Main Menu
User Menu

8. motostřelecký pluk [1958-1991]

8th Motor Rifle Regiment

     
Název:
Name:
8. motostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
8. motostřelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
60. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1991
Nástupce:
Successor:
8. mechanizovaný pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1960 4. motostřelecká divize
01.09.1960-31.10.1991 13. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-31.08.1960 Brno, ? /
01.09.1960-08.10.1968 Mladá Boleslav, ? /
08.10.1968-31.10.1991 Vajnory, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1969-DD.MM.1971 Líška, Emil (Podplukovník)
DD.MM.1971-DD.MM.1973 Balco, Július (Podplukovník)
DD.MM.1973-DD.11.1975 Nevelős, František (Podplukovník)
DD.11.1975-DD.MM.1976 Egg, Jiří (Major)
DD.MM.1976-DD.MM.1977 Šíba, Josef (Kapitán)
DD.MM.1977-DD.MM.1982 Trnka, Marián (Major)
DD.MM.1982-DD.MM.1986 Fuček, Pavel (Podplukovník)
DD.MM.1986-31.10.1991 Štefka, Pavel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1958-01.11.1991 1. motostřelecký prapor
01.10.1958-01.11.1991 2. motostřelecký prapor
01.10.1958-01.11.1991 3. motostřelecký prapor
01.10.1958-01.11.1991 Tankový prapor
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1958-31.10.1991 Ružomberský motostrelecký pluk Jána Kollára
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.10.1958-31.08.1960 VÚ 3853 Brno
01.09.1960-06.10.1968 VÚ 3853 Mladá Boleslav
06.10.1968-31.10.1991 VÚ 3853 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 8. motostřelecký pluk
URL : https://www.valka.cz/8-motostrelecky-pluk-1958-1991-t41479#406798Verze : 9
MOD

Originální název:
Original Name:
8. motostřelecký pluk
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.197? - 31.10.1991 veliteľstvo a štáb
DD.MM.197? - 31.10.1991 veliteľská čata
DD.MM.197? - 31.10.1991 prieskumná rota
DD.MM.197? - 31.10.1991 tankový prápor
DD.MM.197? - 31.10.1991 3x motostřelecký prápor
DD.MM.197? - 31.10.1991 delostrelecký oddiel
DD.MM.197? - 31.10.1991 protilietadlová batéria
DD.MM.197? - 31.10.1991 spojovacia rota
DD.MM.197? - 31.10.1991 ženijná rota
DD.MM.197? - 31.10.1991 rota chemické ochrany
DD.MM.197? - 31.10.1991 rota oprav techniky
DD.MM.197? - 31.10.1991 rota tylového zabezpečenia
DD.MM.197? - 31.10.1991 plukovná ošetrovňa
Výzbroj a vybavení
196? - 197? OT-64
196? - 1991 OT-62
197? - 1991 BVP-1
1990 - 1991 OT-90
1958 - 1991 UAZ-469
1958 - 1991 Praga V3S
197? - 1991 122 mm húfnica vz. 38/74
196? - 198? T-55
Zdroj
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/8-motostrelecky-pluk-1958-1991-t41479#295113Verze : 0
MOD
8. motostřelecký pluk


8. Ružomberský motostrelecký pluk Jána Kollára


Vznik: 1.10.1958 prečíslovaním a reorganizáciou 60. střeleckého pluku


Dislokácia:
1.10.1958 -31.8.1960 Brno
31.8.1960 -31.10.1968 Mladá Boleslav
01.11.1968 - 31.10.1991 Bratislava


Krycie číslo: VÚ 3853


Nadriadený stupeň:
1.10.1958-31.8.1960 4. motostřelecká divize
1.9.1960-31.10.1991 13. tanková divize


Zloženie:
K 1.10.1958 bol 60. strelecký pluk v Brne reorganizovaný a premenovaný na 8. Ružomberský motostrelecký pluk Jána Kollára, pričom sa súčasne 16. strelecká divízia transformovala na 4. motostreleckou divíziu. Od augusta 1960 pluk prešiel do podriadenosti 13. tankovej divízie a premiestnil sa do posádky Mladá Boleslav. V októbri 1968 bol útvar redislokovaný do posádky Bratislava. Od roku 1969 u útvaru prebiehal výcvik vodičov obrnených transportérov(neskôr vodičov bojových vozidiel pechoty) pre potreby vševojskových zväzkov Západního vojenského okruhu. Najprv sa pluk nachádzal v tzv. Dukelských kasárňach a v polovici 80. rokov bol presťahovaný do novo postavených kasární v Bratislave-Vajnoroch. K 31.10.1991 došlo k reorganizácii útvaru na 8. mechanizovaný pluk.


V 70 a 80 rokoch minulého storočia do organizácie motostreleckého pluku patrili:
- veliteľská čata,
- prieskumná rota (tri prieskumné čaty),
- tri motostrelecké prápory (veliteľské družstvo, tri motostrelecké roty, raketometná čata, mínometná batéria, protitanková batéria - iba u roty s OT-64, protilietadlová čata, spojovací čata, technické družstvo, čata tylového zabezpečenia, práporné obväzisko),
- tankový prápor (veliteľské družstvo, tri tankové roty, technické družstvo, čata tylového zabezpečenia, práporné obväzisko),
- delostrelecký oddiel (veliteľská čata, tri palebné batérie, čata tylového zabezpečenia),
- protilietadlová batéria (veliteľské družstvo, dve protilietadlové čaty, dopravné družstvo),
- batéria PTRS (veliteľské družstvo, tri palebné čaty, trenažér PTRS),
- spojovací rota (spojovací čata, rádiová čata),
- ženijná rota (ženijná čata, strojná čata),
- rota chemické ochrany (veliteľské družstvo, čata radiačného a chemického prieskumu, čata špeciálnej očisty),
- rota oprav techniky (dielna pásové techniky, dielna kolové techniky, výzbrojná dielna, spojovacia dielna, špeciálna dielna, uvoľňovacie družstvo),
- rota tylového zabezpečenia (dve automobilové čaty, hospodárske družstvo, úpravňa vody, sklady),
- plukovná ošetrovňa.


8. motostrelecký pluk Bratislava bol prezbrojený na BVP-1 v roku 1979
1.mspr - poddôstojnícka škola veliteľov strážnych družstiev
2.mspr - poddôstjnícka škola veliteľov družstiev a strelcov operátorov BVP-1, (mínometná batéria zabezpečovala školenie veliteľov mínometov)
3.mspr - poddôstojnícka škola vodičov BVP


Súčasťou tankových a motostreleckých plukov boli protilietadlové batérie. Až do polovičky 80. rokov minulého storočia boli vyzbrojené šiestimi samohybnými protilietadlovými 30 mm dvojkanónmi vz. 53/59. Od roku 1983 boli batérie u motostreleckých a tankových plukov tankových divízií. Reorganizované batérie sa skladali z protilietadlové delostreleckej čaty s 4 kusmi PLdvK vz. 53/59 a protilietadlovej raketovej batérie so 4 kusmi STRELA-10M na pásovom podvozku MTLB


Koncom 80 rokov bol veliteľom 8.motostreleckého pluku bývalý náčelník GŠ AČR armádny generál Pavel ŠtefkaZrušený: 1.11.1991 premenovaný 8. mechanizovaný pluk


Zdroj: www.vojenstvi.cz, ISSN : 1802-1514 archív
URL : https://www.valka.cz/8-motostrelecky-pluk-1958-1991-t41479#161381Verze : 0
MOD