Main Menu
User Menu

SOV - KBT-7

velitelský tank

Speciální velitelská nástavba na podvozku BT-7
nebyla zavedena do výzbroje RKKA
SOV - KBT-7 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-KBT-7-t41205#159126Verze : 0
MOD
ještě jedna foto
SOV - KBT-7 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-KBT-7-t41205#159132Verze : 0
MOD
KBT - 7 (Komandirskij) vznikol v prototype v r.1937. Takto upravené tanky mali slúžiť veliteľom tankových jednotiek. Stroj mal byť vybavený dvoma rádiostanicami, RTU blízkeho a 71-TK-1 dlhšieho dosahu. Na spojenie s letectvom mal byť využívaný signálny prístroj TASP, Antény boli prútové. Na signalizáciu rozkazov podriadeným jednotkám slúžil svetelný signalizačný prístroj STS. Na blatníkoch bolo možné vztýčiť dve signalizačné zástavy o rozmeroch 190 x 60 cm. Signalizáciu vlastným lietadlám v noci mala zabezpečiť štvorica reflektorov umiestnená na strope nástavby.
TTD:
Výška nástavby: 60 cm
Výzbroj: 3x 7,62 mm guľomet DT s 1457 nábojmi
Osádka: 4


Zdroje:
Janusz Ledwoch: Czolgi BT, Militaria, Waršava, 1998, ISBN 83-7219-004-6
I. Pejčoch, S. Spurný: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 (I.část), Ares, Praha, 1999, ISBN 80-86158-10-1
URL : https://www.valka.cz/SOV-KBT-7-t41205#189286Verze : 0
KBT-7Zdroj
Tanki BT, Vojennyj Muzej, 1993, ISBN 5-94038-019-0

SOV - KBT-7 - KBT-7
nákres, boční pohled

KBT-7
nákres, boční pohled

SOV - KBT-7 - KBT-7
nákres, čelní pohled

KBT-7
nákres, čelní pohled

URL : https://www.valka.cz/SOV-KBT-7-t41205#374715Verze : 0
MOD