Main Menu
User Menu

Vojenský záslužný rad

Order of Military Merit / Ordem do Merito Militar

     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Veľkokríž
Veľkodôstojník
Komandér
Dôstojník
Rytier
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#552811Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Comendado
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
pt.wikipedia.org
www.planalto.gov.br

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#556202Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - velkodustojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Grande oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
produto.mercadolivre.com.br
produto.mercadolivre.com.br
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#552813Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - dustojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Oficial
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.planalto.gov.br

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#553325Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský záslužný řád - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordem do Mérito Militar - Cavaleiro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.planalto.gov.br
www.cmpa.tche.br

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#553275Verze : 1
MOD
Vojenský záslužný řád byl založen dekretem pod číslem jednacím 24 660 ze dne 17. června 1934. Řád byl určen jako viditelné a nositelné ocenění především pro vojáky, za všeobecné zásluhy v době míru i války. Řád mohl být udělen i civilním osobám, které se zasloužili o budování ozbrojených sil. Řád měl liberální statut, a byl udělován i ženám (např. zdravotnickému personálu). Členění do tříd, dle vzoru Francouzské Čestné legie, mělo své opodstatnění. Řád byl určen širokému okruhu osob a osobnosti, ale v řádovém statutu bylo také přesně specifikováno komu a za jaké zásluhy lze řád udělit. Např. posledním stupněm řádu, rytířským křížem mohl být vyznamenán důstojník v hodnosti poručíka. Naopak velkokříž, tedy nejvyšší řádový stupeň byl vyhrazen pro generalitu armády a jim na roveň postavené vládní úředníky.


Popis řádu:
Přinášíme podrobný obrázek, který napoví více než prostý popis. Jen pro upřesnění. Na přední straně je ve středním medailonu hlava ženy, reprezentující demokracii a republiku. Kolem medailonu je rozložen nápis: MERITO MILITAR (Vojenská zásluha)
Zadní strana řádového odznaku (viz obrázek) nese ve svém středu kruhový znak v barevném provedení barev Brasilie. Kolem tohoto středového štítku je rozložen nápis:
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 1934 (Republika, spojené státy Brazilské 1934)
Velikost v prvních třech stupních je 53 mm. Stuha, (viz obrázek) je v základní barvě zelené, která vyjadřuje zelenou barvou bohatství Brazílie, její lesy, úrodnost.
Řád byl udělován v rámci pozemní armády. Pro potřebu Leteckých (vzdušných) sil a vojenského námořnictva jsou rovněž založeny specializované záslužné řády.


Literatura:
H. Taprell Dorling: Ribons and Nedala
Připsáno kolegovi Slimovi.
Vojenský záslužný rad - Řádová hvězda, stupeň velkokříž

Řádová hvězda, stupeň velkokříž
Vojenský záslužný rad - Řád ve stupni velkodůstojníka .

Řád ve stupni velkodůstojníka .
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zasluzny-rad-t40727#327493Verze : 1