Main Menu
User Menu

Reaktivní pěchotní plamenomet A Šmel (RPO-A Šmel)

Shmel Reactive Infantry Flamethrower A (RPO-A Shmel)

Реактивный пехотный огнемёт А Шмель (РПО-А Шмель)

Reaktívne pechotné plameňomety RPO


RPO Rys (РПО "Рысь" )
RPO-A Šmeľ (РПО-А "Шмель" )


Po skončení druhej svetovej vojny, v ktorej sa plameňomety výrazne osvedčili najmä pri dobývaní opevnených bodov protivníka, sa u typov zaradených do výzbroje Červenej armády dlhú dobu nemenil princíp ich činnosti. Oba vo výzbroji zaradené typy LPO a TPO, teda ľahký a ťažký plameňomet (ЛПО-легкий, ТПО-тяжелый) mali jeden spoločný nedostatok, ktorý sa s rozvojom streleckej výzbroje stával čím ďalej tým viac citeľný - krátky dosah výmetu. U LPO bola maximálna vzdialenosť výmetu zápalnej zmesi 70 metrov a u TPO cca 200 metrov. Preto sa na konci 60-tych a začiatku 70-tych rokov začali v ZSSR vedecko-výskumné práce na novom type plameňometu, ktorého princíp činnosti by bol zásadne odlišný od dovtedajšieho výmetu zmesi zapaľovanej pri opustení hlavne. Okrem už spomínaného krátkeho doletu zmesi má tento princíp ešte jednu nevýhodu, a to že časť zápalnej zmesi zhorí ešte pred dopadom na cieľ, čím sa znižuje jej účinnosť.

Výsledkom výskumnej práce bolo riešenie, pri ktorom zápalná zmes netryská z hlavne, ale letí "na miesto určenia" uzavretá v kapsli. Už prvé pokusy s plameňometom novej koncepcie ukázali, že dostrel prudko vzrástol - na takmer 600 metrov. Po skončení vývoja a po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok bol do výzbroje sovietskej armády prijatý prvý reaktívny pechotný plameňomet RPO (pеактивный пехотный огнемет-РПО), ktorý dostal označenie Rys.

RPO Rys (РПО "Рысь" ) bol jednoduchej konštrukcie, rýchlosť streľby jeden výstrel za minútu, dostrel 400 metrov a mierený dostrel 190 m. Projektil obsahoval 4 l horľaviny. Princíp činnosti je zobrazený na obrázku. Po zamierení na cieľ a stisnutí spúšte (1) sa v spúšťacom obvode indukoval elektrický prúd (2), ktorý zapálil výmetnú náplň (7). Vzniknuté plyny (8) zapálili náplň strely (6) a hnali ju z výmetnej trubice na cieľ. Po dopade sa obal strely (3) roztrhol a časti horľaviny sa po dopade na plošný cieľ rozleteli v páse o dĺžke 30-40 m a šírke 3-4 m.Prenosný komplet tejto zbrane sa skladal z RPO a z dvoch striel a mal hmotnosť 22 kg. Dĺžka zbrane v palebnom postavení bola 1440 mm. RPO Rys bolo možné použiť opakovane, životnosť výmetnej trubice bola do 100 výstrelov.

Napriek všetkým prednostiam, ktoré mal RPO Rys oproti predchádzajúcim plameňometom, nebolo možné prehliadnuť jeho značnú hmotnosť a dĺžku, čo značne sťažovalo jeho použitie v bojových podmienkach. Preto aj po jeho zavedení do výzbroje pokračovali vývojové práce na zlepšení taktických vlastností zbrane.

A práve počas skúšania nových typov zápalných zmesí objavili vedeckí pracovníci jedného zo špeciálnych laboratórií ministerstva obrany zmes, ktorá umožňovala využiť v plameňomete hneď dva ničiace činitele - teplotu a pretlak. Zmes preto príznačne pomenovali ako termotlakovú (термобарический cостав). Na základe armádnej objednávky potom v roku 1984 začali práce na konštrukcii pechotného plameňometu, ktorý by využíval práve takúto zmes. O štyri roky na to, v roku 1988 bol nový reaktívny plameňomet zaradený do výzbroje sovietskej armády pod označením RPO-A Šmeľ (РПО-А "Шмель"), v preklade čmeliak. Vlastnosti novej zbrane predstihli všetky očakávania. Jej dostrel sa opätovne zvýšil - cielený na 600 metrov a maximálny na 1000 m a vynikajúci bol i účinok projektilu v cieli. Pechota tak bez preháňania získala do svojej výzbroje "vreckové delostrelectvo" (карманнaя артиллерия).

