Main Menu
User Menu

Jan II. Komnénos

Císař Jan (Ióannés) Komnénos II.


- vládl v letech 1118-1143 (spoluvládce od 1092)


(založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Jan-II-Komnenos-t41582#162053Verze : 0
Ján (Ioannes) II. Komnénos – byzantský cisár


Vládol v rokoch 1118-1143


Bol synom byzanského cisára Alexia I., ktorý ho v roku 1192 vyhlásil za spolucisára. Jeho manželkou bola uhorská princezná Piroška, ktorá po príchode do Byzancie prijala meno na Irena. Cisárom sa stal 15. augusta 1118.


V zime 1121/22 prekročili Dunaj kočovné hordy Pečenehov, ktoré spustošili Tráciu. Ioannesovi sa podarilo Pečenehov poraziť v krvavej bitke, v ktorej boli Pečenehovia takmer vyhubení. V roku 1130 a 1132 podnikol dve výpravy proti Danišmedovským Turkom, no až v roku 1035 sa mu podarilo Danišmedovských Turkov definitívne poraziť a zabezpečiť si tak maloázijské pobrežie. V roku 1137 podnikol Ioannes výpravu do severnej Sýrie. Podarilo sa mu obsadiť Antiochiu a Edessu, križiacke dŕžavy, ktoré obsadili Seldžuckí Turci. Tento úspech podnietil križiakov ku spolupráci s Byzanciou. Spoločne sa vypravili proti mosulskému atabegovi Zengímu, ktorý sa pokúsil zjednotiť islamské sily v boji proti križiakom. V roku 1038 spoločne obľahli Mosul a Šajzaru. No opäť sa prejavila nevraživosť medzi križiakmi a Byzantíncami a ich cesty sa znova rozišli. V nasledujúcich rokoch zvádzala Byzancia boje s Turkami len na pobreží Čierneho mora. V rokoch 1142 a 1143 sa ešte Ioannes pokúsil zorganizovať veľké vojenské podujatie proti Seldžutským Turkom, no tieto pokusy zastavila jeho smrť.


Byzancia však bola ohrozovaná aj zo západu. Normani obsadili ostrov Korfu a ohrozovali mestá Korint, Téby a Euboiu. Tento tlak podnietil Ioanna k diplomatickým rokovaniam so „západným“ cisárom Lotarom II. a následne s jeho synom Konrádom III., ktorých dŕžavy v Itálii takisto ohrozovali Normani. Ioannes a Konrád uzavreli spojeneckú zmluvu o spoločnom vojenskom postupe proti Normanom. Túto zmluvu spečatil sobáš Konrádovej sesternice Berty von Sulzbach a Ioannovho syna, budúceho cisára Manuela.


Ioannes II. zomrel 8. apríla 1143.Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Jan-II-Komnenos-t41582#245317Verze : 0