Main Menu
User Menu

SVK/ISR - Aligátor Mini-Samson

     
Název:
Name:
Aligátor Mini-Samson
Originální název:
Original Name:
Aligátor Mini-Samson
Výrobce:
Producer:
DMD Mobiltec, Martin
Období výroby:
Production Period:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX sériová výroba nezahájena / serial production not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype (?)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2005 (?)
Osádka:
Crew:
3-5
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
Výzbroj:
- bezosádková věž Rafael Mini-Samson s víceúčelovými raketami Spike a se systémem SADS.
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/SVK-ISR-Aligator-Mini-Samson-t41199#330740Verze : 0
ALIGÁTOR 4x4 - Bojová modifikácia


- vozidlo je obojživelný kolesový transportér, ktorý môže slúžiť na plnenie širokého spektra úloh - od prieskumu cez sprievod či zabezpečenie presunov neozbrojených konvojov po plnenie úloh v medzinárodných mierových misiách,


- vozidlo môže byť vybavené bojovým stanovišťom rôznych typov - Raffael, Kongsberg, alebo prístrojmi pre rôzne typy prieskumu v závislosti na požiadavkách koncového užívateľa,


- vozidlo umožňuje plniť úlohy vo dne, v noci a za zhoršených klimatických podmienok,


- vozidlo má vysoké manévrovacie schopnosti, dokáže prekonávať rôzne typy umelých i prírodných prekážok a zátarás vrátane vodných, ktoré môže prekonávať brodením alebo plávaním,


- vozidlo je štandardne vybavené zariadením na ochranu osádky pred účinkami zbraní hromadného ničenia,


- vozidlo nesie prídavné pancierovanie slúžiace na ochranu osádky pred paľbou pechotných ručných zbraní, ručných granátov a protipechotných mín,


- je prispôsobené na transport železničnou, lodnou i leteckou prepravou,


-osádka vozidla - 3 - 5 osôb,


- vozidlo vyrobené len ako funkčný prototyp, zatiaľ nie je zavedené v Ozbrojených silách SR.


ZDROJ : www.kerametal.sk
SVK/ISR - Aligátor Mini-Samson - www.kerametal.sk

www.kerametal.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-ISR-Aligator-Mini-Samson-t41199#243123Verze : 0
Nevšimol si niekto kto bol na IDEB-e 2006 presne tipove ozačenie?


Veža : Rafael "Mini-Samson" RCWS (12.7mm) s viacúčelovými raketami SPIKE a so systémom SADS (Small Arms fire Detection System=detektor streľby) izraelskej výroby.
SVK/ISR - Aligátor Mini-Samson - foto: www.militaryfoto.sk

foto: www.militaryfoto.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-ISR-Aligator-Mini-Samson-t41199#159102Verze : 0
Nešimol som si, urobil som iba narýchlo pár fotiek
SVK/ISR - Aligátor Mini-Samson -


SVK/ISR - Aligátor Mini-Samson -


SVK/ISR - Aligátor Mini-Samson -


SVK/ISR - Aligátor Mini-Samson -


URL : https://www.valka.cz/SVK-ISR-Aligator-Mini-Samson-t41199#159128Verze : 0
...
SVK/ISR - Aligátor Mini-Samson - www.kerametal.sk

www.kerametal.sk
SVK/ISR - Aligátor Mini-Samson - www.kerametal.sk

www.kerametal.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-ISR-Aligator-Mini-Samson-t41199#243140Verze : 0