SVK - Aligátor DPP (vozidlo delostreleckého prieskumu)

ALIGÁTOR 4x4 - Delostrelecký pozorovací prostriedok


- vozidlo je obojživelný kolesový transportér slúžiaci na prieskum, zisťovanie súradníc a vyhodnocovanie cieľov a odovzdávanie zistených údajov príslušným stupňom velenia,
- vozidlo môže slúžiť na vykonávanie delostreleckého prieskumu alebo ako pohyblivé veliteľské stanovište na pozorovanie výsledkov vlastnej delostreleckej paľby a odovzdávanie zistených údajov príslušným stupňom velenia,
- vozidlo umožňuje plniť úlohy vo dne, v noci a za zhoršených klimatických podmienok,
- vozidlo má vysoké manévrovacie schopnosti, dokáže prekonávať rôzne typy umelých i prírodných prekážok a zátarás vrátane vodných, ktoré môže prekonávať brodením alebo plávaním,
- vozidlo je štandardne vybavené zariadením na ochranu osádky pred účinkami zbraní hromadného ničenia,
- vozidlo nesie prídavné pancierovanie slúžiace na ochranu osádky pred paľbou pechotných ručných zbraní, ručných granátov a protipechotných mín,
- je prispôsobené na transport železničnou, lodnou i leteckou prepravou,
- osádka vozidla - 4 osoby,
- vozidlo je zavedené v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.


zdroj: www.kerametal.sk

www.kerametal.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-DPP-vozidlo-delostreleckeho-prieskumu-t41078#243121Verze : 0
ideb 2006
foto: www.militaryfoto.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-DPP-vozidlo-delostreleckeho-prieskumu-t41078#158216Verze : 0
IDEB 2006


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-DPP-vozidlo-delostreleckeho-prieskumu-t41078#158470Verze : 0
MOD
Myslím že toto je interiér vozidla.....(IDEB 2006)


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-DPP-vozidlo-delostreleckeho-prieskumu-t41078#158870Verze : 0
MOD
IDEB 2006


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-DPP-vozidlo-delostreleckeho-prieskumu-t41078#165075Verze : 0
detailny zaber (IDEB 2006)


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-DPP-vozidlo-delostreleckeho-prieskumu-t41078#165076Verze : 0
v službách OSSR
cvičenie Železná dýka 2007
(c) Peter Dovina www.mosr.sk

(c) Peter Dovina MOSR
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-DPP-vozidlo-delostreleckeho-prieskumu-t41078#236103Verze : 0
MOD
...

www.kerametal.sk

www.kerametal.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-DPP-vozidlo-delostreleckeho-prieskumu-t41078#243138Verze : 0
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2019 : 85.000,- Kč
Příjmy doposud : 64.741,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!