Main Menu
User Menu

Antoninus Pius

Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus Pius


(19.9. 86 - 7.3. 161)
URL : https://www.valka.cz/Antoninus-Pius-t40790#157256Verze : 0
Antoninus Pius
Římsky císař Antoniunus Pius
Rímsky cisár Antoniunus Pius


Narodený 19. septembra roku 86 n. l. v Lanuviume
Zomrel 7. marca roku 161 n. l. v Loriume
Ako cisár vládol od 10. júla 138 n. l. do 7. marca 161 n. l.


Antoninus Pius sa narodil ako Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus 19. septembra roku 86 n. l. v starom Latinskom meste na juhovýchod od Ríma v Lanuviume. Predkovia jeho otca pochádzali z Nemaususu v Galií. Jeho dedo z otcovej strany T. Aurelius Fulvus stal sa konzulom a dokonca po dva krát a raz zastával funkciu prefekta. Konzulom bol taktiež jeho praotec Aurelius Fulvus. Matka Antonia Pia bola Arria Fadilla. Jeho matka taktiež pochádzala zo starého rímskeho rodu a jej otec bol taktiež dva krát konzulom Ríma. Mladý Antoninus vyrastal v Lorium, na Via Aurelia, kde neskôr vybudoval svoj palác.

Jeho život za mladších čias je opradený tajomstvom, ale okolo rokov 112 až 117 n. l. si zobral za manželku Anniu Galeriu Faustinu. Faustina zomrela v roku 141 n. l. a mala s Antoninom Piom štyri deti z ktorých si mladšia dcéra Faustina zobrala za manžela Marca Aurelia a ostatné zomreli krátko po narodení. Z ostatných najdlhšie žil Galerius Antoninus, ktorý taktiež zomrel ako malé dieťa.


Hadrian menoval Antonina ako jedného z konzulárnych správcov Itálie a medzi rokmi 130 a 135 n. l. zastával funkciu prokonzula v Ázií. Antoninus mal znamenitú kariéru, ale 25. februára v roku 138 n. l. Hadrian radikálne zmenil Antoninovu budúcnosť. Hadrian sa stretol so senátormi a oboznámil ich o svojom rozhodnutí adoptovať Antonina za svojho syna a nástupcu. Antoninus túto ponuku prijal a súhlasil že adoptuje ako svojich nástupcov synovca svojej ženy M. Antonina ktorý neskôr vládol ako cisár Marcus Aurelius a taktiež aj budúceho cisára Lucia Vera, syna Aelia Vera.

Keď Hadrian dňa 10. júla 138 n. l. zomrel, Antoninus presunul jeho telo z Baiae do Ríma aby ho pochoval v hrobe vybudovanom Hadrianom. Na úctu svojmu adoptívnemu otcovi poprosil a obhajoval ho pred senátom aby uznal jeho vyhlásenie za božského. Oddanosť Antonina k Hadrianovi patril k dôvodom prečo senát ho poctil titulom Pius. A potom prešiel do dejín pod menom Antoninus Pius. Odmietol návrh senátu pomenovať mesiace september a október po cisárovi a jeho žene. Senát jeho ženu poctil menom Augusta. Po jej smrti len o pár rokov neskôr ju senát poctil prijatím medzi bohov a schválil vybudovanie nového chrámu.

Na začiatku svojej vlády Antoninus vrátil Itálií celý a ostatným provinciám polovicu podielu z daní čo boli povinný vyzbierať pri jeho nástupe. Čím si aj získal obrovskú popularitu u ľudu. Jeho ekonomická politika bola skromná, vyhýbal sa utrácaniu, ale podporoval praktický prospech pre verejnosť. Zbytočne nevyberal dane a nezvyšoval dane provinciám. Postihoval svojich správcov za prekročenie hraníc, ktoré im určil pri výbere daní a správe územia. Provincie v celku pod jeho vládou prosperovali. Jedným z pozitívov jeho vlády je aj to že sa prestali používať udavači ako jeden z nástrojov vlády. Napriek svojim pokusom zvýšiť príjem štátnej pokladne, Antoninus často rozdával dary ľuďom, vojakom a usporiadal veľké verejne hry s množstvom rôznych zvierat. Cisár taktiež používal svoje vlastné financie na zabezpečenie rozdávania pšenice, oleja a vína zdarma počas hladu a pomáhal so zmiernením dopadov požiarov, povodní a zemetrasení v Ríme, ale aj v provinciách.
URL : https://www.valka.cz/Antoninus-Pius-t40790#158178Verze : 0
Na rozdiel od svojich predchodcov Traiana a Hadriana, ktorý budovali v Ríme a celej ríši rozsiahle stavby, Antoninus sa rozhodol, že nebude pokračovať v rozsiahlom budovaní, ale oddaný pamiatke svojho adoptívneho otca cítil povinnosť dokončiť budovy, ktoré začal alebo sľúbil vybudovať. Cisár dokončil Mausoleum Hadriana pri rieke Tiber a vybudoval chrámy k uctievaniu Hadriana v Campus Martius a svojej žene Faustine na fóre. Obnovil najstarší most v Ríme Pons Sublicius, spolu s Graecostadiom a Colloseom. Mimo Ríma opravil cisár cesty a prístavy v Alexandrii, Caiete a Terracine, kúpele v Ostii, akvadukt v Antiu a chrámy v rodnom meste Lanuvium.

