Main Menu
User Menu

151. stíhací letka [1939-1939]

151 Eskadra Myśliwska

     
Název:
Name:
151. stíhací letka
Originální název:
Original Name:
151 Eskadra Myśliwska 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Stíhací letka č. 151
Datum zániku:
Disbanded:
16.09.1939
Nástupce:
Successor:
Průzkumná letka Stíhací brigády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-31.08.1939 III/5 stíhací peruť
31.09.1939-08.09.1939 Velitelství letectva Samostatné operační skupiny „Narev“
08.09.1939-14.09.1939 Vrchní velitelství letectva a protiletecké obrany 2)
15.09.1939-16.09.1939 III/5 stíhací peruť 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-24.08.1939 Vilno/letiště Porubanek /
24.08.1939-31.08.1939 Jaszuny/polní letiště /
31.08.1939-07.09.1939 Biel/polní letiště /
07.09.1939-08.09.1939 Ceranów/polní letiště /
08.09.1939-11.09.1939 Brest nad Bugem/letiště Adamkowo /
11.09.1939-16.09.1939 Liliatyn/polní letiště /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-16.09.1939 Brzeziński, Józef (porucznik pilot)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939:
10x PZL P.7a
Z toho sedm P.7a se dvěma kulomety Vickers E a tři se dvěma kulomety PWU vz. 33
Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce pod názvem Stíhací letka č. 151 (Eskadra Myśliwska Nr 151). Pro snadnější vyhledávání zde nazvána takto.
2) Od 12.09.1939 byla letka bez kontaktu s nadřízeným velitelstvím.
3) Vzhledem k chybějicímu kontaktu s nadřízeným velitelstvím byla zařazena do sestavy III/5 stíhací perutě jejím velitelem.
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Łydźba, Łukasz: Wileński III/5 Dywizjon Myśliwski, Vesper, Poznań 2010
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992

URL : https://www.valka.cz/151-stihaci-letka-1939-1939-t41147#469031Verze : 0
MOD
151 Eskadra Myśliwska (stíhací letka) se zúčastnila vzdušných bojů v rámci letectva Samodzielnej Grupy Operacyjnej ( samostatné operační skupiny) " Narew". Ve výzbroji měla 10 zastaralých letadel typu PZL P.7a z toho 7 vyzbrojených dvěma kulomety Vickers E a 3 dvěma kulomety PWU wz.33


Letecký personál v září 1939
Velitel letky - por.pil.Józef Brzeziński
Zástupce velitele letky - por.pil. Marian Wesołowski
Taktický důstojník letky - ppor.pil. Zygmunt Kinel
Náčelník mechaniků letky - st.majster wojsk.Edward Skierczyński (Świerczyński?)
Administrativně - disciplinární náčelník letky - st.sierż. Michał Pasierski


Letci:
ppor.pil.Jan Grzech
ppor.pil.Wiktor Szulc
pchor.pil.Michał Andruszko
pchor.pil.Stanisław Andrzejewski
pchor.pil.Józef Bodnar
pchor.pil.Marian Łukaszewicz
pchor.pil.Zygmunt Słomski
pchor.rez.pil.Jerzy Pawlak
pchor.rez.pil.Stefan Sawicki
kpr.pil.Czesław Cichoń
kpr.pil.Eugeniusz Hofman
kpr.pil.Tadeusz Kawałkowski
st.szer.pil.Michał Brzezowski
st.szer.pil.Bronisław Kościk
st.szer.pil.Ryszard Lewczyński
st.szer.pil.Włodzimierz ( Henryk ?) Marchewicz
URL : https://www.valka.cz/151-stihaci-letka-1939-1939-t41147#158811Verze : 0
MOD
Znak používaný 151 stíhací letkou v září 1939. Motiv tohoto znaku byl později použit u znaku 317.polské stíhací perutě RAF.
URL : https://www.valka.cz/151-stihaci-letka-1939-1939-t41147#158812Verze : 0
MOD
Podle Biura Historycznego Lotnictwa v Londýně nezaznamenala 151 EM žádný úspěch.


Podle knihy J.Pawlaka " Polskie eskadry w wojnie obronnej 1939 " :
5.9.1939 - pchor.pil.Łukaszewicz - 1 Do 17 - poškozený


Podle knihy J.B.Cynka " Polskie lotnitwo myśliwskie w boju wrześniowym " :
5.9.1939 - pchor.pil.Łukaszewicz - 1 Do 17 - poškozený


Podle knihy M.Emmerlinga " Luftwaffe nad Polską cz.I - Jagdwaffe" :
11.9.1939 - ppor.pil.Pawlak - 1 Bf 109E 2./JG 76 - Lt.Schulten - nouzové přistání - míra poškození 40%
URL : https://www.valka.cz/151-stihaci-letka-1939-1939-t41147#160714Verze : 0
MOD