Skúsenosti z použitia RPO-A v Afganistane ukázali, že pri jeho nasadení boli v mnohých prípadoch dosiahnuté dokonca lepšie výsledky, než pri použití klasického delostrelectva. Jeden príklad za všetky: ostreľovaný bol oporný bod mudžahídov, ktorí sa ukryli za stenou domu zhotovenou z utlčenej hliny. Pri streľbe z tankového kanónu bol výsledok nulový, pretože projektil len neškodne preletel cez stenu. Avšak po jednom jedinom výstrele z RPO-A sa celá stena domu jednoducho rozpadla...

Okrem Afganistanu bol RPO-A účinne použité aj v bojových operáciách v Tadžikistane a Čečensku, osobitne počas útoku na Groznyj. Vysoká účinnosť "Šmeľa" bola používaná napr. v boji proti snajperom (ostreľovačom). "Dudájevci", ako sovieti volali čečenských povstalcov, používali taktiku pohyblivých palebných ohnísk. Snajper teda vystrelil a prebehol k inému oknu. Ak sa však toto okno nachádzalo v tej istej izbe stačil jeden zásah "Šmeľom" do izby a snajper bol s istotou vyradený z boja. Aj keď počas bojov vyšli najavo mnohé nedostatky vo výzbroji a vybavení federálnych vojsk, tak automat AKM, granátomet Mucha a plameňomet Šmeľ boli nazývané najlepšími zbraňami vojaka. Len pre zaujímavosť uvediem, že za boje v Čečensku bolo 92 plameňometčíkov vyznamenaných Radom za statočnosť (орден Мужества), 37 Radom za vojenské zásluhy (За военные заслуги), 308 medailou Za odvahu (медаль За отвагу), 74 medailou Radu za zásluhy o vlasť (медаль ордена За заслуги перед Отечеством) a veliteľ plameňometnej čaty staršij lejtenant Ilja Panfilov (старший лейтенант Илья ПАНФИЛОВ) bol výnosom prezidenta Ruska oprávnený nosiť od 6.4.1995 titul Hrdina Ruska (Герой России).

RPO-A sa vyrába v troch rôznych verziách:
- RPO-A s termotlakovou muníciou (РПО-А термобарический боеприпас),
- RPO-Z so zápalnou muníciou (РПО-3 зажигательный боеприпас)
- RPO-D s dymotvornou muníciou (РПО-Д дымовой боеприпас)

Po konštrukčnej stránke je RPO-A vlastne reaktívnym granátom uloženým v jednorazovej plastovej výmetnej trubici (kontajnery). Na výmetnej trubici je namontovaný jednoduchý optický zameriavač ciachovaný do 600 metrov, výklopná pištoľová rukoväť so spúšťovým mechanizmom a predná pevná rukoväť. Garantovaná doba použitia kompletu pri správnom uskladnení je 10 rokov. Oproti RPO je RPO-A výrazne ľahší - váži 11 kg, a tiež kratší (920 mm). V pochodovej polohe sú k sebe spojené dva kontajnery (výmetné trubice), ktoré sa v boji od seba odpoja a používajú samostatne. Po použití (výstrele) sa kontajner odhadzuje. Teplotné rozhranie použitia je široké - od -50 do + 50°C.

Jeho strela kalibru 93 mm (na obrázku dole) má väčší ničivý účinok v cieli, hoci má oproti RPO polovičnú náplň horľaviny. V termotlakovej a v zápalnej verzii má hmotnosť 2,1 kg, v zadýmovacej 2,3 kg. Počiatočná rýchlosť strely je 125 m/s (±5 m/s). Dĺžka projektilu (granátu) je 700 mm.

Reaktívna strela (granát) je v prednej časti vybavená malou kumulatívnou náložou, ktorá zabezpečuje prerazenie poľných opevnení. Do vzniknutého otvoru následne vniká samotný náboj, ktorý vybuchuje a vytvára oblak výbušnej látky, ktorý je hneď nato detonátorom privedený k výbuchu. Zničujúci účinok je tak vytváraný nielen vysokou teplotou a tlakom vybuchujúceho oblaku rozprášenej výbušnej látky, ale i prudkým poklesom tlaku (dekompresiou) v epicentre výbuchu. Účinok v cieli, ak vybuchol granát vo vnútri objektu, možno prirovnať k zásahu 122 mm delostreleckým granátom či mínou rovnakého kalibru. Smrtiaci účinok v takomto prípade pokrýva oblasť 80 m3. Ak je zbraň použitá v otvorenom priestore má smrtiaci účinok na ploche 50 m2.