Niektorý historici udávajú, že Antoninus cestoval do Egypta a Sýrie, aby potlačil vzburu ľudu pri Červenom mori. Rím bol jeho domovom, kam mohol dostať správy zo všetkých provincii rovnakou rýchlosťou. Aby uľahčil provincie o náklady na ubytovanie cisára spolu s jeho sprievodom, keď cestoval mimo Ríma tak išiel iba na svoje statky v Campanii. Znovu posunul stredobod ríše späť do Ríma a do Italie.

Počas tretieho konzulátu vydal Antoninus sériu nezvyčajných mincí s celkom novými náboženskými a mytologickými obrazmi. Tieto vydal na prípravu pre oslavu deväťsto rokov od založenia Ríma. Táto séria, vydaná v bronze oslavovala aj spojenie Ríma so svojimi vzdialenými koreňmi ako sú Troia, Latini a Sabini, a pri tom a uctila bohov, ktorí chránili mesto v minulosti spolu s najväčšími hrdinami ako Aeneas, Romulus, Numa Pompilius a Augustus. Účelom toho malo byť zvýšenie dôležitosti Ríma ako centra ríše a odtrhnutie a sa od štýlu vlády jeho predchodcov ktorá viedla k zrovnaniu Ríma s provinciami.

Jeho vláda bola mierna, aj keď historik Capitolinus hovorí, že viedol vojny, prostredníctvom legátov proti Britoncom, Moorom, Germanom, Dácianom a Alanom a podmanil vzbury v Achaei, Egypte a Iudei. Vojna v Britanii v roku 142 n. l. viedla k vybudovaniu múru, ktorý tvoril druhú ochrannú hranicu na sever od Hadrianového valu. Osvedčil sa aj ako diplomat a schválil postavenie kráľov Armeniancom, Lazom a Quadom a úspešne sa mu podarilo zabrániť Parthskému útoku na Armeniu a to iba tým že poslal Parthskému kráľovi nótu upozornenia. Ako cisár sa zaujímal tak podobne ako jeho predchodca o právo a jeho legislatíva sa často spomína u Iustiniana. Mnohí právnici slúžili aj v poradnom zbore cisára a radili mu v otázkach práva.

V roku 145 n. l. si zobral Marcus Aurelius dcéru Antonina Pia Faustinu za svoju ženu a tá si čoskoro sa zastala miesto svojej mŕtvej matky. Marcus Aurelius dostal niektoré cisárske právomoci, a spolu s Luciom Verom držali mnohé úrady ako prípravu pre svoje vládnutie. Antoninus Pius zaistil, aby keď odíde nechal za sebou Rím v dobrom finančnom stave, a jeho nástupcovia zdedili okolo údajne 675 miliónov sesterciov v štátnej pokladni.

Antoninus Pius zomrel 7. marca roku 161 n. l. v Loriume a bol následne senátom povýšený na boha. Jeho adoptívny synovia a nástupcovia postavili Stĺp z červenej žuly jemu venovaný v Campus Martius. Vo svojej knihe vyslovil Marcus Aurelius svoju lásku k svojmu adoptívnemu otcovi slovami „Urob všetky veci ako žiak Antonina. Mysli na náležitosť všetkých jeho rozumných činoch, na jeho ustavičnú rovnováhu, na jeho oddanosť, nábožnosť, na pokojnosť jeho správania, na láskavosť jeho charakteru, na jeho pohŕdanie voči bublinám slávy, a jeho túžbu vždy správne pochopiť všetky situácie.“ Antonina Pia považujú skoro všetci dejepisci ako príklad a prototyp dobrého cisára, ktorý daroval Rímu obdobie šťastia, náboženskej oddanosti a istoty. A ktorému niet páru v celej histórii Rímskej ríše.


Dlhá vláda Antonina Pia sa často považuje sa dobu pokoja a miera pred búrkou čo nasledovala a postihla jeho zástupca Marcus Aurelius. Spolu s relatívnym mierom uložil tichý tón svojej Imperiálnej vlády, podstatne na rozdiel od vlád jeho dvoch predchodcov (Traianus a Hadrianus). Antoninovi sa podarilo ovládať Ríšu a s takou miernou rukou, že vyhral rešpekt, úctu a lásku všetkých svojich občanov.
URL : https://www.valka.cz/Antoninus-Pius-t40790#158179Verze : 0
Antoninus Pius prehľad pôct a titulov od roku 138 do roku 161 n. l.:
Tribún ľudu – I. až XXIIII.
Imperátor – I. až II.
Konzul – I. až VI. /prvý konzulát 120/
Caesar. Later (138), Avgustus (138), Pontifex Maximus – Najvyšší kňaz (138), Pius(138), Otec vlasti (139).


A jeho portrét na minci.
URL : https://www.valka.cz/Antoninus-Pius-t40790#158180Verze : 0