedostatku času sa začal po čase používať zjednodušený model ktorý nemal toľko ošitia a zmyzli aj gombíky z rukávou.
V septembri 1915 bola zavedená nová varianka polnej blúzy, ztv M1915 ( v Bavorsku M1916 ) Blúza pechoty mala tmavozelený golier, zapínateľný na kovový háčik a očko. Vpredu sa zapínala na gombíky, nesúce emblém cisárskej koruny. Gombíky boli zakryté preklopkou. Ošitie zmyzlo úplne a uniforma mala voľnejší strih pre možnosť nosenia viacerých vrstiev pod ňou.
Výsostné označenie na uniformách pešiakov nebolo nijako výrazné. U poddôstojníkov a mužstva sa obmedzovalo na tenté ošitie a náramenníky, často však mužstvo nenieslo na blúze žiadne výsostné označenie. Vrecká sa zapínali sa na jendoduché gombíky. Vrecká boli všité z vnútornej strany uniformy a oproti napr. uniforme Wehrmachtu boli spodnú vrecká posunuté viac do strany.


Čiapky


Poľné čiapky sa nosily v pochodových formáciách mimo bojiska a v poľných táboroch/posádkach. Boli šité z rovnakého materiálu ako uniformy. Poľná čiapka mala dva výsostné znaky a farebné ošitie. Farba ošitia a hrubý farebný pruh okolo šiapky zodpovedali druhu vojska napr :
pechota - červená
Jäeger - zelená
Dragúni - čierna
Výsostné znaky pozostávali z dvoch kokárd. Vrchná kokarda bol kruh v imperiálnych farbách, spodná vo farba krajiny - viď kokardy na helmách.


Nosný systém


Bol obdobný ako systém druhovojnový. Pozostával z koženého opaska, na ktorý sa upevňovali neúplné ypsilónky, integrované do ruksaku M1887. Farba bola rôzna, ale prevažovala čierna a tmavohnedá. Opasková pracka bola kovová na spôsob pracky wehrmachtu so štátnym symbolom a heslom v nemčine. Toto heslo sa menilo na základe krajinskej príslušnosti jednotky. Ústredným motývom pracky bola cisárska koruna. Na opasok sa umiestňovali sumky M1909 pre muníciu do pušky Mauser98, ktoré boli obdobné ako sumky používané za druhej svetovej vojny. Na opasok sa pripevňoval aj chlebník M1895 v svetlohnedej, pieskovej až bielej farbe. Tento bol takmer identický s chlebníkom Wehrmachtu alebo aj malou poľnou ČSĽA. Vojaci ( najmä u jednotiek Sturmtruppen ) však odrezávali očká na upevnenie na opasok a chlebníky nosili prehodený na popruhu cez plece alebo okolo krku.


Obuv


Bola tvorená u mužstva koženými čižmami aleb okoženými topánkami kombinovanými s onucami. Rovnako ako v iných prípadoch aj tu existovala Ersatz-obuv.


Tento výčet si určite nerobí nárok na absolútnu úplnosť je to skôr dočasná snaha zaistiť pre túto časť fóra aspoň základné informácie. považujem za samozrejmosť že h obudem postupne dopĺňať a spresňovať.


Prvá fotografia zachytáva Feltrock M1907/10, druhá jeho zjednodušenú verziu a tretia Feltbluse M1915
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163116 Verze : 0
Poľné uniformy :


Foto č.1 - vpravo blúza M1915 (s neštandardným golierom) vľavo blúza jazdectva Landwehru


Foto č.2 - tvz. Friedensrock dôstojníka zavedený v roku 1915


Foto č.3 - letná blúza dôstojníka v pieskovej farbe
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163119 Verze : 0
Foto č.1 - blúza M1915 so štandardným tmavozeleným golierom


Foto č.2 - uniforma delostrelca ( prevojnová )


Foto č.3 - uniforma príslušníka železničného pluku


Foto č.4 - uniforma doktora
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163120 Verze : 0
Foto č.1 - poľný kabát M1915 Mannschaftsmantel vo farbe Feldgrau so zeleným, golierom


Foto č.2 - poľné topánky


Foto č.3 - poľné topánky M1914


Foto č.4 -//-
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163125 Verze : 0
Foto č.1 - Pickelhaube Pruskej gardy rok 1915


