Main Menu
User Menu

161. stíhací letka [1939-1939]

161 Eskadra Myśliwska

     
Název:
Name:
161. stíhací letka
Originální název:
Original Name:
161 Eskadra Myśliwska 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Stíhací letka č. 161
Datum zániku:
Disbanded:
16.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-16.09.1939 III/6 stíhací peruť
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Lvov, Baza Lotnicza nr 6 Lwów-Skniłów /
31.08.1939-06.09.1939 Widzew/polní letiště /
06.09.1939-07.09.1939 Drwalew/polní letiště /
07.09.1939-08.09.1939 Matczyn/polní letiště /
08.09.1939-09.09.1939 Radawiec Duży/polní letiště /
09.09.1939-11.09.1939 Młynów/polní letiště /
12.09.1939-13.09.1939 Łuszczów/polní letiště /
13.09.1939-14.09.1939 Jabłonna/polní letiště /
14.09.1939-16.09.1939 Liliatyn/polní letiště /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-16.09.1939 Szcześniewski, Władysław (kapitan pilot)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939: 2)
2x PZL P.11a
10x PZL P.11c
Z toho devět P.11c s radiostanicí.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce pod názvem Stíhací letka č. 161 (Eskadra Myśliwska Nr 161). Pro snadnější vyhledávání zde nazvána takto.
2) V tom 2 stroje velitelství perutě.
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Łydźba, Łukasz: Lwowski III/6 Dywizjon Myśliwski, Vesper, Poznań 2011
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992

URL : https://www.valka.cz/161-stihaci-letka-1939-1939-t41238#469043Verze : 1
MOD
Stav k 1.9.1939


Dowódca Eskadry (velitel letky) - kpt.pil.Władysław Szczęśniewski(Szcześniewski ?)
Zastępca dowódcy (zástupce velitele) - por.pil.Władysław Goettel
Oficer techniczny ( technický důstojník ) - ppor.tech.rez.Kazimierz Dereń
Szef Mechaników Eskadry (náčelník mechaniků letky) - st.majster wojsk.Władysław Popielewski
Szef Administracyjno-Dyscyplinarny Eskadry ( administrativně-disciplinární náčelník letky) - st.sierż.Władysław Zieliński
piloti:
ppor.pil.Jan Dzwonek - v prosinci 1939 z bezpečnostních důvodů změnil příjmení na Jasiński
ppor.pil.Tadeusz Koc
ppor.pil.Kazimierz Rębalski
ppor.pil.Marian Trzebiński
pchor.pil.Wiesław Choms
pchor.pil.Edward Kramarski
pchor.pil.Andrzej Malarowski
pchor.pil.Piotr Ruszel
plut.pil.Marian Domagała
plut.pil.Franciszek Prętkiewicz
kpr.pil.Feliks Gmur
kpr.pil.Antoni Seredyn
st.szer.pil.Karol Sumara
st.szer.pil.Stanisław Węgliński


Podle knihy J.Pawlaka "Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939", WKŁ, Warszawa 1991 a J.B.Cynka " Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym ", AJ-Press, Gdańsk 2000
URL : https://www.valka.cz/161-stihaci-letka-1939-1939-t41238#159402Verze : 0
MOD
Znak používaný 161 EM v září 1939:
URL : https://www.valka.cz/161-stihaci-letka-1939-1939-t41238#159407Verze : 0
MOD
Sestřely:


Podle Biura Historycznego Lotnictwa v Londýně :
2.9.1939 - ppor.pil.Koc - 1 Ju 86
2.9.1939 - ppor.pil.Koc - 1/2 Me 110
3.9.1939 - plut.pil.Prętkiewicz - 1 He 45
6.9.1939 - plut.pil.Prętkiewicz - 1/2 He 111


Podle knihy J.Pawlaka " Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939 " :
2.9.1939 - ppor.pil.Dzwonek, pchor.pil.Kramarski - 1 Hs 126
2.9.1939 - roj: ppor.pil.Koc, ppor.pil.Rębalski, pchor.pil.Malarowski - 1 Ju 86
2.9.1939 - ppor.pil.Koc - 1/2 Me 110
2.9.1939 - ppor.pil.Dzwonek - 1 Me 110 - poškození
3.9.1939 - plut.pil.Prętkiewicz - 1 He 45
3.9.1939 - ppor.pil.Trzebiński - 1 Do 17
6.9.1939 - plut.pil.Pr!tkiewicz - 1/2 He 111
6.9.1939 - plut.pil.Pr!tkiewicz - 1/3 He 111 - poškození
16.9.1939 - ppor.pil.Koc - 1 R-5 (sovětský)
?.9.1939 - kpr.pil.Gmur - 1 He 111 - poškození
Jako poškozené byly označovány letouny sestřelené pravděpodobně


Podle knihy J.B.Cynka " Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym" :
2.9.1939 - ppor.pil.Koc - 1/2 Bf 110 - I./ZG 76
2.9.1939 - ppor.pil.Choms - 1 Bf 110 - I./ZG 76
2.9.1939 - ppor.pil. Dzwonek - 1 Hs 126 - 1.(H)/21
3.9.1939 - plut.pil.Prętkiewicz - 1 He 45 - ? - poškození
6.9.1939 - plut.pil.Prętkiewicz - 1/2 He 111 - I./KG 4
17.9.1939 - ppor.pil.Koc - 1 R-5 (sovětský)
URL : https://www.valka.cz/161-stihaci-letka-1939-1939-t41238#160721Verze : 0
MOD