Main Menu
User Menu
Reklama

Řád osvoboditele San Martína

Order of Liberator San Martín

Rad osloboditeľa San Martína

Orden del Libertador San Martín

     
Název:
Name:
Řád osvoboditele San Martina
Název v originále:
Original Name:
Orden del Libertador San Martín
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
velkodustojník
komandér
dustojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#544289Verze : 3
MOD
     
Název:
Name:
Řád osvoboditele San Martina - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Collar del Orden del Libertador General San Martín
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#622009Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád osvoboditele San Martin - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Orden del Libertador General San Martín - Gran Cruz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#544290Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád osvoboditele San Martina - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden del Libertador General San Martín - Gran Oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#628376Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád osvoboditele San Martina - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden del Libertador General San Martín - Comendador
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#628377Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád osvoboditele San Martina - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden del Libertador San Martín - Oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#628378Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád osvoboditele San Martina - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orden del Libertador San Martín - Caballero
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#628379Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád osvoboditele San Martina - řetěz
Order of Liberator General San Martín - Collar
Collar del Orden del Libertador General San Martín
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1960 -, Alžběta II.
DD.MM.1965 Šáh Pahlaví, Muhammad Rezá
DD.MM.1994 Tudjman, Franjo
21.04.2008 Correa, Rafael
08.05.2013 Maduro Moros, Nicolás
22.02.2017 -, Filip VI.
DD.MM.RRRR -, Jan Karel I.
DD.MM.RRRR Baudouin I., -
DD.MM.RRRR Chávez, Hugo Rafael
DD.MM.RRRR Gaulle, Charles de
DD.MM.RRRR Olaf V., -
DD.MM.RRRR Pinochet, Augusto
DD.MM.RRRR Stroessner, Alfredo
DD.MM.RRRR Sukarno, Ahmed
Celkem : 14
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#626302Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád osvoboditele San Martin - velkokříž
The Order of the Liberator San Martin - Grand Cross
Orden del Libertador General San Martín - Gran Cruz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1962 Mountbatten, Filip
06.05.1994 -, Filip
DD.MM.2016 Abe, Šinzó
DD.MM.RRRR -, Filip VI.
DD.MM.RRRR Adenauer, Konrad Hermann Joseph
DD.MM.RRRR Albert II., -
DD.MM.RRRR Butrus-Ghálí, Butrus
DD.MM.RRRR Ceaușescu, Nicolae
DD.MM.RRRR Eisenhower, Dwight David
DD.MM.RRRR Fernández, Leonel
DD.MM.RRRR Figueres Ferrer, José
DD.MM.RRRR Mundy, Carl Epting ml.
MM.DD.RRRR Noriega Moreno, Manuel Antonio
Celkem : 13
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#626303Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád osvoboditele San Martina - komandér
Order of Liberator San Martin - Commandor
Orden del Libertador General San Martín - Comendador
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#628381Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád osvoboditele San Martina - důstojník
Order of Liberator San Martin - Officer
Orden del Libertador San Martín - Oficial
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#628382Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád osvoboditele San Martina - rytíř
Order of Liberator San Martin - Knight
Orden del Libertador San Martín - Caballero
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#628383Verze : 0
MOD
Řád Osvoboditele San Martina
La Orden del Libertador San Martin

Tento všeobecně záslužný řád byl založen dne 17. srpna 1943. (Toto datum uvádí argentinský falerista Oscar Pardo). Zároveň však je některými faleristy uváděn jako datum založení 17. prosinec 1957 (dekret vlády č. 16. 628). Řád byl určený k ocenění zásluh na poli kultury, vědy, politiky a ekonomie a byl udělován i za zásluhy o obranu země.
Řád je nejvyšším státním řádem Argentiny a dělí se na stupně:
1. Řádový řetěz Colana (Collar)
2. Velkokříž řádu (Gran Cruz)
3. Velkodůstojník řádu (Gran Oficiál)
4. Komandér řádu (Comandante)
5. Důstojník řádu (Oficiále)
6. Rytíř řádu (Caballero)
Většina faleristů však uvádí, že řád se člení do pěti řádových stupňů s tím, že „colana„ je vlastně povýšením velkokříže (obdobná praxe jako např. u Československého řádu Bílého lva - velkokříž s řetězem).

Velkokříž je nošen na velkostuze a doplněn zlatou řádovou hvězdou.
Velkodůstojník řádu se nosí na náhrdelní stuze a je doplněn menší, stříbrnou řádovou hvězdou
Komandér řádu je nošen na náhrdelní stuze
Důstojník řádu je zlacený a nosí se na náprsní stuze
Rytíř řádu, zde je klenot stříbrný nezlacený, opět náprsní stuha
Udělování řádu v nejvyšším stupni bylo vzácné, bylo uděleno 44 velkokřížů a jen 4 x byl velkokříž udělen s řádovým řetězem.
K narozeninám Evity Peron (33 narozeniny) byl řád udělen i Evitě z titulu první dámy Argentiny, v tomto případě však řád byl doplněn brilianty.
Řád byl založen opravdu po vojenském převratu v roce 1943, převzat Peronem. n V dekretu je však zajímavý článek č. l, kterým se ruší zákon 13. 202 /46 a všechna související nařízení, což z textu vyplývá, že se toto zřejmě týká i původně peronistického řádu. Oficielní argentinské zdroje tedy uvádějí jako rok založení letopočet 1957. Děkuji Ing. Hrdému z Brna za upřesnění dané problematiky.
Obrázky řádu jsou převzaté z prodejního katalogu (cena klenotu ve zlatě 10 000 euro)
Poznámka:
Generál San Martin José (1778 – 1850), původně kádrový důstojník španělské armády, později bojovník za svobodu a nezávislost. V roce 1814 se stal argentinským generálem a osvoboditelem země. Je ctěn a vážen v Chile a Peru, neb se zasloužil o svobodu těchto zemí.
Literatura:
Oscar Pardo: Condecorationes Argentina (Argentinská vyznamenání)
Václav Měřička: Řád Osvoboditele San Martina
Řád osvoboditele San Martína - Ukázka nádherné klenotnické práce  . Další obrázky ukazuji ražbu a sestavení klenotu  .

Ukázka nádherné klenotnické práce . Další obrázky ukazuji ražbu a sestavení klenotu .
URL : https://www.valka.cz/Rad-osvoboditele-San-Martina-t41081#337324Verze : 3