Main Menu
User Menu

Řád Kanady

Order of Canada

Ordre du Canada

     
Název:
Name:
Řád Kanady
Název v originále:
Original Name:
Order of Canada / Ordre du Canada
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1967
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Rytíř Řádu Kanady (C.C.)
Důstojník Řádu Kanady (O.C.)
Člen Řádu Kanady (C.M.)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
www.thecanadianencyclopedia.com
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#498096Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Kanady - Rytíř
Název v originále:
Original Name:
Order of Canada - Companion / Ordre du Canada - Compagnon
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1967
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka je biela s červenými okrajmi, pripomínajúca Kanadskú zástavu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Ritiersky stupeň je udelovaný za vysoké zásluhy o Kanadu a humanitu.

Taktiež do tohto stupňa môžu byť menovaní jednotlivci za ich mimoriadny úspech pri výkone svojhej práce.
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada

URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#498097Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Kanady - Důstojník
Název v originále:
Original Name:
Order of Canada - Officer / Ordre du Canada - Officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1967
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka je biela s červenými okrajmi, pripomínajúca Kanadskú zástavu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
www.thecanadianencyclopedia.com

URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#498098Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Kanady - Člen
Název v originále:
Original Name:
Order of Canada - Memeber / Ordre du Canada - Membre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1967
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka je biela s červenými okrajmi, pripomínajúca Kanadskú zástavu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
www.thecanadianencyclopedia.com

URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#498100Verze : 1
MOD
Řád Kanady- The order of Canada
Tento záslužný řád byl založen při stém výročí existence kanadské konfederace, dne 17. dubna 1967. Jeho název je prostý a výstižný. ŘÁD KANADY.
Nejvyšší představitelkou řádu je královna Alžběta II., kterou formálně zastupuje Generální guvernér Kanady. Guvernér je zároveň kancléřem řádu. Od doby založení řádu k roku 2005 bylo uděleno celkem 5 268 tohoto řádu ve všech stupních. Řád ve svých stanovách nařizuje a určuje, že ve stupni rytíř je možno ročně udělit jen 15 řádu v tomto nejvyšším stupni a přitom všech žijících rytířů řádu nesmí být více jak 165 .
Důstojník řádu může být udělen maximálně 64 občanů Kanady.
Člen řádu Kanady, zde je limit stanoven na počet 164 členů řádu jmenovaných v jednom roce.
Řád má ti stupně a to nevyšší stupeň:
Rytíř řádu Kanady a dále pak Medaili za odvahu a Medaili Za službu.
Řád se uděluje za mimořádné zásluhy a statečnost i za vynikající zásluhy ve státním i občanském či veřejném životě.
Rytíř řádu ( Companion)
Důstojník řádu ( Officer)
Příslušník řádu v nejnižším stupni ( Member)
Stavbou řádového odznaku navazuje tento řád na britské řády a je zde jistá podoba na řádovou hvězdici řádu Sv. Michala a Sv. Jiří.
Poznámka : Poslední stupeň je v našich podmínkách označován jako rytíř, ale možný výklad je "člen řádu " .
Literatura:
H. Taprell Dorling : Ribbons and Nedala
E.C. Joslin: The Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals
Řád Kanady - Obrázek s oceněním řádu převzat z prodejního katalogu Künker.

Obrázek s oceněním řádu převzat z prodejního katalogu Künker.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#322996Verze : 1
Název
Name
Řád Kanady - Důstojník
Order of Canada - Officer
Order of Canada - Officer / Ordre du Canada - Officier
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1967 Curtis, Wilfred Austin
DD.MM.1979 Lapointe, Hugues
DD.MM.1982 Hoffmeister, Bert
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#627998Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Kanady - Člen
Order of Canada - Memeber
Order of Canada - Memeber / Ordre du Canada - Membre
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1994 - Anderson, James Ernest
DD.MM.RRRR - Nickson, Orson Allen
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#627999Verze : 0
MOD