Main Menu
User Menu

East Africa Land Forces

1957-1964

East Africa Land Forces - jednotka vznikla v roku 1957 transformáciou z King´s Africa Rifles.


Zloženie (rok vzniku a zániku jednotky)
1st (Nyasaland) Battalion (1902-1964) (1. prápor)
2nd (Nyasaland) Battalion (1902-1963) (2. prápor)
3rd (Kenya) Battalion (1943-1963) (3. prápor)
4th (Uganda) Battalion (1902-1962) (4. prápor)
5th (Kenya) Battalion (1916-1925, 1930-1963) (5. prápor)
6th (Tanganyika Territory) Battalion (1917-1961) (6. prápor)
11th (Kenya) Battalion (1956-1963) (11. prápor)
26th (Tanganyika Territory) Battalion (1952-1961) (26. prápor)


História:
1.7.1957
- vznik East Africa Land Forces
1.7.1960
- kontrolu nad jednotlivými súčasťami preberajú jednotlivé protektoráty Britskej Východnej Afriky
1961
- zo 6. práporu a 26. práporu vznikajú Tanganyika Rifles - ozbrojené sily nezávislej Tanganiky (dnes Tanzánia)
1962
- zo 4. práporu vznikajú Uganda Rifles - ozbrojené sily nezávislej Ugandy
1963
- z 3. práporu, 5. práporu a 11. práporu vznikajú Kenya Rifles - ozbrojené sily nezávislej Kene
- 2. prápor je rozpustený potom, čo sa zúčastnil bojov medzi Rodéziou a Nyasalandom (súčasné Malawi)
1964
- z 1. práporu vznikajú Malawi Rifles - ozbrojené sily nezávislého Malawi
- zánik East Africa Land Forces a zrušenie jeho veliteľských štruktúr
URL : https://www.valka.cz/East-Africa-Land-Forces-t40902#157511Verze : 0
MOD