Main Menu
User Menu

SS - U-41 (1939)

     
Název:
Name:
U-41
Originální název:
Original Name:
U-41
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka
Třída:
Class:
Typ IXA
Kódové označení:
Pennant Number:
U-41
Loděnice:
Builder:
AG Weser, Bremen, /
Založení kýlu:
Laid Down:
27.11.1937
Spuštění na vodu:
Launched:
28.01.1939
Uvedení do služby:
Commissioned:
22.04.1939
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
05.02.1940 potopena / sunk by HMS Antelope (H36)
Potopené lodě:
Sunk Ships:
12.11.1939 Arne Kjøde (11019 GRT)
12.11.1939 Cresswell (275 GRT)
19.11.1939 Darino (1351 GRT)
21.11.1939 Les Barges II (296 GRT)
05.02.1940 Beaverburn (9874 GRT)
Velitel:
Commander:
22.04.1939-05.02.1940 Mugler, Gustav Adolf (Kapitänleutnant)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
potopeno 5 obchodních plavidel (22.815 BRT)


zajmuta 2 obchodní plavidla (2.073 BRT)


poškozeno 1 obchodní plavidlo (8.096 BRT)
Zdroje:
Sources:
https://uboat.net/ ; https://www.u-boote-online.de/ ; https://www.wikipedia.org/ ; https://www.ubootwaffe.net/
URL : https://www.valka.cz/SS-U-41-1939-t41017#376224Verze : 0
MOD
Šlo o loď typu IX
Postavenou v loděnici AG Weser v Brémách, kýl položen 27.11.1937, převzata námořnictvem 22.4.1939. Potopena 5.2.1940 jižně od Irska na pozici 49°20´severní šířky a 10°04´západní délky. Potopena hlubinými náložemi britského torpédoborce HMS Antelope. Zahynula celá posádka 49 mužů.
Ponorka za svou kariéru vykonala tři hlídkové plavby, při nich potopila 7 lodí o celkem 24 888 tunách, poškodila 1 loď o celkem 8 096 tunách.


Přehled kapitánů velících U 41:
Celou dobu velel ponorce jediný velitel Kptlt. Gustav-Adolf Mugler, který ji 22.4.1939 v hodnosti nadporučíka (Oblt.) přebíral pro námořnictvo.
URL : https://www.valka.cz/SS-U-41-1939-t41017#157974Verze : 0