Main Menu
User Menu

Řád za vojenské zásluhy (1934)

Order of Military Merit

Ordem do Merito Militar

     
Název:
Name:
Řád za vojenské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Veľkokríž
Veľkodôstojník
Komandér
Dôstojník
Rytier
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#552811Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za vojenské zásluhy - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Grã-cruz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#662559Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za vojenské zásluhy - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Grande oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
produto.mercadolivre.com.br
produto.mercadolivre.com.br
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#552813Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za vojenské zásluhy - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Comendado
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
pt.wikipedia.org
www.planalto.gov.br

URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#556202Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za vojenské zásluhy - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.planalto.gov.br

URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#553325Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád za vojenské zásluhy - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Cavaleiro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.planalto.gov.br
www.cmpa.tche.br

URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#553275Verze : 1
MOD
Vojenský záslužný řád byl založen dekretem pod číslem jednacím 24 660 ze dne 17. června 1934. Řád byl určen jako viditelné a nositelné ocenění především pro vojáky, za všeobecné zásluhy v době míru i války. Řád mohl být udělen i civilním osobám, které se zasloužili o budování ozbrojených sil. Řád měl liberální statut, a byl udělován i ženám (např. zdravotnickému personálu). Členění do tříd, dle vzoru Francouzské Čestné legie, mělo své opodstatnění. Řád byl určen širokému okruhu osob a osobnosti, ale v řádovém statutu bylo také přesně specifikováno komu a za jaké zásluhy lze řád udělit. Např. posledním stupněm řádu, rytířským křížem mohl být vyznamenán důstojník v hodnosti poručíka. Naopak velkokříž, tedy nejvyšší řádový stupeň byl vyhrazen pro generalitu armády a jim na roveň postavené vládní úředníky.


Popis řádu:
Přinášíme podrobný obrázek, který napoví více než prostý popis. Jen pro upřesnění. Na přední straně je ve středním medailonu hlava ženy, reprezentující demokracii a republiku. Kolem medailonu je rozložen nápis: MERITO MILITAR (Vojenská zásluha)
Zadní strana řádového odznaku (viz obrázek) nese ve svém středu kruhový znak v barevném provedení barev Brasilie. Kolem tohoto středového štítku je rozložen nápis:
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 1934 (Republika, spojené státy Brazilské 1934)
Velikost v prvních třech stupních je 53 mm. Stuha, (viz obrázek) je v základní barvě zelené, která vyjadřuje zelenou barvou bohatství Brazílie, její lesy, úrodnost.
Řád byl udělován v rámci pozemní armády. Pro potřebu Leteckých (vzdušných) sil a vojenského námořnictva jsou rovněž založeny specializované záslužné řády.


Literatura:
H. Taprell Dorling: Ribons and Nedala
Připsáno kolegovi Slimovi.
Řád za vojenské zásluhy (1934) - Řádová hvězda, stupeň velkokříž

Řádová hvězda, stupeň velkokříž
Řád za vojenské zásluhy (1934) - Řád ve stupni velkodůstojníka .

Řád ve stupni velkodůstojníka .
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#327493Verze : 1
Název
Name
Řád za vojenské zásluhy - velkokříž
Order of Military Merit - Grandcross
Ordem do Mérito Militar - Grã-cruz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2016 Netto, Walter Braga
DD.MM.RRRR Eisenhower, Dwight David
DD.MM.RRRR Figueiredo, João
DD.MM.RRRR Foss, John William
DD.MM.RRRR Geisel, Ernesto
DD.MM.RRRR Heleno, Augusto
DD.MM.RRRR Marshall, George Catlett
DD.MM.RRRR Mourao, Hamilton
DD.MM.RRRR Médici, Emílio Garrastazu
DD.MM.RRRR Smith, Walter Bedell
DD.MM.RRRR Soares de Moura Neto, Julio
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#662560Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za vojenské zásluhy - velkodůstojník
Order of Military Merit - Grand Officer
Ordem do Mérito Militar - Grande oficial
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Bradley, Omar Nelson
DD.MM.RRRR Domínguez Buj, Jaime
DD.MM.RRRR Ingram, Jonas Howard
DD.MM.RRRR Johnson, Harold Keith
DD.MM.RRRR Lemnitzer, Lyman Louis
DD.MM.RRRR Mullins, Charles Love
DD.MM.RRRR Netto, Walter Braga
DD.MM.RRRR Odierno, Raymond Thomas
DD.MM.RRRR Santos Cruz, Carlos Alberto
DD.MM.RRRR Shepherd, Lemuel Cornick
DD.MM.RRRR Shinseki, Eric Ken
DD.MM.RRRR Sullivan, Gordon Russell
DD.MM.RRRR Thompson, Richard Horner
DD.MM.RRRR Varela Salas, Francisco Javier
DD.MM.RRRR Vuono, Carl Edward
DD.MM.RRRR Westmoreland, William Childs
Celkem : 16
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#626919Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za vojenské zásluhy - důstojník
Order of Military Merit - Officer
Ordem do Mérito Militar - Oficial
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2006 Netto, Walter Braga
DD.MM.RRRR Freeman, Paul Lamar
DD.MM.RRRR Neves, Jaime
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-vojenske-zasluhy-1934-t40727#626921Verze : 0
MOD