Main Menu
User Menu
Reklama

Hadrianus, Publius Aelius

Hadrianus, Publius Aelius
Římsky císař Hadrianus
Rímsky cisár Hadrianus


Narodený 24. januára roku 76 nášho letopočtu.
Vládol od 8. augusta 117 n. l. do 10. júla 138 n. l.
Zomrel 10. júla 138 n. l.


Cisár Hadrian sa narodil 24. januára roku 76 nášho letopočtu. Spor o míste jeho narodenia je už od čias staroveku. Narodil sa pravdepodobne v meste Italica, v Hispanii Baetice. Iný zdroj „Historia Augusta“ tvrdí, že miesto jeho narodenia je Rím. Hadrianovy predkovia pochádzali z mesta Hadria v Piceniu a do Italici prišli počas 2. púnskej vojny. Otec Hadriana, P. Aelius Afer, bol pretórom v rokoch 85 - 86 n. l. a jeho matka, Domitia Paulina, pochádzala zo starej rodiny z Gadesa, jednej z najbohatších v Ríme. Jeho sestra Paulina sa vydala za Severiana čo ovplyvnilo aj jeho kariéru.


Traian bol bratranec jeho otca a keď zomrel, M. Ulpius Traian a P. Acilius Attianus sa stali poručníkmi mladého Hadriana. Italicu navštívil po prvý krát ako 10 ročný. Bol tam len krátky čas a potom sa vrátil späť do Ríma, aby začal svoju rýchlu kariéru najprv ako decemvir, prefekt Latinárum. Potom bol vojenským tribúnom 3 rôznych légií (II. v Pannónii, V. v Moesií a XXII. v Germánií) a to počas rokov 95 – 97 za sebou. Tým sa dal na vojenskú kariéru. Ďalej bol Qestorom, tribunom ľudu, Praetorom. V roku 106 bol legátom I. légie v Germánií a v roku 107 viceguvenérom Pannónie. Prvý konzulát mal v roku 108 vo veku 32 rokov. Počas smrti Traiana v roku 117 zastával funkciu legáta v Sýrií. Keďže Traian so svojou ženou Pompeiou Plotinou nemali žiadne deti, a boli adoptívnymi rodičmi Hadriána tak sa stal nástupcom cisára. V roku 100 si vďaka Trajanovej žene Plotine, vzal za ženu neter Traiana Sabinu, ktorá bola o desať rokov mladšia ako on. Manželstvo nebolo veľmi šťastné, aj keď trvalo až do jej smrti v roku 136 alebo 137. Napriek tomu, že manželstvo nebolo veľmi dobré, bolo veľmi dôležité pre Hadriana, lebo mu to pomohlo v jeho kariére.


V lete, keď sa Traian vracal z Parthie ochorel v Selinuse v Cicilií a zomrel dňa 8. augusta roku 117. Sýrske jednotky vyhlásili svojho legáta, Hadriana, za cisára a jeho formálne schválenie senátom prebehlo bez problémov. Hadrian si vybral ako svoje formálne meno Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, ale väščinou používal Hadrianus Augustus. Jeho príchod do Ríma začal vraždou štyroch mužov, ktorí všetci boli konzulmi a správcami. Hadrian vždy popieral zodpovednosť, ale jeho vzťahy so senátom boli tým trvalo poškodené, a už sa nikdy nevylepšili. Boli to Cornelius Palma, kto bol s Traianom na východe a bol správcom Sýrie, Avidius Nigrinus správca Dacii, Publilinus Celsus, a Lusius Quietus správca Judei a jeden z najvyšších generálov. Vždy existovali v armáde výhrady voči Hadrianovi, lebo nechcel prijať Traianovú politiku zväčšovania. Ale odpor, čo vyvolal ho trápil až do smrti. Bol konzulom v roku 119, čo bolo aj jeho posledným konzulátom. V tom sa aj líšil od svojich predchodcov ktorý držali konzulát viac krát. Istú skromnosť preukázal aj tým aké tituly prijal a že ich prijímal až po dlhšom čase.


Aj jeho vládu ovplyvnilo veľa udalosti. Najprv to bolo židovské povstanie ktoré vzniklo už za vlády Traiana a veľmi sa za jeho vlády rozšírilo. Problémy nastali v Mauretánii, Dácii a aj v Severnej Británii. Neskôr keď sa rozhodol znovu osídliť Jerusalem pod názvom Aelia Capitolina, a vybudovať chrám Iupiterovi v mieste židovského chrámu vypuklo ďalšie povstanie pod vedením Šimona Bar Kochba, ešte horšie ako predchádzajúce. Cisárovým cieľom bolo zabezpečiť silné hranice Rímskej ríše. Upevňovanie a nie zväčšovanie bola jeho politika a pre to mali voči nemu výhrady, najmä keď odovzdal územie čo dobyl Traian na východe aj keď to bol proces, čo začal Traian, a odišiel z Dácie.
URL : https://www.valka.cz/Hadrianus-Publius-Aelius-t40783#157197Verze : 0
Cisár mal veľké vojenské skúsenosti a preslávil sa aj budovaním veľkého obranného valu, ktorý sa aj nazýval Hadrianov val. Slúžil v provinciách na východe, pozdĺž Dunaja, a pozdĺž Rína. Po tom čo prišiel do Ríma, začal cesty okolo ríše skoro všetkými provinciami. V období rokov 121-125 /precestoval Galiu, Germániu, Raetiu, Noricum, Britániu, Hispániu, Mauretániu, Afriku, Líbyu, Cyréniu, Krétu, Sýriu, Eufrat, Pontus, Bithýniu, Áziu, Tráciu, Moésiu, Dáciu, Panóniu, Acháju, Atény, Sicíliu/, v rokoch 128-132 /precestoval Afriku, Atény, Áziu, Pamphyliu, Phrygiu, Pisidiu, Ciliciu, Sýriu, Commagen, Cappadociu, Pontus, Antiochiu, Judeu, Arábiu, Egypt, Líbyjskú púšť/ a v rokoch 134-136 /precestoval Sýriu, Judeu, Egypt/. Jeho prítomnosť na východe v posledných rokoch bola vyžadovaná najviac kvôli židovskej vojne. Jeho návštevy v Aténach boli z oddanosti ku Gréckej kultúre.


