Main Menu
User Menu

>> Dry Deck Shelter

založeno kvůli linkování
>> Dry Deck Shelter - foto z wikipedie

foto z wikipedie
URL : https://www.valka.cz/Dry-Deck-Shelter-t41592#162122Verze : 0
DDS (Dry Deck Shelter, v preklade Suchý palubný úkryt, prípadne, Suchý úkryt na palube) je prídavný modul k ponorke (prechodová komora), ktorý umožňuje potápačom vstup a výstup v dobe, keď je ponorka potopená. Ponorka musí byť k použitiu DDS prispôsobená - musí mať vybudovaný prechodový otvor medzi trupom a modulom s vyvedením elektroinštalácie, vzduchotechniky a príslušnými potrubiami na realizáciu zaplavenia modulu a spätného odčerpania vody.


V príncípe je vstup a výstup potápačov z ponorky možný aj bez uvedeného zariadenia (mimo výstupu cez torpedomet) - to ale predpokladá, že ponorka bola už projektovaná na uvedené úlohy a príslušné zariadenia (prechodová komora, hyperbarická komora, hangár) sú integrované v trupe už počas jej stavby, čo najmä pri "veľkosériovej" výrobe ponoriek predstavuje značné náklady pri malej využiteľnosti.Pri použití modulu sa realizuje len príslušný "konektor" (prechodový otvor s vývodmi kabeláže a potrubí), na ktorý sa v prípade potreby inštaluje doplnkový modul, ktorý môže byť vyrobený v niekoľkých exemplároch a na miesto použitia môež byť prepravený napr. letecky v priebehu krátkeho času a následne do 3 dní môže byť inštalovaný na určenú ponorku.


Námorníctvo USA má k dispozícii pravdepodobne 6 modulov DDS. Hmotnosť modulu je okolo 30 ton, jeho dĺžka je 11,1 m a priemer 2,7 m. Modul obsahuje 3 úseky - vlastnú prechodovú komoru, hyperbarickú komoru a malý hangár pre materiál a potápačov (prípadne iný personál). Modul je použiteľný aj pri skrytej reprave výsadku SEAL s použitím gumených člnov - v tom príapde umožňuje skrytú prepravu do 20 príslušníkov SEAL so 4 člnami a ich vylodenie (a nalodenie) na hladine v určenom priestore.


Prvý modul DDS (DDS-01S - "S" - starboard opening outer door - vstupný otvor na pravoboku ) bol do služby prijatý v roku 1982. Jeho výrobcm bola spoločnosť General Dynamics Electric Boat Corp.. Ďalších 5 modulov (DDS-02P-DDS-06P, "P" - port opening, vstupný otvor na ľavoboku) bolo do služby uvedených v rokoch 1987-1991 a výrobu zabezpečila spolčonosť Newport News Shipbuilding. Životnosť modulu je predbežne stanovená na 40 rokov.Ponorky prispôsobené na použitie modulov DDS:

Trieda SSN Virginia
SSN-774 Virginia
SSN-775 Texas
SSN-776 Hawaii
SSN-777 North Carolina
SSN-778 New Hampshire
SSN-779 New Mexico
SSN-780 Missouri
SSN-781 California
USS Mississippi
USS Minnesota
...


Trieda SSN Los Angeles:
SSN-700 Dallas
SSN-701 La Jolla
SSN-715 Buffalo


Trieda SSN Seawolf
SN-23 Jimmy CarterTrieda SSBN Ohio
SSBN-726 Ohio
SSBN-727 Michigan
SSBN-728 Florida
SSBN-729 Georgia
Trieda SSN Astute
HMS S119 Astute
HMS S120 Ambush
HMS S121 Artful
HMS S122 Audacious
HMS S123 Agamemnon
HMS S124 Anson
HMS S125 Ajax


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_deck_shelter
URL : https://www.valka.cz/Dry-Deck-Shelter-t41592#572619Verze : 1
MOD