SVK - Aligátor PK RCHBO

ALIGÁTOR 4x4 - Modifikácia pre radiačný, chemický a biologický prieskum


Prieskumný komplet radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, postavený na vozidle ALIGATOR 4x4, je určený na:
- radiačný, chemický a biologický prieskum priestorov predpokladanej činnosti vojsk bez,
- opustenia vozidla alebo po vystúpení z vozidla,
- monitorovanie priestorov kontaminovaných nebezpečnými chemickými látkami a toxickými chemickými látkami, biologickými prostriedkami,
- radiačné, chemické a biologické pozorovanie,
- zisťovanie parametrov jadrového výbuchu,
- odovzdávanie informácii o radiačnej, chemickej a biologickej situácii a vysielanie varovných signálov.


Na vykonávanie tejto činnosti je vozidlo vybavené:
- špeciálnou nadstavbou, ktorú tvorí súbor prostriedkov, prístrojov a zariadení špeciálnej výbavy, súbor komunikačných a spojovacích prostriedkov, prostriedky navigácie a pozorovania a systém riadenia,
- súborom prostriedkov, prístrojov a zariadení špeciálnej výbavy umožňuje detekciu nebezpečných chemických látok a toxických chemických látok na teréne, diaľkovú detekciu chemických látok a NCHL, detekciu biologických prostriedkov v ovzduší, zisťovanie dávky ožiarenia osádky vozidla, označovanie hraníc, pásiem a priestorov s rádioaktívnou, chemickou a biologickou kontamináciou, odber vzoriek plynov, pár a aerosólov rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie z vozidla i pešo a ich prepravu na laboratórnu analýzu, odber vzoriek terénu z vozidla alebo pešo, vyhlasovanie varovných signálov, maskovanie vozidla, dekontamináciu posádky a vozidla,


- osádku vozidla tvoria 3 osoby,


- vozidlo je zavedené v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.


zdroj: www.kerametal.sk

www.kerametal.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#243122Verze : 0
ALIGATOR
prieskumný komplet radiačnej chemickej a biologickej ochranyZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
obrnené obojživelné vozidlo 4x4
posádka: 3
maximálna rýchlosť: 110km/h (na ceste); 6km/h (plavba)
priemerná spotreba: 20l/100km


ŠPECIÁLNA VÝBAVA VOZIDLA
filtračno-ventilačné zariadenie
klimatizácia priestoru osádky
vyslobodzovací navijak
elektrocentrála 1kW
noktovízny prístroj vodiča a veliteľa
rádiostanica 50W, 5W, 1W a vnútorné hovorové zariadenie
systém centrálneho hudtenia pneumatík
baslistická ochrana osádky (STANDAG 4569 úroveň 1)
zadymovacie zariadenie GALIX


ŠPECIÁLNA VÝBAVA KOMPLETU
detektor dávkového príkonu gama žiarenia BNS-98
prenosný detektor dávkového príkonu žiarenia IH-95
analyzátor chemických toxických látok GASMET CX 9000 MIL
detektor chemických toxických látok GID-3
diaľkový detektor chemických toxických látok DD-CWA
chemický preukazník CHP-71
prenosný detektor chemických toxických látok ECAM
detektor biologických prostriedkov MAB
prenosný detektor biologických prostriedkov RAZER
meteorologická sonda METSMAN Mk II
súprava k ručnému odberu vzoriek
manipulátor k automatickému odberu vzoriek terénu
zariadenie na odber vzoriek aerosolov, plynov a pár z ovzdušia
riadiaci počítač GETAC A 770 s prijímačom GPS
počítač na riadenie špeciálnej výbavy kompletu
dekontaminačná súprava OS-3 s náplňami OR-3
vystreľovacie zariadenie signálnych svetlíc
vytyčovacie zariadenie KZO-2
chladiaci box na uloženie vzoriek
izolačné prístroje členov posádky DROGER
ochranné odevy členov posádky OPCH-2
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#157663Verze : 0
MOD
Pre upresnenie prispevku od "koba":
V technike sa nenachádza elektrocentrála 1kW, ale dobíjač akumulátorov poháňaný benzínovým motorom, ktorý poháňa alternátor. Alternátor dobíja AKB cez regulátor napätia klasicky ako v kazdom sucastnom automobile. Kompletné vybavenie vozidla je napájané z batérii a pri vypnutom motore vozidla je takto zabezpečené ich dobíjanie.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#309530Verze : 0
prototyp na IDEB 2006


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#157664Verze : 0
MOD
IDEB 2006
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#157665Verze : 0
MOD
IDEB 2006
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#157667Verze : 0
MOD
Pekny pohlad zhora...
www.militaryfoto.sk


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#159122Verze : 0
Ďalšie foto z IDEB 2006

Interiér

Aligator RCHBO

Aligátor RCHBO
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#159146Verze : 0
MOD
IDEB 2006


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#165082Verze : 0
vo výzbroji OS SR


zdroj: www.mosr.sk

www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#178696Verze : 0
MOD
...

www.kerametal.sk

www.kerametal.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#243137Verze : 0
...

www.militaryphotos.net
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#247395Verze : 0
Pridám eštezopár foto z výcviku vo VVP Lešť (archív autora).


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#309532Verze : 0
Aligátor PK RChBO - dynamické ukázky na IDEB Bratislava


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-PK-RCHBO-t40937#396443Verze : 0
MOD
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2019 : 85.000,- Kč
Příjmy doposud : 64.741,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!