Hadrian strávil tak malo času v Taliansku v porovnaní s tým, koľko bol v zahraničí, že jeho vnútorná politika bola minimálna. Keď prišiel do Ríma v roku 118 dostalo sa mu nepriateľského uvítania od senátu. Zabezpečil aby Traian bol uctievaný ako si zaslúžil. Potom začal kontrolovať finančné záležitosti ríše, a našiel obrovskú sumu nezaplatených dlhov vo svoj prospech v sume 900.000 sesterciou, ktoré nechal verejne spáliť, vďaka čomu si získal popularitu ľudu. Spolu s tým pokračoval a rozšíril rozdávanie alimentov, kde sa požičiavali ľudom štátne peniaze s tým, že peniaze na úroky dávali svojím komunitám. Tie peniaze pomohli zaplatiť nutné výdavky v miestach ako sú sirotince a pozdvihnúť miestne hospodárstvo. Ďalej zabezpečil zásoby pšenice programom vybudovania poli v Ostií. Jeho zásluha právu bola v kodifikácií prétorských a edilských ediktov. Úlohou poveril Salvia Iuliana, ktorý vytvoril jeden z najlepších rímskych zákonov. Všetky staré edikty zozbieral Iuian a zhrnul do jedného dokumentu, čo sa stal základom celého právneho kódexu.


Cisár bol dobrým rečníkom, študoval filozofiu, iné vedy a v debatách dokázal byť rovným aj odborníkom. Písal svoj vlastný životopis ktorý sa nezachoval, poéziu a bol aj architektom. V architektúre dokázal vybudovať veľké diela. Prerobil Agripinin Pantheon, obnovil tradičný chrámový tvar so stĺpmi a stĺporadím, pridal rotundu a prikryl kupolou so zdrojom vysvietenia chrámu. Ovplyvnil aj skoro každé mesto a provinciu, čo navštívil. Venoval zvláštnu pozornosť Aténam, kde dokončil Zeusov chrám po šiestich stovkách rokoch od začatia stavby. Vo vzťahoch k filozofom a vedcom často pripomínal svoju nadriadenosť. Cisárovo najvýznamnejšie literárne dielo, ktoré sa zachovalo bola krátka báseň, čo údajné napísal tesne pred smrťou.


Známy, je aj jeho vzťah s mladým, pekným mládencom Antinousom. Ale keď bol s ním v roku 130 v Egypte, tak sa počas plavby na Níle utopil. Dôvody neboli známe niekde sa tvrdí, že Antinous spáchal samovraždu, lebo počul od veštca, že keby to urobil, tak ten počet rokov, čo ma do konca života, by sa pridal k životu Hadriana. Keď sa cisár vrátil do Ríma jeho zdravie sa podstatne zhoršovalo. Mal 60 rokov jeho žena Sabina zomrela, Antinousa nemal a tým pádom začal premýšľať o nástupcovi. Teraz ale nebol nikto, kto by svojimi vojenskými schopnosťami bol vhodný kandidát na túto ťažkú úlohu. Jeho výber, L. Ceionius Commodus, bolo prekvapujúci. Jeho zdravie bolo zlé a nemal žiadne vojenské skúsenosti, svoju kariéra budoval len v oblasti politiky. Niektorí historici a vedci tvrdia, že bol nemanželským synom Hadriana. Napriek tomu, vynikol len tým, že mal pekný vzhľad, žil ľahkovážne a extravagantné. Commodus zomrel roku 138. Druhý bol T. Aureilius Fulvius Boionius Arrius Antoninus neskôr vládol ako Antoninus Pius. Hadrian chcel, aby adoptoval dvoch mužov. Jeden bol synom Commoda, neskôr Lucius Verus. Druhý bol Marcus Aelius Aureilius Verus, a neskôr Marcus Aurelius. Po Antoniovej Piovej smrti v roku 161 obaja nastúpili ako cisári.


Hadrian zomrel dňa 10. júla roku 138 n. l. vo Ville v Baiae, pri Neapoli. Hadrianov popol bol uložený do jeho Mausolea a bol vyhlásený ako divus. Hadrianovo mauzóleum neskôr bolo prestavané na Anjelský hrad – sídlo pápežov. Veľký Chrám v Campus Martius mu bol postavený v roku 140 a teraz sa volá Hadrianeum, a je jeden z najväčších v Ríme. Hadrian bol veľký vládca a zastal si svoje miesto po Traianovi. Hadrianus hral dôležitú úlohu v zahraničnej politike ríše a v centralizovaní moci. Bol jeden z pozitívnych cisárov Ríma a jeho dobrá povesť sa zachovala až do dnes.
URL : https://www.valka.cz/Hadrianus-Publius-Aelius-t40783#157198Verze : 0
Prehľad pôct a titulov od roku 117 do roku 138:
Tribún ľudu – I. až XXI. /XXII.?/
Imperátor – I. až II.
Konzul – I. až III.
Avgustus (117), Pontifex Maximus – Najvyšší kňaz (117), Otec vlasti (128).
URL : https://www.valka.cz/Hadrianus-Publius-Aelius-t40783#157199Verze : 0