Main Menu
User Menu

Potatau I.

     
Příjmení:
Surname:
Pōtatau I.
Jméno:
Given Name:
Te Wherowhero
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
XX.XX.1800 (?)
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.06.1860 Ngaruawahia
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
první maorský král
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
zakladatel dynastie Te Wherowhero
náčelník kmene Waikato
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Potatau-I-t40900#321890Verze : 0
MOD
Potatau I. (Tewherowhero) - maorský král


(asi 1800 - 1860)Narodil se kolem roku 1800 jako nejstarší syn velitele válečníků kmene Waikako od stejnojmenné řeky Terauanganga a Teparengaope - náčelnice kmene Ngati Koura. Později v čele svého kmene zažil postupné podrobování Maorů britskými kolonizátory, které vyvrcholilo uzavřením smlouvy z Waitangi. Tímto dokumentem, jehož podpisu 6. února 1840 se Tewherowhero rovněž zúčastnil, uznali maorští kmenoví náčelníci svrchovanost královny Viktorie I..


Proti nerovnoprávnému postavení Maorů a zabírání jejich půdy kolonisty však záhy vypuklo ozbrojené povstání, vedené náčelníkem Hone Hekem. Ten v roce 1843 porazil Brity v bitvě u Okaihau. Později však jeho vojsko utrpělo drtivou porážku u Ruapekapeky. Neúspěšně dopadla i všechna následující povstání proti britské nadvládě. Maorští náčelníci ze severního ostrova se poté sjednotili a rozhodli se vytvořit vlastní království jako protiváhu k britské koruně. Svolali polynéský parlament - raurangu, na němž se sešli zástupci všech kmenů, aby zvolili maorského krále. V květnu 1857 se jím stal právě Tewherewhere, který přijal jméno Potatau I. Za své sídlo si zvolil rodné Rangiriri, kde si nechal postavit královskou rezidenci.


Král Potatau I. si byl vědom, že britští osadníci a britská koruna se maorské půdy a nadvlády nad Novým Zélandem dobrovolně nikdy nevzdají, proto se začal připravovat na ozbrojený konflikt. Tajně zakoupil tisíce pušek s municí a začal cvičit armádu. Na jaře 1860 zabrali osadníci násilím půdu jednoho z kmenů, jenž byl součástí tzv. maorského království. Současně britské jednotky zahájily postup proti proudu řeky Waikako, aby se zmocnily hlavního města. Když se maorským válečníkům nepodařilo Brity zastavit a hrozilo, že král padne do jejich rukou, spáchal 25.06.1860 sebevraždu. Jeho tělo bylo poté spáleno na posvátné hoře Taupiri nedaleko jeho residence v Rangiriri. Titul maorského krále převzal jeho syn Tawhiao jako Potatau II.


Tzv. 2. maorská válka skončily teprve v roce 1872 definitivním podrobením maorského lidu. Jeho království však porážkou nezaniklo a maorští králové bez území, kteří dodnes v Rangiriri sídlí, hrají důležitou roli v udržování maorských tradic a národního povědomí.
URL : https://www.valka.cz/Potatau-I-t40900#157468Verze : 0