Main Menu
User Menu

14. průzkumný prapor [1993-1995]

14th Reconnaissance Battalion

     
Název:
Name:
14. průzkumný prapor
Originální název:
Original Name:
14. prieskumný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
14. průzkumný prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1995
Nástupce:
Successor:
2. prieskumný prápor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.11.1994 14. mechanizovaná divízia
01.11.1994-01.10.1995 2. armádny zbor
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.10.1995 Prešov, kasárny

Velitel:
Commander:
01.01.1993-30.09.1995 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb práporu
01.01.1993-30.09.1995 spojovacia čata
01.01.1993-30.09.1995 2x prieskumná rota
01.01.1993-30.09.1995 rota hĺbkového prieskumu,
01.01.1993-30.09.1995 rota rádiového a rádiotechnického prieskumu
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-30.09.1995
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/14-pruzkumny-prapor-1993-1995-t41515#295511Verze : 0
MOD
14.prieskumný prápor


Krycie číslo: VÚ XXXX


Počet osob
?
Podřízené jednotky
01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb
01.01.1993-30.09.1995 spojovacia čata
01.01.1993-30.09.1995 2x prieskumná rota
01.01.1993-30.09.1995 rota hĺbkového prieskumu
01.01.1993-30.09.1995 rota rádiového a rádiotechnického prieskumu
Výzbroj a vybavení
01.01.1993-30.09.1995 UAZ-469
01.01.1993-30.09.1995 Praga V3S
01.01.1993-30.09.1995 Tatra 813
01.01.1993-30.09.1995 Tatra 815
01.01.1993-30.09.1995 BPzV
01.01.1993-30.09.1995 BVP-1Poznámka: Hlavnou úlohou útvaru v období 1993-1995 bola príprava veliteľov prieskumných družstiev v poddôstojníckej škole.
Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/14-pruzkumny-prapor-1993-1995-t41515#161552Verze : 0
MOD