Main Menu
User Menu

III/5 stíhací peruť [1939-1939]

III/5 Dywizjon Myśliwski

     
Název:
Name:
III/5 stíhací peruť
Originální název:
Original Name:
III/5 Dywizjon Myśliwski
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
III/5 stíhací peruť 1)
Datum zániku:
Disbanded:
16.09.1939
Nástupce:
Successor:
2. letka Varšavské perutě
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-07.09.1939 Velitelství letectva Armády „Modlin“
08.09.1939-09.09.1939 Stíhací brigáda
09.09.1939-11.09.1939 Velitelství letectva Armády „Modlin“
12.09.1939-16.09.1939 III/3 stíhací peruť
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-24.08.1939 Vilno/letiště Porubanek /
24.08.1939-31.08.1939 Jaszuny/polní letiště /
31.08.1939-05.09.1939 Szpondowo/polní letiště /
05.09.1939-06.09.1939 Poniatów/polní letiště /
06.09.1939-07.09.1939 Wieruchów/polní letiště /
07.09.1939-09.09.1939 Kierz/polní letiště /
09.09.1939-10.09.1939 Zielonka/polní letiště /
10.09.1939-11.09.1939 Wielgolas/polní letiště /
11.09.1939-12.09.1939 Brest nad Bugem/letiště Adamkowo /
12.09.1939-14.09.1939 Ostrożec/polní letiště /
14.09.1939-16.09.1939 Liliatyn/polní letiště /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-16.09.1939 Więckowski, Edward Leon (major pilot)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-31.08.1939 151. stíhací letka
24.08.1939-16.09.1939 152. stíhací letka
15.09.1939-16.09.1939 151. stíhací letka

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
1) III. peruť 5. leteckého pluku
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Łydźba, Łukasz: Wileński III/5 Dywizjon Myśliwski, Vesper, Poznań 2010
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991

URL : https://www.valka.cz/III-5-stihaci-perut-1939-1939-t41225#468839Verze : 0
MOD
Dne 30.srpna 1939 byl III/5 Dywizjon Myśliwski ( III/5 stíhací peruť - III.peruť 5.leteckého pluku) rozdělen :
151 Eskadra Myśliwska byla přidělena do sestavy armádního letectva Grupy Operacyjnej ( operační skupiny) "Narew".
152 Eskadra Myśliwska byla přidělena do sestavy armádního letectva Armii "Modlin".
Z tohoto důvodu bylo nutno rozdělit výzbroj a výstroj družstva velitele perutě : zdravotní sekci, mapy taktického důstojníka, spojovací materiál, kancelářský materiál.
Velitelství perutě se nacházelo při 152 EM v sestavě Armii "Modlin".
Dowódca dywizjonu (velitel perutě) - mjr.pil.Edward Więckowski
Oficer taktyczny (taktický důstojník) - por.pil.Kazimierz Woliński
Oficer techniczny ( technický důstojník) - ppor.tech.Ignacy Pluciński
Oficer łączności ( důstojník spojení ) - por.obs.Jan Kozak
Lekarz dywizjonu - ( lékař perutě) - kpt.lek.Alfred Kramer
Velitelství bylo vybaveno jedním kurýrním letounem RWD-8pws.


Zdroje:
Pawlak, Jerzy: "Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939", WKŁ, Warszawa 1991 a
Cynk, Jerzy B.: "Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym", AJ-Press, Gdańsk 2000
URL : https://www.valka.cz/III-5-stihaci-perut-1939-1939-t41225#159294Verze : 0
MOD