Foto č.2 - Pickelhaube Hessensko


Foto č.3 - Pickelhaube Pruské delostrelectvo


Foto č.4 - Pickelhaube Prusko Curassier rok 1915
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163130 Verze : 0
Krajinské znaky používané na helmách Pickelhaube


A - BAVORSKO
B - PRUSKO
C - PRUSKO GARDA
D - BADENSKO
E - WUTTENBERG
F - PRUSKO DRAGÚNI
G - PRUSKO NÁMORNÁ PECHOTA
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163132 Verze : 0
Foto č.1 - Bavorská Ersatz helma


Foto č.2 - Bavorská Ersatz helma - kokarda je zlato-modro-zlatá


Foto č.3 - Pruská Ersatz helma


Foto č.4 - Pruská Ersatz helma
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163133 Verze : 0
Dôstojnícke a poľné čiapky :


č.1 - poľná čiapka pechoty Wuttembersko
č.2 - dôstojník husárov Prusko
č.3 - dôstojník pechoty Prusko
č.4 - dôstojník lekár Bavorsko
č.5 - poľná čiapka pechoty Bavorsko
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163134 Verze : 0
Foto č.1 - Saská Pickelhaube


Foto č.2 - Wuttenbergská Pickelhaube rezervistov


Foto č.3 - Hulánska jazdecká helma z konca vojny


Foto č.4 - Curassierska garda
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163145 Verze : 0
Opaskové pracky :


IN TREUE FEST - Bavorsko
GOTT MIT UNS - Prusko
FURCHTLOS UND TREW - Wuttenberg


Na ďalších fotografiách je poľná flaša M1907 a chlebník M1895, posledná fotografia ukazuje príklad stanového dielca, ktorý mal podobný strih ako stanový dielec Wehrmachtu a dla sa nosiť ako prehoz. Nebol však vyhotovený v maskovacích farbách. Príslušník KVH má na hlave poľnú čiapku s pruskou a imperiálnou kokardou.
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163147 Verze : 0
Niekoľko príkladov náramenníkov na blúzu M1915 :


1. Füsilier-Regt. Königin Viktoria von Schweden (1. Pommersches) Nr.34
2. Feldartillerie Abteilung Nr. 1052
3. FLAK Sheinwerfer-Ersatz-Abteilung
4. Fußartillerie (Foot Artillery) Park Komp.
5. Kgl. Sächs. 1. Pionier-Batl. Nr.12
6. Minenwerfer Abteilung Nr. 279
7. Lothringisches Train-Bataillon Nr.16
8. Landsturm Infantry Batalion. Nr. 15, X Armee Korps
9. Krankenträger Kompanie Nr. 522
10. Dragoner Regt Nr. 15
11. Militarkrankenwärter Abteilung 1 AK
12. FEA 10 (Flieger-Ersatz-Abtielung)
13. Eisenbahn-Regiment Nr.2
14. Kraftfahr-Bataillon Nr. 2
15. Ulanen-Regt. Großherzog Friedrich von Baden (Rheinisches ) Nr.7
16. Kürassier-Regt. Herzog Friedrich Eugen von Württemberg (Westpreußisches) Nr.5
17. Jäger Btln. Nr. 21.
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#163154 Verze : 0
a jeden komplet ustrojený voják ze sbírek žižkovského vojenského muzea v Praze :


na rameni ma německou pušku Mauser vz. 98 s bodákem vz. 98/02 DEU
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#191859 Verze : 0
Uniforma vojaka na fotografii zodpovedá prve polovici vojny, zhruba do roku 1916. Červené lemovanie/ošitie sa počas vojny z úsporných dôvodov prestalo používať. Helma je tzv. Ersatz, tiež úsporný model, ktorý hlavu vlastne ani nechránil. Vojak je z Wuttenbergu alebo Bavorska, znak na helme je málo zretelný a aj napriek tomu že som Žižkov už navštívil nepamätám si presne podrobnosti.
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#191915 Verze : 0
Prikladám dvojicu fotografií dôstojníckeho saka M1915, ktoré sa značne odlišuje svojou farbou, ktorá je viac do zelena, ako je klasický odtieň Feldgrau. Zdrojom fotografií je zberateľské fórum www.militariacollecting.com
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-M1907-10-Feltrock-M1915-Pickelhaube-t41701#213634 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více