Zadýmovací projektil vytvára po odpálení, v závislosti od poveternostných podmienok, dymovú clonu od 55 do 90 m.

Pri samotnej streľbe je veľmi dôležité si uvedomiť, že v nebezpečnej zóne, ktorá je v rozsahu 110° za vyústením zbrane, hrozí do vzdialenosti 45 m zasiahnutie horiacimi plynmi. Preto v tejto zóne sa pri výstrele nesmú nachádzať ľudia alebo zvieratá. Rovnako ani v smere výstrelu sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, ktoré by prekážali voľnému letu projektilu k cieľu. Pri streľbe poležiačky musia nohy a telo strelca zvierať s osou výstrelu uhol 60°. Je zakázaná streľba v prípade ak za chrbtom strelca je stena vo vzdialenosti bližšej ako 3 metre. Streľba môže byť vedená len ak vzdialenosť pevnej prekážky (steny) od chrbta strelca je minimálne 6 metrov a bočná vzdialenosť najmenej jeden meter. Zakázaná je streľba na vzdialenosť kratšiu ako 20 metrov. V prípade streľby poležiačky nie je dovolené strieľať na ciele vzdialené viac ako 200 metrov, pri streľbe kľačiac nesmie vzdialenosť cieľa presiahnuť 400 m.

Pre výcvik strelcov z RPO-A slúži počítačom riadený trenažér 9F700-2.

TTD:

typ RPORPO-ARPO-ZRPO-D
kaliber (mm)
110
93
93
93
hmotnosť (kg)
22
11
11
11
dĺžka (mm)
1440
920
920
920
hmotnosť projektilu (kg)
9,4
6,5
6,5
6,5
hmotnosť náplne (kg)
4
2,1
2,1
2,3
max. dostrel (m)
400
1200
1000
1000
mierený dostrel (m)
190
600
600
600atom 10/1986
НАСТАВЛЕНИЕ ПО СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ 93-мм РЕАКТИВНЫЙ ПЕХОТНЫЙ ОГНЕМЕТ(РПО-А), МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР, МОСКВА ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1980
ru.wikipedia.org
www.arms.ru
www.janes.com
www.shipunov.com
www.soldiering.ru
URL : https://www.valka.cz/Reaktivni-pechotni-plamenomet-A-Smel-RPO-A-Smel-t40891#157424Verze : 3
MOD
foto
Reaktivní pěchotní plamenomet A Šmel (RPO-A Šmel) - RPO Rys - 1. kapsľa so zápalnou zmesou 2. krídelká stabilizátora 3. výmetný motor na tuhé palivo

RPO Rys - 1. kapsľa so zápalnou zmesou 2. krídelká stabilizátora 3. výmetný motor na tuhé palivo
Reaktivní pěchotní plamenomet A Šmel (RPO-A Šmel) - RPO-A - 1. kapsľa so zápalnou zmesou 2. krídelká stabilizátora 3. výmetný motor na tuhé palivo

RPO-A - 1. kapsľa so zápalnou zmesou 2. krídelká stabilizátora 3. výmetný motor na tuhé palivo
Reaktivní pěchotní plamenomet A Šmel (RPO-A Šmel) - RPO-A, hore výmetná trubica, dole termobarická náplň a výmetný motor

RPO-A, hore výmetná trubica, dole termobarická náplň a výmetný motor
Reaktivní pěchotní plamenomet A Šmel (RPO-A Šmel) - RPO-A

RPO-A
Reaktivní pěchotní plamenomet A Šmel (RPO-A Šmel) - RPO Rys

RPO Rys
URL : https://www.valka.cz/Reaktivni-pechotni-plamenomet-A-Smel-RPO-A-Smel-t40891#157432Verze : 2
MOD
Prezentačné video výrobcu RPO.
URL : https://www.valka.cz/Reaktivni-pechotni-plamenomet-A-Smel-RPO-A-Smel-t40891#428120Verze : 0
MOD
Luhanská separatistická armáda vybavila některá pásová vozidla MT-LB reaktivními plametomety RPO-A Šmel.
Zdroj:
defence-ua.com
Reaktivní pěchotní plamenomet A Šmel (RPO-A Šmel) - Kulometná věž MT-LB s nástavbou nesoucí čtyři výmetnice raket Šmel.

Kulometná věž MT-LB s nástavbou nesoucí čtyři výmetnice raket Šmel.
URL : https://www.valka.cz/Reaktivni-pechotni-plamenomet-A-Smel-RPO-A-Smel-t40891#701379Verze : 0
MOD