Main Menu
User Menu

Vojenský záslužný rad

Order of Military Merit / Ordem do Merito Militar

     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Veľkokríž
Veľkodôstojník
Komandér
Dôstojník
Rytier
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#552811Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - velkodustojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Grande oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
produto.mercadolivre.com.br
produto.mercadolivre.com.br
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#552813Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Comendado
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
pt.wikipedia.org
www.planalto.gov.br

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#556202Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - dustojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.planalto.gov.br

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#553325Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Cavaleiro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.planalto.gov.br
www.cmpa.tche.br

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#553275Verze : 1
MOD
Vojenský záslužný řád byl založen dekretem pod číslem jednacím 24 660 ze dne 17. června 1934. Řád byl určen jako viditelné a nositelné ocenění především pro vojáky, za všeobecné zásluhy v době míru i války. Řád mohl být udělen i civilním osobám, které se zasloužili o budování ozbrojených sil. Řád měl liberální statut, a byl udělován i ženám (např. zdravotnickému personálu). Členění do tříd, dle vzoru Francouzské Čestné legie, mělo své opodstatnění. Řád byl určen širokému okruhu osob a osobnosti, ale v řádovém statutu bylo také přesně specifikováno komu a za jaké zásluhy lze řád udělit. Např. posledním stupněm řádu, rytířským křížem mohl být vyznamenán důstojník v hodnosti poručíka. Naopak velkokříž, tedy nejvyšší řádový stupeň byl vyhrazen pro generalitu armády a jim na roveň postavené vládní úředníky.


Popis řádu:
Přinášíme podrobný obrázek, který napoví více než prostý popis. Jen pro upřesnění. Na přední straně je ve středním medailonu hlava ženy, reprezentující demokracii a republiku. Kolem medailonu je rozložen nápis: MERITO MILITAR (Vojenská zásluha)
Zadní strana řádového odznaku (viz obrázek) nese ve svém středu kruhový znak v barevném provedení barev Brasilie. Kolem tohoto středového štítku je rozložen nápis:
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 1934 (Republika, spojené státy Brazilské 1934)
Velikost v prvních třech stupních je 53 mm. Stuha, (viz obrázek) je v základní barvě zelené, která vyjadřuje zelenou barvou bohatství Brazílie, její lesy, úrodnost.
Řád byl udělován v rámci pozemní armády. Pro potřebu Leteckých (vzdušných) sil a vojenského námořnictva jsou rovněž založeny specializované záslužné řády.


Literatura:
H. Taprell Dorling: Ribons and Nedala
Připsáno kolegovi Slimovi.
Vojenský záslužný rad - Řádová hvězda, stupeň velkokříž

Řádová hvězda, stupeň velkokříž
Vojenský záslužný rad - Řád ve stupni velkodůstojníka .

Řád ve stupni velkodůstojníka .
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#327493Verze : 1
Název
Name
Vojenský záslužný řád - velkodustojník
Order of Military Merit - Grand Officer
Ordem do Mérito Militar - Grande oficial
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Domínguez Buj, Jaime
DD.MM.RRRR Johnson, Harold Keith
DD.MM.RRRR Lemnitzer, Lyman Louis
DD.MM.RRRR Mullins, Charles Love
DD.MM.RRRR Odierno, Raymond Thomas
DD.MM.RRRR Sullivan, Gordon Russell
DD.MM.RRRR Thompson, Richard Horner
DD.MM.RRRR Varela Salas, Francisco Javier
DD.MM.RRRR Vuono, Carl Edward
DD.MM.RRRR Westmoreland, William Childs
Celkem : 10
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#626919Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský záslužný řád - komandér
Order of Military Merit - Commander
Ordem do Mérito Militar - Comendado
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Barr, David Goodwin
DD.MM.RRRR Hoge, William Morris
DD.MM.RRRR Taylor, Maxwell Davenport
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#626920Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský záslužný řád - dustojník
Order of Military Merit - Officer
Ordem do Mérito Militar - Oficial
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Freeman, Paul Lamar
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#626921Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský záslužný řád - rytíř
Order of Military Merit - Knight
Ordem do Mérito Militar - Cavaleiro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Almond, Edward Mallory
DD.MM.RRRR Gruenther, Alfred Maximilian
DD.MM.RRRR Shalikashvili, John
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#626922Verze : 0
MOD